Küsitlus

Kas oled kannatanud viimase aja libeduse pärast?

Põlvamaa jäi lubadustest hoolimata siiski oma maakonnaleheta

Põlva Koit in memoriam. Foto: Aare Lepaste

Ilmumise lõpetanud maakonnalehe Koit peatoimetaja Kauno Kõima poolt mitmel korral lehelugejatele välja käidud lubadus, et Koit jätkab Lõuna-Eesti Postimehe vahelehena, ei vasta siiski tänaseks tõele. Maakonnaleht Koit on lõpetanud, aga vahelehte Koit polegi. Nüüd on põlvamaalased vabad otsustama, millist ajalehte nad edasi tellivad: kas sellist lehte, mis kirjutab Põlvamaa asjadest juba 17 aastat ja on maakonnas enimloetud väljaanne või mõnda teist lehte.
„Ajalehe Koit pikaaegne peatoimetaja Kauno Kõima andis lehelugejatele teada nii leheveergudel kui ka Facebooki lehel, et läbirääkimised Lõuna-Eesti Postimehe väljaandjaga on jõudnud nii kaugele, et saab juba kindlalt väita: põlvamaalased ei jää oma kohaliku leheta,” vahendas Eesti Rahvusringhääling Kõima sõnu.
"Põlvamaa ei jää ka juulist oma ajaleheta ning Põlvamaa lugejad saavad kohalikke uudiseid ja probleeme lugeda ikka oma lehest. Kavas on, et Koit ilmuks emalehe vahelehena ja see leviks just kogu Põlvamaal. Loodame, et see nii läheb ja et see oleks jätkusuutlik vähemalt kümme järgmist aastat," kirjutas Kõima ERRi vahendusel.
Veelgi enam, Koidu kodulehel rippus pikalt Kauno Kõima allkirjaga ametlik info, kus seisis must-valgelt: „Kui soovite ajalehte Koit Lõuna-Eesti Postimehe vahelehena saada ka pärast 28. juunit, tellige endale juulist Lõuna-Eesti Postimees (vt. 14. mai Koit lk 2)”.
Selge sõnum jõudis ka sihtgrupini: näiteks Põlva laadal kümnete ja kümnete Koidu lugejatega suheldes oli nendes kindel veendumus, et Koit ei lõpeta, vaid kolib teise ajalehe vaheleheks.
Tõetund saabus käesoleva kuu algusega – seni on ilmunud terve rida Lõuna-Eesti Postimehe numbreid, kuid mida ei ole, on Koidu-nimeline ja vaid Põlvamaast kirjutav vaheleht.
Ilmselt tabas naelapea pihta Koidust tuule tiibadesse saanud ja pea kõigis Eesti meediamajades töötanud kogenud ajakirjanik Sander Silm, kes tõdes Koidu viimases numbris: „Seni aga sulgeme poe ja tõdeme – selleks korraks on finito.”

Parim alternatiiv on hoopis LõunaLeht
„Kust me nüüd saame teada, mis maakonnas toimub ja kust saame Põlvamaa kuulutusi,” küsis üks murelik Koidu lugeja vanemtoimetaja Aare Lepastelt tema sotsiaalmeedia seinal, kui viimane oli teatanud ajalehe Koit lõpetamisest.
Lepaste vastas lugejale: „Ma kirjutan nüüd ühe lõbusa loo. Väike toimetus, kõik teevad kõike. Nii olin ma ühel hetkel autojuht, kes tõi lehed trükikojast ja jagas paari teelolevasse müügipunkti. Üks neist Peri pood. Neist tuli kuu lõpus tagastus müümata lehtedest. Ja ühel müümata lehtedest laiutas pannijälg. Eks nägid isegi, et lehte, mida ju keegi ei loe, loeti poodides ribadeks. Täna oleme siin, kus oleme. Aga kuulutustega on nii, et LõunaLeht ja Lõuna-Eesti Postimees”.
„Tõepoolest võiks endistele Koidu lugejatele olla esimeseks valikuks nii lugemisel kui ka kuulutamisel LõunaLeht, mis on Põlvamaa elust-olust kirjutanud juba 17 pikka aastat,” sõnas LõunaLehe juhatuse liige ja reklaamijuht Sven Härsing.
Eesti Ajalehtede Liidu poolt tellitud meediauuringu järgi on LõunaLeht suure ülekaaluga Põlvamaal enimloetud väljaanne nii kohalike kui ka vabariiklike lehtede arvestuses juba aastaid ja on seda ka käesoleval hetkel.
„Praeguse seisuga on LõunaLehel Põlvamaa aadressiga tellijaid rohkem kui neid Koidul üldse kogu vabariigi peale kokku oligi. Ju siis on põlvamaalastele meie ajaleht nende aastatega meeldima hakanud ja hinge läinud, kui meid kõige rohkem loetakse,” rõõmustas Härsing.
Tema sõnul ei saa alahinnata ka LõunaLehe poolt pakutavaid häid hindu. Kuulutuste ja reklaami hinnad on olnud meil piirkonna kõige soodsamad pikka aega, samuti maksab meie aastatellimus kõigest 29 eurot, mis on Põlvamaa turule hiljuti tulnud Lõuna-Eesti Postimehe hinnaga (106,80 eurot aasta) võrreldes üle kolme korra soodsam.

