Küsitlus

Kas sa kasutad autoga sõites navigatsiooniseadmeid?

Ilm täna
Võru
Põlva
Otepää
Tartu
Antsla
Valga
Räpina
Tõrva
Võru
Põlva
Otepää
Tartu
Antsla
Valga
Räpina
Tõrva
Võru
Põlva
Otepää
Tartu
Antsla
Valga
Räpina
Tõrva

Võru Kesklinna kool – õppimiseks parim paik juba 45 aastat

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia
Koolis toimunud olümpiamängude auhinnatseremoonia. Foto: Tõnis Anton

45. aastapäeva tähistav Võru Kesklinna kool töötab praegu põhikoolina, kus õpib 468 õpilast, neid õpetavad ja toetavad 50 õpetajat ning 13 koolitöötajat. Õpilastest ca 16% on meie vilistlaste lapsed.

Võru Kesklinna kool on tegutsenud erinevate nimede all (Võru III 8-kl kool, Võru III 9-kl kool, Võru põhikool, Võru Kesklinna gümnaasium) alates aastast 1974. Tegevust alustati Jüri 42, aastast 1993 asume Vabaduse 12. Aastatel 1998–2013 anti koolis ka gümnaasiumiharidust.
Kui vaadata tagasi viimasele viiele aastale, siis on meie koolis nii mõndagi muutunud. Kõige suuremaks muutuseks on muidugi koolihoone täielik renoveerimine ning varustamine ajakohase mööbli ja tehnikaga. See on loonud tunduvalt paremad võimalused nii õppetööks kui ka emotsionaalseks heaoluks. Palju muutusi on toimunud ka sisulises töös ja õppekorralduses. Näiteks kasutatakse meie kooli 1.–2. klassides kujundavat ning 3.–8. klassides teatud ainetes mitteeristavat hindamist. Selline otsus sai tehtud eesmärgiga maandada koolistressi ning selgitada õpilastele juba varakult, et õpitakse teadmiste, mitte hinnete pärast. Kui algul oli hirm, et õpimotivatsioon ja õppeedukus võivad seetõttu langeda, et hindeid enam ei panda, siis see kartus osutus asjatuks. Õppeedukus on aastate jooksul püsinud stabiilne ning pooled meie õpilastest õpivad ainult hästi ja väga hästi.

Õppimist toetavad ühised ettevõtmised
Õppimise toetamiseks ning õpimotivatsiooni ja ühtsustunde loomiseks on meil mitmeid traditsioonilist õppetööd toetavaid tegevusi. Sügisene koolilaat, kuhu varem olid kaasatud vaid algklasside õpilased ja nende vanemad, on nüüdseks kasvanud suureks ülekooliliseks kevadlaadaks, mille käigus saavad õpilased kauba valmistamise ja müümise, aga ka ostmise kogemusi. Majandusklassidele on see heaks väljundiks oma õpilasfirmadega välja tulla ning esimesed katsetused ärivaldkonnas teha.
Juba viis aastat on meie koolis toimunud kevadine 4.–6. klasside õpilaste koolilaager. Laagri eesmärk on panna lapsi rohkem liikuma, omavahel suhtlema ja koolikaaslasi paremini tundma õppima, tunnetama loodust ning kujundama õpilastes meie kooli põhiväärtusi. Kahe päeva jooksul õpitakse nii looduses kui ka igapäevaelus toimetulekuks vajalikke oskusi, sporditakse, mängitakse, ööbitakse telkides, elatakse nutiseadmevabalt ning lustitakse täiel rinnal.
Uueks traditsiooniks on tali- ja suveolümpiamängud. Neist esimeses osales 20, teises 19 riiki ehk võistkonda õpilastest ja neid juhendavatest õpetajatest. Võistlusalad on humoorikad. Võistlustele eelneb järjepidev silmaringi laiendamine ja ettevalmistav töö. Mõlemal korral toimusid ülekoolilised olümpiamängude sümbolite (logo, hümn, maskott) konkursid, millele järgnesid võidutööde näitused. Valmistati olümpiateemaline stend, lipud ja medalid, tutvustati olümpiamängude ajalugu ning korraldati sporditeemaline kirjutamiskonkurss ja ennustusvõistlus.
Aprill on meil traditsiooniliselt karjäärikuu. Selle raames kutsume tundidesse esinema mitmesuguste elualade esindajad ning läheme õpilastega võimaluse korral välja erinevate ametitega tutvuma. Et karjääriõpe oleks mitmekülgsem, oleme püüdnud igal aastal midagi muuta või teistmoodi teha. Eelmisel õppeaastal käisid kõik õpilased väljaspool kooli ametitega tutvumas. Väiksemad tegid seda kogu klassiga, alates 6. klassist pidid õpilased olema omal valikul mingi ameti esindaja juures töövarjuks.
Jõulude paiku jõuab meie koolis traditsiooniliselt lavale muusikal. Kuna praegu tegutseb meil neli muusikaklassi, siis on pearõhk muusikalides nende kanda, kuid osatäitjaid on üle kogu kooli. Head koostööpartnerid on meile Võru muusikakool ja kultuurimaja Kannel.
Septembris leiab aset heategevuslik jooks, millest saadud annetustulu on läinud Võru Järve kooli õpilaste sportimise toetuseks ja oma kooli jõulinnaku rajamiseks.
Aastate jooksul oleme osalenud ka Erasmus+ rahvusvahelistes projektides. See on rikastanud õpilaste koolielu ja pannud neid mõtlema oluliste teemade üle. Samuti on püütud neis osalemisega arendada õpilaste võõrkeele- ja väljendusoskust ning -julgust, oskust mõista ümbritsevat elu. Projektitöö on kaasa aidanud õpetajate professionaalsusele, sest nõuab pidevat lisatööd ning enesetäiendamist. Teiste Euroopa riikide kultuuri ja koolieluga on saanud tutvuda nii õpetajad kui ka õpilased.
Selline ühine tegevus liidab ja teeb tugevaks kogu koolipere ning õppimine toimub igal pool, mitte ainult koolipingis.

