Algas Valga valla avatud valitsemise ideekorje

Foto: Valga vallavalitsus

Valga vald osaleb tänavu projektis, millega võetakse suund avatumale valitsemisele, mis toimub dialoogis elanikega ja kodanikuühiskonda kaasates.

Aasta jooksul tehtava ettevalmistustöö tulemusena valmib Valga valla avatud valitsemise tegevuskava, mille elluviimine aitab korraldada kohalikku elu senisest paremini, kaasavalt ja läbipaistvalt. 

Esmalt osalesid vallajuhid ja ametnikud E-riigi Akadeemia korraldatud koolitusel, kus ekspertidelt saadi nii üldisemaid põhimõtteid kui ka konkreetsemaid juhiseid, mida meie vallas rakendada. Ekspertide ettepanekul saavad Valga valla avatud valitsemise keskmes olema neli teemat: kodanikuaktiivsuse toetamine ja partnerlus, noorte osaluse ja omaalgatuse ergutamine, dialoog elanike ja kogukondadega neid puudutavate otsuste ettevalmistamisel ning võimu läbipaistvus ja avalikkuse ligipääs kohaliku võimu tegevust puudutavale teabele. 

E-riigi Akadeemia arvates võiksid tegevuskavas olla järgmised tegevused: avalikustada kokkuvõtlikult volikogu liikmete tööst osavõtt; kaaluda valla ajalehe ilmumist 2x kuus senise 1x asemel; võtta kasutusele veebipõhised küsimustikud ja arutelukeskkonnad ning kasutada noortega suhtlemisel noorte eelistatud kommunikatsioonikanaleid.

Selleks, et välja selgitada inimeste ootused ja soovid kodanike kaasamise osas valla juhtimisse, toimusid vallas piirkondlikud rahvaarutelud „Kuidas muuta Valga valla juhtimine avatumaks?”.

Lüllemäel, Õrus, Soorus, Harglas ja Valgas toimunud aruteludel avaldasid inimesed arvamust, mis on piirkonnas hästi ja mis vajaks parandamist. Koosviibimisi juhatasid küla- ja kogukonnaliikumise eestvedajad Ivika Nõgel ja Krista Habakukk MTÜ-st Eesti Külaliikumine Kodukant. Krista Habakukk rõhutas, et arutelu eesmärgiks on soov omavalitsusi ja kodanikke omavahel rohkem sidustada. Kõigil aruteludel kirja pandud mõtetest ja kogemustest koostatakse konkreetne plaan, mille alusel saab vald tegutsema asuda.

Valla elanikud, kes ei saanud osaleda rahvaaruteludel, aga soovivad teha ettepanekuid avatud valitsemise tegevuskavasse, saavad seda teha veebiküsitluses või Valga Teatajas avaldatud ankeedi kaudu.

Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 19/06/2019 08:22:19