Vallavalitsuse pöördumine seoses Põlva sünnitusosakonna sulgemisega

Seoses Põlva haiglas sünnitusabiteenuse osutamise lõpetamisega saatis Põlva vald täna pöördumise peaminister Jüri Ratasele, Eesti Vabariigi Valitsusele, Eesti Haigekassale ja Sihtasutusele Tartu Ülikooli Kliinikum.

Avaldame alljärgnevalt pöördumise teksti.

„Pöördumine seoses Põlva haiglas sünnitusabiteenuse osutamise lõpetamisega

Äsja toimunud haldusreformi läbiviimine oli keerukas, aga selle tulemusena loodeti paljudes maakondades, et see aitab säilitada vajalikud teenused vähemalt maakonnakeskustes. Kahjuks nii pole läinud. Mullu oktoobris sulges oma kontori Põlvas SEB Pank, kinni taheti panna ka AS Telia esindus ja Põlva kohtumaja. Järjest kaduvad regionaalsed teenused annavad aga signaali piirkonna hääbumisest ega toeta kvaliteetse elukeskkonna loomist. Igal kogukonnal ja eriti maapiirkondades, on oma praktilised ja arusaadavad mured. Noortele peredele on tähtis töökoha, lasteaia ja kooli olemasolu, aga kõigile on oluline teede sõidetavus, kaupluse ja tervishoiuteenuse kättesaadavus. Sealjuures on paljudel paikadel mõni oma teenus, mille kvaliteedi üle ollakse uhked ja mille pärast seda paika tihti ka elukohaks valitakse. Põlva piirkonnas on sellisteks teenuse pakkujateks näiteks Johannese waldorfkool Rosmal, puudega lastele mõeldud Roosi kool ja Maarja küla. Sellesse loetellu võiks lisada ka Põlva haigla sünnitusosakonna, mis on tuntud oma edumeelsuse ja hoolivusega üle Eesti ja kaugemalgi.

Seda üllatavam oli Eesti Haigekassa otsus lõpetada Põlva haiglas sünnitusabiteenuse rahastamine juba käesoleva aasta 1. juulist. Iga taoline otsus eeldab kogukonnaga läbirääkimist ja see nõuab tunduvalt pikemat aega. Põlva vald kui aktsiaseltsi Põlva Haigla varasem omanik ja tänane vähemaktsionär on alati eeldanud, et sünnitusosakond jätkab sünnitusabiteenuse osutamist vastavalt Põlva haigla funktsionaalsele arengukavale ehk vähemalt 2019. aasta lõpuni.

Tõsi, sünnitajate arv on Põlvas kümnendi lõikes vähenenud, aga oleme arvamusel, et tegemist ei ole mitte lihtsalt tasuvuse vaid kindlasti ka regionaalpoliitilise otsusega. Majanduslikust seisukohast tagab praegune Eesti Haigekassa rahastusmudel küll sünnitusabiteenuse osutamise pearaha põhiselt, aga ei kata kõiki kulusid sünnitusosakonna aastaringselt töös hoidmisel. Seni on Põlva haigla rahastanud sünnitusosakonna kulusid teiste osakondade arvelt, mis ei ole aga haigla tulevikuperspektiivi arvestades enam jätkusuutlik. Kõik nõuded teenuse osutamiseks on täidetud, professionaalne personal on pidevalt valmis teenust osutama ning valved on tagatud. Kriitilisi intsidente ja ohtu emale-lapsele ei ole seni esinenud, sest kriitilised sünnitajad on õigeaegselt suunatud Sihtasutusse Tartu Ülikooli Kliinikum. Eesti Haigekassal ja Sihtasutusel Tartu Ülikooli Kliinikum ei ole olnud ühtegi etteheidet Põlva haiglas osutatud sünnitusabiteenusele.

Kaalunud põhjalikult nõukogus toimunud arutelu ja Põlva haigla nõukogu otsust, on Põlva vald ja valla määratud nõukogu liikmed asunud seisukohale, et Põlva haigla nõukogu otsuse vastuvõtmisel, lõpetada sünnitusabiteenuse osutamine alates 01.10.2018, ei ole järgitud äriseadustikus sätestatud regulatsiooni. Nimetatud otsuse tegemisel rikuti ka aktsionäride lepingut ning lisaks on otsus vastuolus Põlva Haigla kehtiva funktsionaalse arengukavaga. Põlva valla esindajad Põlva haigla nõukogus kutsuvad nõukogu nimetatud küsimuses uuesti kokku.

Kõige olulisem on tagada kogukonna ootused ja tervishoiuteenuse kättesaadavus võrdsetel alustel igas riigi piirkonnas. Peame vajalikuks, et Põlva haiglas jätkuks sünnitusabiteenuse osutamine vastavalt kehtivale arengukavale ja samas ka teiste osakondade areng vastavalt Põlva Haigla pikaajalisele arengukavale.

Eelnevast tulenevalt ja arvestades kogukonna ootusi, palume Vabariigi Valitsusel astuda samme ja leida täiendavaid rahalisi vahendeid, et Põlva haiglal oleks võimalik jätkata sünnitusabiteenuse osutamist vastavalt arengukavale kuni aastani 2020.”

 

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 13/04/2018 15:19:38