Koidul oli võimalus ilmumist jätkata, aga omanikud valisid teise tee
Seoses sellega, et Põlvamaa ajalehe Koit majandusnäitajad pidevalt halvenesid ja tellijate-ostjate arv vähenes, ning Tallinnas asuv Postimehe suurkontsern oli välja kuulutanud Valgamaalase muutmise Lõuna-Eesti Postimeheks ja Põlva- ning Võrumaa „hõivamise”, tekkis LõunaLehe omanikel 2017 aasta sügisel plaan konsolideerida kogu kohalik meedia suurkorporatsiooni nö rünnaku vastu.
„Oli plaan liita piirkonna suurima ajalehe LõunaLehe ja Põlva maakonnalehe Koidu potentsiaal, et ühise tegutsemisega Eesti suurima meediafirma sissetungile vastu seista ja karmis konkurentsis ellu jääda,” kirjeldas LõunaLehe peatoimetaja Urmas Paidre.
LõunaLehe poolt saadeti Koidu omanikfirma Avraali suuromanikule Madis Talgrele ka ametlik kiri läbirääkimiste alustamiseks (vt lisaboksi). Kirjas oli kaardistatud olemasolev olukord, Koitu ootavad raskused, pakutud väljapääsuteed ja lahendusi ning avaldatud lootust, et ehk ei taha AS Avraal minna Põlvamaa ajalukku ettevõttena, kelle omandis legendaarne maakonnaleht kuulsusetult lõpetab.
Järgnenud suulistel läbirääkimistel kokkuleppele siiski ei saadud, kuna Avraali suuromanik eeldas kahjumist lehe väljaandmise eest suure summa maksmist, samas ei olnud nõus mitte mingisuguste reformidega Koidu toimetuses.
„Madis Talgre ütles mulle, et ajaleht Koit on talle (ka Avraalile siis) minevikus korralikult sisse toonud ja ta ei taha, et meie uue võimaliku omanikuna hakkaksime seal reforme tegema ja ajalehte kaasajastama, kuna nii võivat mitmed inimesed tööta jääda,” meenutas Paidre.
„Ütlesin talle siis, et kahjuks ilma muudatusteta pole selle lehe väljaandmine võimalik, kuna töötajaid on küll palju, aga toimetamise protsess ja tugiteenuste tase ei ole tänapäevane ega jätkusuutlik, ning ilma koondamisteta on ajalehe tulevik tume. Küsisin ka tema käest otse, et kumb variant siis on parem, kas see, et mõned kaotavad töö, leht kaasajastatakse ja jätkab koostöös LõunaLehega ilmumist või see, et midagi ei muutu ja ühel päeval on kogu toimetuse rahvas töötu,” vahendas LõunaLehe toimetaja kõneluste kulgu.
Nüüd selgub tagantjärgi, et see küsimus oli prohvetlik, kuna kõigest ca poolteist aastat pärast kirjeldatud kõnelusi said viimane kui üks Põlva Koit OÜ töötaja koondamisteate.
Kui tulid lõpuks esimesed märgid, et Põlva maakonnaleht Koit hakkabki lõpetama, püüdis LõunaLehe peatoimetaja lootuses, et ehk annab veel midagi päästa, Madis Talgret telefonitsi korduvalt kätte saada ja saatis ka vastava SMS-i kuid toru enam ei võetud ja sõnumile ei reageeritud. Mõne aja pärast tuligi teade, et Koit lõpetab ja hiljem teade sellest, et intellektuaalne omand ja kaubamärk on müüdud Postimehe grupile.

