Küsitlus

Kuidas kavatsed tähistada jaanipäeva?

Valga vald investeerib Lüllemäe kooli 1,7 miljonit eurot

Lüllemäe põhikool tähistas tänavu maikuus oma 60. juubelit. Valga valla kingitus kooli sünnipäevaks oli märkimisväärne: nüüd on kindlus, et majas hakatakse tegema 60 aasta suurimaid töid – lähiaastatel rekonstrueeritakse nii kooli kui ka lasteaia kütte- ja veesüsteemid ning maja ehitatakse ümber energiasäästu normidest lähtuvalt.

„Vallavalitsuse meeskond koos Lüllemäe kooli direktoriga on pikka aega hoolikalt tööd teinud mitme projektiga, mis meie rõõmuks on päädinud rohelise tulega rahastajatelt. Lüllemäe kooli saabub lähiaastatel üle 1,7 miljoni väärtuses investeeringuid, mis oluliselt parandavad õpikeskkonda nii koolis kui lasteaias,” ütles Valga vallavanema Monika Rogenbaum.

Tänavu rekonstrueeritakse Lüllemäe kooli ja lasteaia kütte- ja veelahendused, kuna olemasolevad süsteemid on amortiseerinud ning ressurssi raiskavad. Lüllemäe hariduskompleksi küttekulud on praegu suuremad võrreldes valla teiste õppehoonetega, mis on mahult poole suuremad. Ehitustööde maksumuseks kujunes riigihanke tulemusel veidi üle 202 000 euro, projekti kulude hulka kuuluvad veel ehituslik projekteerimine ja omanikujärelevalve teenus. Ehitusleping eduka pakkuja TJ Hooldus OÜ-ga on allkirjastamise faasis. Töid rahastatakse 156 000 euroga maakonna arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest, kõik ülejäänud kulud kaetakse Valga valla eelarvelistest vahenditest.

Valga Vallavalitsuse projektimeeskond on töötanud lisaks kütte- ja veesüsteemide projektile paralleelselt ka teise Lüllemäe põhikooli projektiga ning nüüdseks on olemas kinnitus, et  vald saab sellele taotlusele vastuseks toetuse summas 1,053 miljonit. Toetus eraldatakse meetme „Avaliku sektori hoonete energiatõhususe ja taastuvenergia programm" moderniseerimisfondi vahenditest. Valla omaosalust tuleb projekti elluviimiseks leida üle 451 000 euro. 

Lüllemäe põhikooli köetav pind on 1254 ruutmeetrit ning projekti raames rajatakse koolihoonesse nõuetekohane soojustagastusega ventilatsioonisüsteem, päikeseelektrijaam, et sooja tarbevett valmistada olemasolevasse elektriküttekehaga sooja vee salvestisse ja toota jahutuseks ja ventilatsiooniagregaadile vajalikku elektrit päikeselisel ajal. Hoone seinad soojustatakse ja aknad ning valgusallikad uuendatakse. Tööd on välja valitud energiaaudiitori koostatud auditi põhjal. 

Projektiga liigutakse nüüd edasi ehitusliku projekteerimise faasi. Projekt tuleb ellu viia 2026. aasta lõpuks.

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 28/05/2024 08:02:27

Lisa kommentaar