Puka alevik sai uue reoveepuhasti

AS Otepää Veevärk juhataja Jüri Teder, KIK koordinaator Indrek Põder, Valmap Grupp AS juhatuse liige Kalle Põldmägi, Otepää vallavanem Jaanus Barkala ja vallavolikogu esimees Rein Pullerits. Foto: Monika Otrokova

20. novembril avati Otepää vallas Pukas uus reoveepuhasti. Pukamõisa reoveepuhasti rajamist rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Taotletud projekti elluviimise kogusummaks kujunes 326 363 eurot, millest toetus KIK-ilt oli 228 068 eurot ja ülejäänu tuli ASi Otepää Veevärk omavahenditest. Parema puhastustulemuse saavutamiseks rajas Otepää Veevärk veel täiendava möödavoolu biotiikidest, millega lisandus investeeringule lisakulu 15 105 eurot. Maksumusele lisandub käibemaks. 

Puka aleviku reoveepuhasti oli Pukamõisasse rajatud 1975 a., samal ajal on rajatud ka äravoolutoruna Puka alevikust 880 m pikkune kanalisatsioonitorustik. Mõlemad rajatised olid amortiseerunud.

„Selle projektiga on rekonstrueeritud Puka aleviku ja Pukamõisa reoveepuhasti vaheline kanalisatsioonitorustik. Endise reoveepuhasti hoonesse ja selle ümber ehitati uus reoveepuhasti, mis põhineb kombineeritud aktiivmuda- ja biokiletehnoloogial,“ selgitas AS Otepää Veevärgi juhataja Jüri Teder. „Täiendavalt ehitati puhastile biotiikidest möödavool, mis ei olnud esialgses projektis ette nähtud.“ 

Kuidas töötab Puka reoveepuhasti? Asulast juhitakse reovesi isevoolse toruga tehnohoonesse. Tehnohoones paikneb jaotuskaev. Läbi jaotuskaevu voolab reovesi automaatvõresse. Jaotuskaev on varustatud avarii ülevooluga, mida on võimalik kasutada võreseadme ummistuse või hoolduse korral. Reovee mehaaniline puhastus toimub automaatselt võreseadmes. Automaatvõre poolt kogutud praht pressitakse kokku ja juhitakse prügikonteinerisse. Lisaks automaatvõrele toimub reoveest ka mehaaniliselt liiva eraldus. Selleks paigaldati liivapüüdur, milleks on klaasplast mahuti mahuga 10 m3. Bioloogiline puhastus toimub kombineeritud läbivooluga aktiivmuda- ja sukeltugimaterjaliga biokilepuhastis. Bioloogilise puhastuse osa koosneb anoksilisest kambrist, õhustuskambrist ja järelsetitist. Õhustuskambrit voolab reovesi järelsetitisse. Järelsetiti tehti olemasoleva 3 meetrise läbimõõduga betoonkaevu. Reoveepuhasti territooriumil paikneb kaks biotiiki. Biotiigid jäävad vajadusel tööle järelpuhastina.

Otepää vallavanem Jaanus Barkala sõnas, et uue reoveepuhasti rajamise plaan oli olemas juba enne haldusreformi, Puka valla ajal. „Projekti hakati kirjutama 2017. aastal, 2019. aastal jõuti riigihankeni ja nüüd ka ehitamiseni,“ lisas Jaanus Barkala. „Pikaajalise ja ühise jõupingutuste najal oleme jõudnud nüüd niikaugele, et meil on kaasaegne reoveepuhasti ja reovesi ei pääse jõkke.“

Puka reoveepuhasti ehitas Valmap Grupp AS, kes kaasas projekteerimise ja tehnoloogilisele koostööle Keskkond ja Partnerid OÜ, ehituse järelevalve ja projektijuhtimise teostas Otepää Veevärk.

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 01/12/2020 08:23:52