Kultuuripealinn Tartu2024 ringreis Põlva-, Võru-, ja Valgamaa omavalitsustes

Kultuuripealinn Tartu2024 teeb koostööd paljude omavalitsustega Kagu-Eestis. Lepingute sõlmimiseks korraldati lausa eraldi ringreis. Fotod: Mana Kaasik