Küsitlus

Kas külastad sel suvel Eestimaa suvelavastusi?

Pühajärve ja Nõuni järve lasti uued asukad

Foto: Monika Otrokova

Eelmisel nädalal leidsid Pühajärve ja Nõuni järves endale uue kodu 9000 kohamaimu. Püüdmiskõlbulikuks saab koha aga alles kolme-nelja aasta pärast.

Kohamaimud olid pärit Kalatalu Härjanurmes kalakasvandusest. Pühajärve rändas 6500 ja Nõuni järve 2500 maimu. Kalatalu Härjanurmes andis kalamaimud Otepää vallale tasuta. 

„Koha noorkala kasv oli sel hooajal nii piisav, et võimaldas täita talvel sõlmitud lepingulised kohustused ning jäi ka pisut üle. Koha noorkala asustamissoovid on enamuses Lätis ja mujal riikides, aga meie põhimõtteline soov oli asustada kala veel mõnda Eesti järve ning tänu Otepää valla heale koostööle saigi see teoks,“ ütles Kalatalu Härjanurmes müügijuht Martin Liiv.

Otepää vald on asustanud kohamaime Pühajärve ja Nõuni järvedesse järjepidevalt alates 2020. aastast, nüüdseks kokku kolm korda. 2020. aastal asustati kokku 16 000 kohamaimu (Pühajärve 11 000 ja Nõuni järve 5666 maimu), 2021. aastal 7000 maimu (Pühajärve 5500 ja Nõuni järve 1500 maimu).

„Mul on hea meel, et 2020. aastal alanud kalamaimude asustamine on olnud järjepidev. Otepää vald on väga tänulik Härjanurme kalatalule pikaajalise ning suurepärase koostöö eest,“ märkis Otepää vallavolikogu esimees Rein Pullerits.

„Otepää vald taotles 2023. aastal Keskkonnainvesteeringute Keskusest koha ja angerja asustamiseks toetust, kahjuks raha ei eraldatud, seega oleme väga rõõmsad, et Kalatalu Härjanurmes tuli meile appi ning andis kalad tasuta,“ lisas Otepää vallavanem Jaanus Barkala. 

Kalade asustamiseks veekogusse taotles Otepää vald Keskkonnaametist vastava loa. Võõrliike Eesti veekogudesse asustada ei tohi, sest need liigid võivad seada ohtu veekogu ökosüsteemi, see võib tekitada loodusele pöördumatut kahju. 

Koha asustamissoovituse andis Eesti Maaülikooli teadur ja väikejärvede kalastiku töörühma liige, ihtüoloog Teet Krause Otepää Vallavalitsuse tellimusel valminud eksperthinnangus „Kohamaimude asustamise sobivusest Pühajärve ning Nõuni järve“ (2020). Uurimustöös on kirjas, et Pühajärv paigutub kindlasti Eesti kümne parima kohajärve hulka, Nõuni järve positsioon jääb tagasihoidlikumaks. Pühajärv sobib kohale elupaigana väga hästi, siin on olemas tingimused edukaks kudemiseks ja piisav toidubaas noorkalade kasvuks. Nõuni järves on koha elupaigaks sobivamad kaldalähedasemad veealad, keskjärve sügavaim osa aga mitte.

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 17/11/2023 09:25:00

Lisa kommentaar