Küsitlus

Kas külastad sel suvel Eestimaa suvelavastusi?

Õppeaasta algas uue koolinime, rekordilise õppurite arvu ja madalseiklusraja avamisega

Võru valla Parksepa keskkoolis alustas kooliteed 21 õpilast. Foto: Maidu Jaason

Põgus ülevaade sellest, kuidas mõningates Kagu-Eesti koolides 1. septembril uus õppeaasta pidulikult avati.

1. septembril tervitas Võrumaa haridus- ja tehnoloogiakeskus uut nime ja uut kooliaastat aktusega. Seni Võrumaa kutsehariduskeskuse nime kandnud koolis õpib 634 õpilast, kellest pooled on tulnud haridust omandama põhikooli järel ning pooled täiskasvanueas. Lisaks kutseõppele saab koolis juba neljandat aastat omandada ka mittestatsionaarset üldharidust. Aastast aastasse on üle poole tuhande ka neid õppijaid, kes läbivad kooli juures erialaseid täienduskoolituse kursusi.

„Et me just täna oleksime saanud haridus- ja tehnoloogiakeskuseks, on muidugi vaid nime mõttes tõsi,“ sõnas kooli direktor Eveli Kuklane aktusekõnes. „Haridus- ja tehnoloogiakeskuseks oleme me tegelikult kasvanud aastate jooksul ning nüüd jõudis järele ka nimi. Haridusvalikute mitmekesisus, tehnoloogiaerialade rikkalik palett ning kompetentsikeskuse tegevus ja missioon tingisid selle, et kutsehariduskeskuse nimi jäi meile kitsaks.“

Lühinimena võtab kool kasutusele Ewers. Selle nime laenas kool Väimela mõisas õpetajana tegutsenud Johann Gustav Ewersilt, kes hilisemas elus 13 korral Tartu ülikooli rektoriks valiti. Ewersit on kirjeldatud kui kiiret mõtlejat ja otsustajat, tegudeinimest, kes oma Väimela kasvandikke kannatlikult ja pühendunult toetas. Ewersi nime aitas koolil taasavastada avaliku kaasamise käigus oma ettepaneku teinud Mihkel Värton. Kooli veebiaadress on 1. septembrist www.ewers.ee.

Valgamaa kutseõppekeskuses alustas rekordarv õpilasi
Valgamaa kutseõppekeskusse võeti vastu 552 õpilast ning kool läheb sügisele vastu kõigi aegade suurima õpilaste arvuga: tänavu antakse haridust 1098 õppurile.

„Kooli pakutavatest erialadest kujunes kõige populaarsemaks kutsekeskhariduses mootorsõidukitehniku eriala, samuti töökohapõhises õppes tervise ja heaolu valdkonna erialad, nagu sotsiaal- ja tervishoiuspetsialist, hooldustöötaja ja lapsehoidja. Neile erialadele polnud meil lõpuks võimalik kõiki soovijaid vastu võtta,“ rääkis kooli direktor Margus Ojaots.

„Näeme, et kutsehariduse roll kasvab ning oskusõpet eelistatakse aina rohkem. Meie kooli puhul on üheks põhjuseks kindlasti õppijasõbralik ning võimalikult paindlik õppekorraldus, mida oleme aastaid juurutanud,“ selgitas Ojaots. „Kuid selle kõrval mängib rolli ka tööturu olukord, nimelt on tööandjatel pakutavate kutseoskuste järgi suur vajadus, mis annab õppima tulijale konkurentsieelise ja kindlustunde, et tal on võimalik valitud erialal hiljem ka rakendust leida.“

Valgamaa kutseõppekeskusele laekus tänavu 697 avaldust ning kooli võeti vastu 552 õpilast. Üldharidust pakkuvasse Videviku Akadeemiasse laekus 61 avaldust ning põhi- ja keskkooliastmesse võeti vastu 54 uut õpilast. Seega alustas kutseõppekeskuses kooliteed kokku 1098 õpilast: nende hulgas kutsekeskhariduse tasemel 198 õpilast, kutseõppes 794 õpilast ja mittestatsionaarses üldhariduses 106 õpilast.

Otepää vallas alustas kooliteed 70 last, naabervallas 117
Mõned tarkusepäeva arvud Otepää vallast. Otepää gümnaasiumis läks 1. klassi 40 last, gümnaasiumi 10. klassis asus õppima 33 õpilast. Kokku õpib Otepää gümnaasiumis 404 õpilast.

Pühajärve põhikoolis asus esmakordselt õppima üheksa last, koolis õpib 127 õpilast. Keeni põhikoolis kooliteed 15 õpilast, seal õpib 110 õpilast. Puka kooli 1. klassi läks kuus õpilast, koolis on õppureid 80.

Otepää naaberomavalitsuses Valga vallas läks Valga põhikoolis 1. klassi 68, Priimetsa koolis 28, Lullemäe põhikoolis kaheksa, Hargla koolis seitse ja Tsirguliina koolis kuus last. Kokku alustas kooliteed 117 värsket koolijütsi.

„Head õpilased, tundke õppimisest ja kooliskäimisest rõõmu! Õppige, olge uudishimulikud, hoidke üksteist ja kaitske nõrgemaid, austage õpetajaid ja koolitöötajaid! Head õpetajad koos kõikide abilistega meie haridustemplites, tundke õpetamisest rõõmu! Toetage ja tunnustage lapsi ning innustage õpilasi ikka oma isikliku inspireeriva eeskujuga! Head vanemad, hoidke ikka head sidet kooliga ning olge toeks oma lastele!” sõnas õppeaasta alguse puhul Valga vallavanem Monika Rogenbaum.

Uus-vana kool alustas palvusega
Seni Tartu luterliku Peetri kooli filiaalina tegutsenud Põlva Jakobi kool alustas õppeaastat iseseisvana ehk on nüüd vormiliselt uus õppeasutus. Õppeaastat alustati palvusega Põlva Maarja kirikus.

Jakobi kool pürgib põhikooliks, alanud õppeaastal on klassikomplekte viis. Kooli vormimütsi sai pähe üheksa esimese klassi õpilast.

Põlva valla koolides õpib kokku 1335 õpilast, nende hulgas 131 õpilast alustas oma kooliteed 1. klassis.

Naabervallas Räpinas alustas kooliteed 48 põnevil 1. klassi õpilast.

Võru vald: õppureid sada ja tuhat
Võru valla koolides alustas oma haridusteed 103 õpilast ning kahes koolis hakkas gümnaasiumiastmes õppima 55 õpilast.

Valla koolides õpib kooliaasta alguse seisuga kokku 1060 õpilast.

Mikitamäe kool sai madalseiklusraja
Setomaa valla Mikitamäe koolis alustas oma kooliteed üheksa uut koolijütsi.

Kooliperele pakkus õppeaasta avamisel rõõmu Mikitamäe kooli madalseiklusraja ametlik avamine. „Madalseiklusrada mitmekesistab nii koolipere kui kogukonna liikumistegevusi ja rikastab vaba aja veetmise võimalusi Mikitamäel,” teatas kool.

Madalseiklusrada läks maksma 13 000 eurot, ettevõtmist toetas teiste seas endine haridusminister Liina Kersna.

 

 

 

Autor: LÕUNALEHT
Viimati muudetud: 07/09/2023 08:39:02

Lisa kommentaar