Küsitlus

Kuidas kavatsed tähistada jaanipäeva?

HÄÄLE EEST KÕHUTÄIS, AUTOKÜTUST VÕI SULARAHA: kohus mõistis ekspoliitikust ärimehe Allain Karuse süüdi

Foto: Tartu Maakohus

Tartu maakohus tunnistas läinud nädalal Allain Karuse süüdi valimisvabaduse rikkumises 2021. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistel ning vedelkütuse ebaseaduslikus käitlemises. Karistuseks mõistis kohus Allain Karusele ja A. Karuse AS-ile rahalise karistuse.

Süüdistuse kohaselt mõjutas Allain Karuse (57) 2021. aasta oktoobrikuus kümmet inimest kasutama nende valimisõigust Eesti kohalike omavalitsuste volikogude valimistel kindla kandidaadi poolt ehk enda kui kandidaat nr 190 või Ester Karuse (kandidaat nr 162) poolt hääletamiseks, teatas kohus. Kahele inimesele lubas ta vastutasuks tasuta diislikütust, neist ühele 10 ja teisele 15 liitrit. Ühele inimesele tasus ta vastutasuks enda või E. Karuse poolt hääletamise eest vähemalt 20 eurot sularaha.

Lisaks mõjutas Allain Karuse enda või E. Karuse poolt hääletama, andes vastutasuks varana käsitletavat hüve. Nimelt andis A. Karuse üle 70 eurot ühele inimesele, kes kasutas seda pärast valimisjaoskonnas käimist Valga linnas asuvast restoranist endale ja veel kuuele inimesele tellitud praadide eest tasumiseks. Vara lubamise ja andmisega, eesmärgiga mõjutada inimesi valmisõigust teostama kindla valiku kasuks, pani Allain Karuse toime kuriteod.

Lisaks süüdistati Allain Karuset ja A. Karuse AS-i ebaseaduslikult suures koguses vedelkütusega kauplemises. Kokku kaubeldi ajavahemikul 01.09.2021 kuni 13.12.2021 ebaseaduslikult 45 784,69 liitrit diislikütust kogumaksumusega 44 064 eurot ja 6 senti. Kütuse müük toimus kokku 645-l erineval korral ning oli kantud ühtsest tahtlusest, mistõttu on see käsitletav jätkuva süüteona. Kuna diiselkütuse eest oli äriühing varem tasunud, siis ei ole kogu summa käsitletav kuriteona saadud kasuna. Kaubeldes suures koguses ebaseaduslikult vedelkütusega, panid Allain Karuse ja A. Karuse AS toime kuriteo.

Karistuseks mõistis Tartu maakohus 23. märtsil Allain Karusele liitkaristusena rahalise karistuse 375 päevamäära ulatuses ehk summas 12 450 eurot. A. Karuse AS-ile mõistis kohus rahalise karistuse suurusega 20 000 eurot, mis jääb tingimisi kohaldamata, kui A. Karuse AS ei pane katseajal toime uut kuritegu. A. Karuse AS-lt mõistis kohus välja ka 11 016 eurot ja 15 senti ehk summa, mis vastab konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele.

Lisaks tuleb nii Karusel kui A. Karuse AS-il tasuda süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha summas 1087,50 eurot.

Kriminaalasja arutati kokkuleppemenetluses. Kohtuotsus ei ole jõustunud, sellele on võimalik esitada edasikaebus Tartu ringkonnakohtule.

„Valimisvabadus on riigi ausa toimimise jaoks oluline väärtus, mistõttu on valimisvabaduse rikkumine käsitletav kuriteona. Kriminaalmenetluses kogutud tõendid on nüüd ka kohtu hinnangul kinnitanud, et vähemalt kümnele inimesele pakuti varalisi hüvesid, et nad ei valiks kohaliku omavalitsuse valimistel oma südametunnistuse järgi, vaid annaksid hääle neid mõjutanud inimese suuniste põhjal. Lisaks pidas kohus tõendatuks, et süüdistatav müüs endaga seotud äriühingu kaudu ebaseaduslikult diiselkütust, millega teenis kriminaaltulu,” kommenteeris Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Allar Nisu.

Nisu sõnul on kriminaalmenetluse eesmärk anda selge sõnum, et kuritegevus ei tasu ära ja sellele järgneb nii kuritegudega saadud tulust ilmajäämine kui ka mõjus tagajärg. Seetõttu taotles prokuratuur tema sõnul Allain Karuse karistamist 12 450 euro suuruse rahalise karistusega ja temaga seotud äriühingult kriminaaltuluna saadud 11 000 euro välja mõistmist. Lisaks karistas kohus äriühingut 20 000 euro suuruse tingimisi vangistusega. Kui äriühingu esindaja peaks aasta ja kuue kuu jooksul panema toime uue kuriteo, siis saab kohus ka äriühingule mõistetud rahalise karistuse täitmisele pöörata, märkis prokurör.

Allain Karuse ise ütles nii veebi teel peetud kohtuistungil kui ka hiljem Elu24-le, et ta tunnistab end küll süüdi ilma litsentsita kütusemüügis, kuid häälteostu puudutava valimisvabaduse võtmise paragrahvi osas jääb ta prokuröriga eriarvamusele. Enda sõnul ei pea ta end selles osas süüdiolevaks, kuid nõustus kokkuleppega oma tervise huvides, et vältida aastatepikkust kohtulahingut.

 

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 30/03/2023 10:14:00

Lisa kommentaar