RKIK analüüs: Võru lähedal on ainus sobilik harjutusala Nursipalu

Allikas: RKIK

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) vaadeldud piirkondadest Võru ümbruses, kuhu võiks rajada kaitseväe harjutusvälja, on Nursipalu ainus, mis vastab kõigile seatud tingimustele.

„Arvestades riigikaitselisi vajadusi ja võttes arvesse analüüsis esitatud kriteeriume on Kagu-Eestis ainuke realistlik võimalus arendada Nursipalu harjutusvälja,” seisab RKIKi analüüsi kokkuvõttes.

Võimaliku harjutusala asukohana vaadeldi veel Orava, Ahja, Karula ja Soontaga piirkonda.

Otsustavateks kriteeriumiteks ülalmärgitud asukohavalikute osas on suur riigimaade osakaal ning looduskaitselised tingimused, mis võimaldavad ala arendada selliselt, et võimalikult suur ala oleks harjutusväljal väljaõppeks kasutatav. 

Oluliseks nüansiks on ka erakinnistute ning elamute hulk potentsiaalse harjutusvälja sees. Nursipalu harjutusvälja laiendades on elu- ja ühiskondlike hoonetega eraomandis olevaid katastriüksuseid 21, Orava piirkonnas 85. Lisaks on Orava piirkonnas oluliselt suurem looduskaitseliste piirangute osakaal. 

Looduskaitselised piirangud välistavad ka Karula piirkonna ning on üheks välistavaks teguriks ka Soontaga piirkonna puhul. Ahja piirkonnas ei ole võimalik tagada Kaitseväe vajadustele sobivat ala suurust.

RKIK arvestas asukoha valimise kriteeriumidena veel ala paiknemist Väike-Emajõe ja Emajõe vahelisel alal Kagu-Eestis ning mitte kaugemal kui 50 kilomeetrit Võrus asuvast kaitseväe Taara linnakust. Ehkki Soontaga jääb sellest pisut kaugemale, lülitati see valikusse, kuna seal asuvad valdavalt riigimaad.

Veel vaadeldi looduskaitseliste piirangute olemasolu, seda, et ala suurus oleks orienteeruvalt 10 000 hektarit, see oleks hästi juurdepääsetav, lähedal paikneks raudtee ning seal ei oleks väljaõpet takistavaid elektriliine, gaasitorustikke ja muid olulisi kommunikatsioone.

 

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 06/02/2023 08:32:22