TARMO SAAR

Kiri Koidu omanikule


-------- Edastatud kiri --------
Teema:
Pöördumine ajalehe Koit omaniku poole
Kuupäev:
Fri, 27 Oct 2017 12:29:28 +0300
Saatja:
Urmas Paidre/LL <urmas@lounaleht.ee>
Saaja:
madis@harjukek.ee


Pöördumine ajalehe Koit omaniku AS Avraal omaniku poole.

Lgp Madis Talgre,

Oleme läbi aastate jälginud meiega samas turusegmendis toimiva ajalehe Koit käekäiku ning tuvastanud Põlvamaa ajalehe trükiarvu ja lehe tellijate ning läbimüügi pidevat langust.
Kui veel selle kümnendi alguses ehk aastal 2010 oli trükiarv üle 3000, siis möödunud aastal on reaalne tellijate arv – 1497 - pluss reaalne läbimüüdud jaemüügikogus oluliselt alla 2000.
Kuue aasta jooksul üle kolmandiku ehk 33 % lehelugejate ja -tellijate kaotus võiks olla ettevõtte omanike jaoks murekoht.
Lisaks väärib veel mainimist viimase esitatud majandusaasta kahjum – 16 273 eurot.

Kui keegi peab lehe trükiarvu poolenisti püstloodset kukkumist ja lugejate kadumist iseenesest mõistetavaks, siis päris nii see siiski ei ole.
Olgu siis võrdluseks toodud meie poolt kirjastatava LõunaLehega seotud arve.
Näiteks aastal 2003. oli Koit üle kahe korra suurem: tiraazh 4200, LõunaLehel ainult 2000.
Veel 2009. aasta keskel olid Koidu (3500) ja LõunaLehe (3700) tiraazhid sisuliselt samasuured.
Selle kümnendi aluseks oli LL (4300) ette rebinud, aga vahe polnud veel väga suur Koiduga (3000)
Kolm aastat tagasi ületas LõunaLeht 6000 trükiarvu, Koit oli vajunud juba 2200 peale.
Need numbrid tõestavad, et trükiarvu kukkumine pole sugugi iseenesest mõistetav protsess.

Arvestades tänast situatsiooni Põlvamaal, kus kohaliku ajalehe turgu sööb ära sotsiaalmeedia (FB); toimub online meedia võidukäik; haldusreformi käigus väheneb Põlvamaa vaid kolme valla territooriumiks; elanikkond vananeb ning lisaks toimub Põlvamaalt väljaränne; turule on kohe saabumas kolm korda nädalas ja Koiduga samadel päevadel ilmuma hakkav Lõuna-Eesti Postimees, kelle otsene sihtturg on samuti Põlvamaa elanikud, pole niigi kiiresti kahaneva ajalehe väljavaated tuleviku osas eriti helged.
Käesolevaga näitame üles huvi ja tahet omandada ajalehe Koit väljaandmine, julgeme võtta riski, kuna meil on kompetentsi (näitab ka meie areng) ja nägemust, kuidas ajalehe olukorda parandada ja muuta teda jätkusuutlikumaks ning võidelda eelpoolnimetatud raskustega.
Lähtume eeldusest, et Avraali omanikud ei taha minna Põlvamaa ajalukku sellega, et nende omandisse tulnud ajaleht kuulsusetult ilmumise lõpetab, samuti ei ole oodata Koidult kasumit senise trendi jätkumisel.
Nii toimetuse asukoht, töötajate töö säilitamine jne oleksid läbirääkimiste objektiks. Olukord, kus praeguseks ilmselt on reaalne tellijate arv pluss läbimüük jõudnud juba ca 1500 eksemplarini, on teoreetiliselt veel viimane hetk, kus asja annaks mingilgi määral päästa ja olusid paremuse poole pöörata. Oleme nõus selle riski enda peale võtma, kaotada pole praegustel omanikel enam palju, võita aga ajalehel Koit parem tulevik, kui praegusel juhul.

Läbirääkimisteks valmis
LõunaLehe omanikud

 

 

Autor: Urmas Paidre, ylle@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 11/07/2019 09:17:02

Lisa kommentaar