Suur tähelepanu on väärtuskasvatusel
Õppimise kõrvalt pöörame suurt tähelepanu ka väärtuskasvatusele, kuna kooli missioon on elus toimetuleva kõlbeliste väärtustega inimese kujundamine. Seoses koolimaja uue välimusega otsustasime teha ka sisulise ja nn moraalse rekonstrueerimise. Vaatasime seni kehtinud põhiväärtused kriitilise pilguga üle ning selgitasime välja, kas need on endiselt meile kõigile olulised. Selgus, et kõik senised põhiväärtused ei kõneta enam kõiki ning on mõnele huvirühmale kaugeks jäänud. Kooli põhiväärtuste ümberhindamise käigus seadsime eesmärgiks, et töös saaksid kaasa rääkida paljud kooliga seotud huvirühmad. Lõpliku valiku tegi töörühm, kuhu kuulusid õpilaste, lastevanemate, kooli töötajate ja linnavalitsuse esindajad ning kooli juhtkond. Arutelu käigus sõnastati ja rühmitati seni välja toodud väärtused ning nii selgusid viis väärtust, mis kõnetasid kõiki huvirühmi. Leiti, et neid väärtusi järgides oleks meie kool tõeliselt „Õppimiseks parim paik”. Meie kooli uuteks põhiväärtusteks said vastutus, koostöö, õpihuvi, hoolivus ja tervis.
Remonditud hoones tööle asudes sai alguse nii mõnigi uuendus. Kõige suuremaks neist oli õuevahetunni sisseseadmine. Nii söövad kõik õpilased oma lõunasöögi õigel ajal, mitte liiga vara või hilja nagu varem, ning saavad viibida keset päeva värskes õhus ja liikuda, mis on kasulik nii nende vaimule kui füüsisele. Et õpilastel õues ka midagi teha oleks, on koolihoovi rajatud jõulinnak ja paigaldatud jalgrattaelemendid, kus saab osavussõitu harjutada. Võimalik on mängida palli- ja jooksumänge, harjutada osavust tasakaaluliinil.

Kindel suund õigustab end
Kui pärast gümnaasiumiosa sulgemist 2013. aastal alustasime põhikoolis tööd kolme õppesuunaga – muusika-matemaatika, võõrkeeled ja loodus-majandus –, siis praegu oleme ringiga tagasi jõudnud alguse juurde ning jäänud kindlaks oma vanadele liistudele. Juba neljandat aastat võetakse õpilasi vastu vaid looduse-majanduse suuna klassidesse. Olime ju ka gümnaasiumina tegutsenud põhiliselt majanduse suunal ning loodusainete õpetamine ja nendega seotud õppetegevuslikud üritused on varem samuti olnud meie kooli tugevamateks külgedeks. Just seetõttu, et tervis, loodus ja ettevõtlikkus on meile väga tähtsad, oleme liitunud järgmiste programmidega: „Roheline kool“, „Tervist edendav kool“, „Liikuma kutsuv kool“ ning „Ettevõtlik kool“.
Meie jaoks on oluline ka õpilaste turvalisus. Eelmisel õppeaastal liitus kool „Kiusamisvaba kooli“ programmiga (KiVa). KiVa rakendamine tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud. Selle põhimõtte tagamiseks on õpetajatele mitmetes klassides toeks VEPA (Veel Parem) käitumisoskuste mängu elemendid. Tegemist on rahvusvaheliselt tunnustatud ja kõrgelt hinnatud tõenduspõhise ennetusprogrammiga, mille eesmärk on arendada eelkõige laste võimet oma käitumist ja reaktsioone kontrollida ning parendada seeläbi nii õpilase kui õpetaja igapäevaelu.
Oma igapäevatööd tehes lähtume kooli visioonist, mis ütleb, et Võru Kesklinna kool on omanäoline heatasemelist põhiharidust andev kool, kus on meie kaasajale vastav turvaline töö- ja õpikeskkond, mis motiveerib õpilasi ja õpetajaid. Heatasemelise hariduse all mõistame parimate praktikate kasutamist, ajakohasema õpikeskkonna loomist, õpilaste individuaalset arengut ja iseärasusi arvestavat koolikeskkonda. Kui meie kooli õpilased saavad edukalt hakkama Eesti gümnaasiumides ja kutseõppeasutustes, siis on nad meie koolist saanud hea põhihariduse. Kui meie õpilased oskavad väärikalt käituda, on nad omandanud eluks vajalikud põhiväärtused. Selliste õpilaste üle saame koos rõõmustada ning töötame edasi selle nimel, et Võru Kesklinna kool oleks õppimiseks parim paik ja jääks selleks.

 

Autor: Õnne Kronberg, õppejuht
Viimati muudetud: 10/10/2019 09:12:27

Lisa kommentaar


Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function get_total_time() on bool in /data05/virt4608/domeenid/www.lounaleht.ee/htdocs/index.php:247 Stack trace: #0 {main} thrown in /data05/virt4608/domeenid/www.lounaleht.ee/htdocs/index.php on line 247