Lapsevanemad rajavad keskusesse waldorfkooli

Võru vallas tegutseb 2013. aastast lastevanemate loodud waldorflasteaed Terve Pere Aed, pidajaks MTÜ Terve Pere Selts. Nüüd on lapsevanemad otsustanud sihtasutus Werrone all avada maakonnakeskuses ka Waldorfi pedagoogikal põhineva erakooli.

Omal ajal sooviti ka lasteaed rajada linna, aga ei leitud sobivat pinda. Kooli jaoks on esialgu see mure lahendatud: tegutsema hakatakse Kreutzwaldi 34 maja teisel korrusel, kuigi kaugeleulatuvaid asukohaplaane paigas pole. Linnavalitsus on heakskiidu andnud. Nüüd on haridus- ja teadusministeeriumil aega septembri lõpuni otsustada, kas anda koolile tegutsemisluba.

Lapsevanem Pille Sõrmus, MTÜ Terve Pere Seltsi ja SA Werrone juhatuse liige, on üks kooli rajamise eestvedajaist. Ta ütles LõunaLehele, et praegu on asjaajamine veel üsna pooleli. Kui luba peaks laekuma alles septembri lõpuks, asi sel aastal katki ei jää ja huvilised alustavad lihtsalt selle võrra hiljem.

„Huvilised on, kooli oodatakse. Seda kooli on küsitud ikkagi neli aastat, kui on lasteaed olnud. Ma ei liialda, kui ütlen, et kord kuus keegi küsib. Natuke ärevust ja „ohhood” on ka meis endiselt. Kui peab tulema, siis ta tuleb nüüd, ja kui ei, tuleb hiljem. Selles osas võtame rahulikult,” selgitas ta.

Esialgu avatakse algaste ja järk-järgult on plaanis luua ka järgmised astmed. „Oleme planeerinud, et kolme aastaga kasvaks see kool 30-lapseliseks. Alustame loomulikult vähemaga ja loodame, et tuleb juurde, mitte ainult waldorflasteaiast, vaid ka teisi lapsi,” täpsustas Sõrmus.

Nimelt jagub ka neidki, kellele ei õnnestunud waldorflasteaias kohta saada, aga nende vanemad on Waldorfi pedagoogikast huvitatud. Pille Sõrmuse sõnul on ka sellised õpilased ja ka kõik teised huvilised oodatud kooli.

Kuidas on personaliga? „Õpetaja meil on, täiendab hetkel ennast Waldorfi pedagoogikas. Esimese klassi saame avada õpetajaga. Kui nüüd juhtub, et õpilasi tuleb ka teise ja kolmandasse klassi, siis tuleb meil otsida veel,” ütles Sõrmus.

Õppemaksu kindlalt paigas ei ole, kuid umbkaudne summa on juba mõttes. „See nüüd sõltub. Kool on hetkel selline võrrand, kus muutujaid on nii palju. Arvan, et see on lapsevanemale 50 euro kandis. Otseselt testinud ei ole, see on lihtsalt selline tunnetus, et see võiks olla vastuvõetav. Oleme vaadanud ka teiste koolide õppemakse, lasteaia õppemaksu põhjal vaadanud, mis on jõukohane ja meile äraelamiseks vajalik,” selgitas ta.

Sel aastal on Võru linnavalitsuselt küsinud seisukohta erakooli asutamiseks lisaks waldorfkoolile ka Gaia kool. Linnavalitsuse hinnangul annavad mõlemad alternatiivse lisavõimaluse üldhariduse omandamiseks linnas, see on üksnes tervitatav nähtus haridusmaastiku mitmekesistamisel.

See klapib ka linna praeguse haridusvisiooniga. „Erinevates erakoolides üle Eesti õpib üle 30 Võru linna lapse, sealhulgas waldorfkoolis Rosmal käib neli last. Võru linna uue arengukava töörühm on välja toonud vajaduse võimaldada hariduses erainitsiatiivi ja mitmekesisust,” selgitas linnavalitsuse avalike suhete spetsialist Marianne Mett.

Tallinnas asuv MTÜ Gaia Hariduse Seltsi Gaia kool plaanib kooli Võru osakonna avada Jüri 19a neljanda korrusel MTÜ Võruvõru ruumides. Esindajate sõnul oleks ideaalne, kui koolis oleks 30 õpilast, alla seitsme lapsega kooli avada pole neil äramajandamise seisukohast mõttekas. Esialgseks kohamaksuks on samuti välja pakutud 50 eurot ja plaanis on palgata 1,5 kohaga õpetaja.

Eraüldhariduskoole toetatakse tegevuskulude tasumisel riigieelarvelise toetuse ja õppekulu piirmäära vahe osas. Võru linn toetab erakoole vastavalt linnavolikogu kehtestatud otsusele.

Autor: Aksel Lõbu
Viimati muudetud: 11/05/2017 06:32:35