Küsitlus

Kuidas kavatsed tähistada jaanipäeva?

Kanepi valla kaasavasse eelarvesse laekus viis ideed

Põlva maakonna Kanepi valla 6.-19. märtsini toimunud kaasava eelarve ideekorje saagiks on viis ideed: Erastvere seiklusrada, Põlgaste välijõusaal, Saverna välilava, Prangli küla madalseiklusrada ning Krootuse rannaala uuendamine ja puhkekohtade loomine.

Vallavalitsuse teatel jätkub kaasava eelarve protsess nppd hindamiskomisjoni aruteluga, kus hinnatakse ideede teostatavust rahalisest, ajalisest ja tehnilisest aspektist. Hindamise tulemusel selgub, millised ideed saadetakse rahvahääletusele. 

18. aprillil toimub Kanepi vallamajas ideede tutvustusüritus, kus ettepanekute esitajatel on võimalus oma ideed avalikkusele esitleda. Rahvahääletus toimub elektrooniliselt 24.-30. aprillini. Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased ja vanemad inimesed, kes on rahvastikuregistri järgi Kanepi valla elanikud.

Kanepi valla kaasava eelarve eesmärkideks on parandada kogukondade arusaama vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondade vahelist koostööd ja viia ellu uusi ideid või leida lahendus olulisele valupunktile Kanepi vallas. 

Kaasava eelarve objektiks on Kanepi vallaga seotud investeeringute tegemine. Kaasava eelarve tulemusel elluviidav objekt peab pakkuma avalikku hüve, olema vallaruumis avalikus kasutuses ja/või avalikkusele suunatud ning selle teostamise tulemusel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Kaasava eelarve investeeringuobjekti elluviimise korraldab vallavalitsus koostöös ettepaneku esitajaga.

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 24/03/2023 08:48:48

Lisa kommentaar