Küsitlus

Kas sa elad kaasa jalgpalli Euroopa meistrivõistlustele?

Võrumaal tegutsev haridusinitsiatiiv laieneb

Foto: erakogu

Võrumaal lastevanemate poolt loodud ja waldorfpedagoogikal põhinevat haridust pakkuvad lasteaed Terve Pere Aed ja põhikool Väike Werrone Kool arenevad ja laienevad.

Lasteaed tegutseb üheksandat ja kool viiendat aastat. Kogukonna huvi on pidevalt kasvav. Lasteaias on aastaid olnud enam kui rühmasuurune järjekord. Üha rohkem peresid leiab tee kooli. Kohta saab pakkuda vaid osadele soovijatele, sest nõudlus on suurem kui pakkumine. Lisaks lasteaia ja kooli peredele on toetajaid nii Võrumaalt kui ka teistest piirkondadest. Kogukond on pidevalt kasvav ja waldorfpedagoogikal põhinev haridusrakk Võrumaal on saanud normiks. Terve Pere Aias on hetkel kokku 30 last, Väike Werrone Koolis 62 last.

Esimene waldorfkool avati 1919. aastal Stuttgartis. Maailmas on 1915 waldorflasteaeda ja 1251 waldorfkooli, Eestis kumbagi 11.  Ühtlasi on tegemist suurima haridusliku liikumisega peavoolu kõrval.

Kooli eestvedajad Pille Sõrmus ja Nele Ploomipuu on lõpetamas Tartu Ülikooli haridusinnovatsiooni eriala magistriõpet. Eestvedajate jaoks on olnud väga positiivne üllatus, kuivõrd tänapäevased aju-uuringud ja waldorfpedagoogika on omavahel kooskõlas. Kooli tegijad ei ole kunagi soovinud waldorfpedagoogikat pimesi rakendada ja ülikooliõpingud on lisanud kindlust, et ollakse õigel teel. Lisandunud kogemus on suurendanud kindlust veelgi. Lasteaed ja kool ühendavad sada aastat vana waldorfpedagoogika, selle traditsioonid ja tänapäevase innovatsiooni.

Lasteaed tegutseb Võru külje all Parksepas. Võru vald on olnud alati toetav nii juba tegutseva kui ka käesolevast aastast pilootprojektina alustanud sõimeealistele lastele sobiva keskkonna loomise suhtes Navi külas. Alla 3-aastaste laste hoid ei ole waldorfpedagoogikas tavaline, kuid arvestades lapse arenguvajadusi, on võimalik sobivad tingimused ikkagi luua. Need tingimused on ära kirjeldanud lastearst Emmi Pikler ja tema lähenemine on kasutusel Waldorfi sõimedes üle maailma. Waldorfpedagoogilised koolid ja lasteaiad sünnivad alati erinevate jõudude - haritud pedagoogid, lapse arengust teadlikud lapsevanemad, toetav kogukond jne - koostöös. Nii siis on Terve Pere Selts ja Navi Külaselts Võru Vallavalitsuse ja -volikogu toel käivitanud pilootprojekti esimese Pikleri metoodikal põhineva sõimehoiu loomiseks Eestis. Teised waldorflasteaiad on selle vastu huvi tundnud. Ilmselgelt on Võru initsiatiiv Pikleri metoodika rakendamise ja arendamisega lisanud uue impulsi alla 3-aastaste laste eakohase, psühholoogiliselt turvalise, tervisliku keskkonna loomiseks üle Eesti. Just siit kasvabki uus põlvkond.

On loogiline, et ühes piirkonnas ühtse kogukonnana tegutsevad lasteaed ja kool asuvad füüsiliselt samas kohas, moodustades hariduslinnaku. Selleks oleme aastaid tööd, jõupingutusi ja ettevalmistusi teinud, läbirääkimisi pidanud.

Väike Werrone Kool asub Toonekure majas, endistes Vanalinna A ja O ja endistes Mainori Kõrgkooli ruumides (Kreutzwaldi 34 I ja II korrusel). Võru Linnavalitsus ja -volikogu on arvanud Väike Werrone Kooli Võru linna haridusvõrgu osaks, mille eest oskame olla tänulikud ja mis on meie pingutustele tunnustuseks. Võru Linnavalitsus on andnud positiivse arvamuse lasteaia laienemise kohta endise Võru Kaubamaja (Kreutzwaldi 30) pinnale. Haridusinitsiatiiv on endisi kaubanduspindu ja koolitusruume üürinud Võru Tarbijate Ühistult. Oleme teinud juba mõnda aega investeeringuid endi- ja riigieelarvelistest vahenditest, et kohandada ruume haridusasutusele sobivaks. See tegevus jätkub.

Nüüd on avanenud võimalus endised kaubanduspinnad päriseks ära osta. Ostu rahastamiseks asutame fondi. Raha fondi laekub eraisikute ja ettevõtete annetustest ja teistest fondidest. Ostu rahastamiseks oleme suhelnud pankade, riigi, ettevõtete ja eraisikutega ning kasutame kõigi nende abi, kes meie tegemisi toetavad. Aitäh neile selle eest!

Hoonete ostmine ja seda toetava fondi asutamine aitavad meil ellu viia hariduslikke eesmärke. Teostub lapse arengut igakülgselt toetav hariduslinnak Võru vanalinnas, rikastades kohalikku haridusmaastikku, jätkates traditsiooni ja luues uuendusi.

Autor: Pille Sõrmus, SA Werrone juhatuse liige
Viimati muudetud: 27/04/2022 10:29:38

Lisa kommentaar