Küsitlus

Kas sul on maksta pangalaene?

Kas Nursipalust võib saada Kagu-Eesti koalitsioonisaadikute punane joon?

Meeleavaldus Nursipalu kaitseks. Foto: Urmas Paidre

Riigikogu uue koalitsiooni suunas liikuvad Kagu-Eesti saadikud Anti Allas (SDE) ja Igor Taro (Eesti 200) leiavad mõlemad, et Nursipalu harjutusväljaku laiendamise asjus tuleb teha veel palju tööd, et kohalik rahvas vähem kannataks. Kumbki neist ei näe vähemalt esialgu põhjust selle küsimuse pärast selga sirgu ja koalitsioonist lahku lüüa. Allas samas seda ei välista.

Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide ja Eesti 200 koalitsiooniläbirääkimistel jõuti seisukohale, et Nursipalu harjutuväljaku laiendamisega minnakse kiiresti edasi ja seda tehakse riigikaitselise erandi alusel.

Reformierakonna Kagu-Eesti saadikud läksid juba valimistele teadmisega, et Nursipalu harjutusväljaku laiendamise vajalikkus on nende kodupartei selge poliitiline seisukoht ning kui isiklik arvamus peakski sellest erinema, siis pole igatahes mõistlik seda afišeerida. Eerik-Niiles Kross väljendas selgelt laiendamist pooldavaid seisukohti, öeldes muu hulgas, et jutt Nursipalu „küüditamisest” on rõve. Liina Kersna leidis, et harjutusväljakut peab laiendama, aga kohalikest inimestest ei tohi üle sõita.

Ekrelane Ants Frosch on leidnud, et Nursipalu laiendamine võimendab piirkonna ääremaastumist, Rain Epler aga leidnud, et Nursipalu teemaga on riik inimeste usalduse enda vastu raketiheitjaga pilbasteks lasknud. Keskerakondlane Ester Karuse on selles küsimuses viidanud põhiseaduses välja toodud kodu puutumatusele. Et nemad jäävad aga parlamendis tõenäoliselt opositsiooni, siis nende seisukohad ilmselt riigi plaanide kohta mõjule ei pääse.

Olukord on hoopis teistsugune aga koalitsiooni suunas liikuva SDE saadiku Anti Allase ja Eesti 200 esindaja Igor Taro puhul. Neist esimene on väljendanud Nursipalu laiendamise suhtes selget vastuseisu, teise sõnumitest aga kumab ettevaatlik, diplomaatiline rahuldava kesktee otsimine. Nii tekib küsimus: kas emb-kumb või mõlemad võivad selle küsimuse tõttu loodavale koalitsioonile selja pöörata ning Nursipalu ja piirkonna rahva nimel hoopis opositsiooniga liituda?

„Olen enne valimisi oma seisukohad Nursipalu küsimuses selgelt välja öelnud ja see ei tohiks tulla kellelegi uudisena. Mul on selge veendumus olemas ja jätkan selleteemalist selgitustööd kavandatava koalitsiooni sees,” teatas Anti Allas selleteemalise küsimuse peale LõunaLehele. „Kindlasti on sellest oluliselt rohkem piirkonnale kasu kui akna all vingus näoga istumisest, aga saan ka sellega vajadusel hakkama.”

Allas teatas, et osaleb praegu aktiivselt sotsiaaldemokraatide regionaalpoliitiliste ettepanekute töörühmas koalitsioonikõneluste sisendi ettevalmistamisel. Tema sõnul käib töö selle nimel, et Eestimaa kaugematele piirkondadel, sealhulgas Kagu-Eestil, elulootus säiliks.

Allas avaldas alles hiljuti oma selged seisukohad Nurispalu küsimuses. Muu hulgas leiab ta, et kiirendatud protsessi ei tohiks kasutada, kindlasti tuleks kaaluda tiheda asustusega Võrumaa südame asemel alternatiivset asukohta, teha sotsiaal-majanduslike mõjude analüüs ja liiga suure kompenseerimise vajaduse korral tegevus katkestada ning igatahes tuleks koostada detailne tegevusplaan.

„Mina olen tegevusele vastu seni, kuni olen veendunud, et Võrumaa elujõud ei kahane,” lõpetas Anti Allas oma avalduse.

Igor Taro teatas äsja, et kohalik rahvas tahab Nursipalu kohta kolme asja: selgitustööd riigikaitse ja julgeoleku seisukohalt, õiglast hüvitist otseselt puudutatud maaomanikele ja leevendusmeetmeid laiemale kohalikule kogukonnale.

„Loomulikult eeldab see kõik, et olulise ühiskondliku ja kohaliku huvi vahel tasakaalu leidmiseks tuleb edasi liikuda. Mis ei tähenda, et seda võib teha hoolimatult inimeste suhtes või eirates Eesti jaoks aktuaalseid julgeolekualaseid väljakutseid,” märkis Taro. „Tahaks loota, et poliitiline spekuleerimine sel olulisel teemal saab otsa ja jätkub konstruktiivne arutelu nii negatiivsete kui positiivsete mõjude üle. Selleks on vaja, et valitsuskõneluste tulemusel saaks ametisse protsessijuht, kes hoolimata mandaadist ja seaduslikest võimalustest ei tegutseks jõupositsioonilt. Ükski Kagu-Eestist valitud kohalikest saadikutest teerullimeetodit selles küsimuses ei toetanud ja ometi võiks tulla välja selles paradigmast, kus kõik justkui peavad kaotama, ja võtta eesmärgiks, et kõik võidaksid.”

LõunaLeht küsis ka Tarolt otse, kas ta liitub koalitsiooniga ja hääletab Nursipalu laiendamise poolt – või jääb selles küsimuses kagueestlaseks. Saadik viitas oma ülaltoodud mõtetele selle kohta, kuidas ta näeb riigi toimimist enne, kui see küsimus saaks üldse hääletusele tulla.

„See asi ei ole hetkel faasis, kus keegi otsustajatest võiks vajutada rohelist või punast nuppu. Enne hääletust tuleb tekitada teatud eeldused otsustamiseks,” teatas Igor Taro. „Ma ei tea, kas hetkel on õige aeg keskenduda sellele, kes hääletab poolt ja kes vastu – seal on vaja hoopis teised mured enne lahendada.”

 

Autor: VIDRIK VÕSOBERG
Viimati muudetud: 16/03/2023 09:42:17

Lisa kommentaar