Küsitlus

Kas oled kaalunud koju päikesepaneelide soetamist?

Võrumaa omavalitsustele makstakse 365 000 eurot harjutusväljade häiringutasu

Õppus Nursipalu harjutusväljal. Foto: Kaitsevägi

Nagu mullugi, maksab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) tänavu 16 kohalikule omavalitsusele kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusvälja kasutamisega kaasneva häiringu eest hüvitisena 1,35 miljonit eurot, millest neli Võrumaa omavalitsust saavad kokku ligi 365 000 eurot.

Võru vald saab hüvitist 148 524 eurot, Võru linn 126 438 eurot, Rõuge vald 57 695 eurot ja Antsla vald 32 382 eurot.

Hüvitist makstakse nii omavalitsustele, kelle territooriumil paikneb harjutusväli ja selle mõjuala, kui ka omavalitsustele, kelle territooriumil paikneb üksnes harjutusvälja mõjuala. Sõltuvalt harjutusväljal kasutatavatest relvaliikidest ja nende tekitatava müra- ja vibratsiooni häiringu tugevusest ulatub mõjuala 1000 meetrist kuni 4000 meetrini harjutusvälja piirist. Hüvitise arvutamisel lähtutakse harjutusvälja ja selle mõjuala suurusest ning omavalitsuse territooriumil paikneval mõjualal asuvate eluruumide arvust ehitisregistris 1. jaanuari seisuga.

Hüvitise eesmärk on aidata kohalikel omavalitsustel teha investeeringuid ja parandada kohalikku elukeskkonda. Näiteks Võru vallas on varasem toetussumma olnud abiks Sõmerpalu lasteaia ehitamisel. „Et kasusaajate hulk oleks võimalikult suur, siis järgmise toetussumma suuname häiringualasse jäävate teede parandusse ja korrashoidu,“ ütles Võru vallavanem Kalmer Puusepp.

Hüvitis makstakse välja hiljemalt 31. märtsiks. 

Eestis on asutatud seitse harjutusvälja – Kaitseväe keskpolügoon ning Nursipalu, Sirgala, Kikepera, Klooga, Männiku ja Soodla harjutusväljad.

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 05/03/2024 08:12:49

Lisa kommentaar