Küsitlus

Kas oled alustanud grillimishooaega?

Tõrva kaasava eelarve vahenditest muudetakse atraktiivsemaks „Veskijärve

Tõrva raekoda. Pilt on illustreeriv.

Aprillis oli kõikidel vähemalt 16-aastastel tõrvakatel võimalus osaleda  linna kaasava eelarve hääletusel. Valiku sai teha  18 eripalgelise ettepaneku vahel, mille ühiseks eesmärgiks on Tõrva linna muutmine paremaks elu- ja töökohaks.

Kokku osales hääletusel 81 inimest. Kõige rohkem hääli, võrdselt 14, kogusid Riiska linnaosa autoteede korrastamine“  ja „Tõrva Veskijärve atraktiivsemaks muutmine“. Kolmandale kohale jäi 11 poolthäälega Tõrva jalgpalliväljaku rekonstrueerimine.

Kaasava eelarve komisjon arutas tekkinud olukorda võrdselt hääli kogunud ettepanekute osas ning võttis arvesse põhimõtet, et vastavalt kaasava eelarve reglemendile eelistatakse võrdselt hääli saanud ettepanekute puhul seda ettepanekut, mille elluviimise eeldatav maksumus jääb terviklahenduse saavutamiseks 10 000 € piiridesse, teatas Tõrva linnavalitsus. Seetõttu otsustas komisjon käesoleval aastal rahastada Tõrva kaasava eelarve vahenditest ettepanekute kogumit „Tõrva Veskijärve atraktiivsemaks muutmine“, kuna projekti eesmärk on kaasava eelarve vahenditega võimalik suures osas saavutada. Nimetatud ettepaneku eesmärgiks on Tõrva kesklinnas asuva Veskijärve atraktiivsuse tõstmine, mis esialgsete plaanide kohaselt kätkeb endas inventari soetamist tõrvakate ja linna külaliste aastaringse vaba aja veetmise võimaluste parandamiseks.

Riiska linnaosa autoteede korrastamise idee kohta märkis komisjon, et tegemist on märksa laiamahulisema projektiga, mille ellu viimine olulises mahus kahjuks etteseatud eelarve piiridesse ei mahu. 

Samas aga on Tõrva linnavalitsusel plaanis Riiska linnaosa autoteede parendamiseks juba sel aastal teostada remonttöid linna üldistest eelarvelistest vahenditest ning pikemat perspektiivi arvestades on OÜ Tõrva Veejõud ette valmistamas taotlust Keskkonnainvesteeringute Keskusele, et lähiaastatel rekonstrueerida Riiska linnaosas vee- ja kanalisatsioonisüsteem ning rajada tänavatele sadeveesüsteem.  Projekti rahastamise korral teostatakse linnaosas suuremahulisi kaevetöid, misjärel rajatakse ka korralikud teekatendid.

Tõrva linnapea Maido Ruusmanni sõnul näitavad hääletusel olnud ettepanekud selgelt, millised on olulisemad Tõrva linna kitsaskohad ja milliseid arenguid soovivad linlased lähiaegadel näha. „„Kindlasti on kõik toetust leidnud ideed linnarahva jaoks väga olulised, millele peame lähemas või kaugemas tulevikus lahenduse leidma. Näiteks Riiska linnaosa autoteede parandamist, kaarsilla remonti, jalgpallistaadioni renoveerimist ja mitmeid teisi ettepanekuid on plaanis juba sel aastal linna eelarvest rahastada,” lisas ta.

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 05/05/2015 09:11:06

Lisa kommentaar