Milline on keskmine Kagu-Eesti naine?

Foto: LLi arhiiv

Statistikaamet vaatas läinudnädalase naistepäeva puhul, mida näitavad rahvaloenduse andmed keskmise Eesti naise kohta. LõunaLeht sukeldus tabelitesse ning selgitas välja keskmise Kagu-Eestis elava naise andmed.

Keskmine Eesti naine
Viimase rahvaloenduse andmetel ehk 31.12.2021 seisuga on keskmine Eesti naine 44,8 aasta vanune. Keskmise Eesti naise vanus on viie aasta võrra kõrgem kui keskmise Eesti mehe vanus. Erinevus tuleb sellest, et naiste eluiga on pikem.

Naisi on meestest rohkem – Eestis elab 698 398 naist ja 633 426 meest.

Naiste osakaal rahvastikust on 52,4%, kuid vanusegrupiti ei jaotu see ühtlaselt. Noorema elanikkonna seas on hoopiski mehi rohkem. Naiste ülekaal tekib alates 51-aastaste seas.
42,5% naistest (vanuses 15+) omab kõrgharidust.

15-aastaste ja vanemate seas on ühe naise kohta keskmiselt 1,55 last. 35,6% täisealistest naistest on abielus.

Kõige rohkem elab Eestis Olga, Irina, Jelena ja Svetlana nimelisi naisi, kõiki üle 10 000 (1.01.2023 seisuga).

Keskmine Kagu-Eesti naine
Kagu-Eestis on naisi rohkem kui mehi nagu ülejäänud riigiski, kuid naiste ülekaal on pisut väiksem kui Eestis keskmiselt – 51,5 protsenti. Üldse elab meil 44 204 naist, kõige rohkem Võrumaal ja kõige vähem Põlvamaal. Keskmiselt on Võru-, Põlva- ja Valgamaa naised vanemad kui keskmine Eesti naine ehk 47,5 aastat – riigi keskmine naiste vanus on alla 45 eluaasta. Keskmisest kagu mehest on naine pea kuus aastat vanem, sest meie kandi meeste keskmine vanus on 41,7 aastat.

Ilma igasuguse kahtluseta on Kagu-Eesti naine eesti rahvusest ja eesti emakeelega – mujalt riikidest pärit naisi on meie kandis väike osa rahvastikust.

Naiste kõrgem vanus lööb välja ka tervisenäitajates. Kui üleriigiliselt on umbes kolmandikul naistest pikemaajaline terviseprobleem, siis Võrumaal on selliseid naisi ca 42, Valgamaal 44 ja Põlvamaal pea 45 protsenti. Aga nagu näitab loogika – suurem osa Kagu-Eesti naistest on terved ehk keskmiselt siinne naine tervisega tõsisemalt kimpus pole.

15-aastastest ja vanematest naistest on Põlva- ja Võrumaal tööga hõivatud veidi üle poole ja Valgamaal alla poole. Riigi keskmisele jääb see 5-6 protsendiga alla. Kuna ettevõtlusega tegelevad sajad naised ja palgatöötajana on ametis tuhanded, siis võime selgelt öelda, et keskmine Kagu-Eesti naine on palgatöötaja.

Kui vaadata haridusnäitajaid, siis kõige rohkem on meil naisi, kel on kas keskharidus või kutseharidus keskhariduse baasil. Järgnevad kõrgelt haritud naised ning siis naised, kel on põhiharidus või sellest madalam haridustase. Eestis on kõrgem haridus 42,5 protsendil naistest, Kagu-Eestis aga märksa vähematel – 30,4 protsendil. Meil elab siiski umbes 5000 magistriharidusega naist ja sadakond doktorit.

Kui keskmisel Eesti naisel on keskmiselt 1,6 last, siis Kagu-Eestis veidi rohkem ehk 1,8-1,9.

Kui väga umbkaudu võtta, siis on kolmandik meie kandi vähemalt 18-aastastest naistest seaduslikus abielus ja kolmandik vallalised. Ülejäänuist umbes pooled on lesed ning pooled lahutatud.

 

 

 

 

Autor: LL
Viimati muudetud: 16/03/2023 09:16:36