Kui kaua Eesti lapsed kooli lähevad?

Sellelt kaardilt saad lähemalt uurida, millistes Eesti omavalitsustes kulub 7-19-aastastel noortel kõige rohkem aega kooli jõudmiseks. Statistikaamet on arvutanud välja igas õppeasutuses käivate õppurite elukoha ja õppeasutuse vahelise jalutuskäigu pikkuse ajas. Kaardil on tumedamalt märgitud omavalitsused, kus on rohkem õpilasi, kelle koolitee on pikem kui 30 minutit, heledamalt need, kus selliseid õpilasi on vähem.

Statistikaameti andmetel käivad 87% poistest ja 88,1% tüdrukutest koolis samas kohalikus omavalitsuses, kus nad elavad. Kõige harvemini käivad teiste omavalitsuste koolides Saaremaa ja Hiiumaa valla noored, samas kõige sagedamini käivad teistes omavalitustes koolis just Eesti väikesaarte noored.

Kõige suurem õppurite osakaal, kes elavad kuni 10 minuti kaugusel koolist, on Maardu linnas – 61,7%. Seevastu Kuusalu vallas on see näitaja vaid 0,8%.

Koolist üle 30 minuti kaugusel elavate õppurite osakaal on kõige suurem Muhu vallas – 83,6%, samas kui Narva linnas on selliseid õpilasi kõige vähem – 11,7%.

Tallinna linn paistab silma õppurite arvu poolest, kes peavad kooli jõudmiseks kulutama üle 30 minuti. Siiski moodustavad need 22 054 õpilast vaid 43,4% kogu Tallinna õpilaste arvust.

Suurim arv kaugemalt kui 30 minuti kauguselt kooli tulevaid õpilasi käib Rocca al Mare koolis – 889 õpilast.

Kaardilt näeme, et keskmiselt kõige lühem koolitee on Kagu-Eestis Valga valla lastel ning ka Põlva, Räpina ja Tõrva vallas ning Võru linnas pääseb suurem osa lapsi kooli poole tunniga või kiiremini. Valga kandi õppuritest umbes veerandil on koolitee pool tundi pikk. Keskmiselt rohkem tuleb kooli ja koju saamiseks aega varuda Kanepi, Rõuge ja Võru valla kooliõpilastel. Neist kulutab igal koolipäeval umbes kolmveerand kooli jõudmiseks pool tundi või rohkem.

 

Autor: LL
Viimati muudetud: 21/09/2023 08:03:39