Küsitlus

Kas oled alustanud grillimishooaega?

Setomaa haridusmudeli ümarlaud ärgitas koostööd tegena

Foto: Setomaa vallavalitsus

Teisipäeval, 24. jaanuaril toimus Värska kultuurimajas suur Setomaa haridusmudeli ümarlaud. Kohal 82 osalejat: lapsevanemad, õpetajad, koolide hoolekogu liikmed, koolijuhid, Setomaa valla haridusjuhid ning hariduseksperdid. Ümarlauda vedasid TERA kooli juhid Urmo Uiboleht, Marjeta Venno, Triinu Keem ja Riinika Rosanov, teatas Setomaa vallavalitsus.

Ümarlauda tervitas videosilla abil haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, kes tunnustas Setomaa inimesi ning eestvedajaid selle eest, et nad on suutnud hoida oma kultuuri ja selle üle riigi nähtavaks teinud. Lukas kinnitas, et Setomaa haridusmudeli rakendamine on piirkonna inimeste enda kätes ning nõuab omavahelist koostööd ja ühiselt valitud suunas liikumist. Samuti rõhutas minister, et haridusreformid ei tähenda väikekoolide sulgemist, sest koolide sulgemine ei pruugi tähendada suuremat õpilaste arvu allesjäänud koolides. Lapsevanemad valivad kooli mitte vallapõhiselt vaid on vabad valima oma lapsele kooli, sõltumata valla piiridest. Oluline on, et valla koolid oleksid laste jaoks atraktiivsed ja oma eripäraga.

Ümarlaua alustuseks tutvustasid Meel Valk ja Maris Andreller osaühingust Teravik Setomaa haridusuuringut. Setomaa haridusmaastiku ees seisvateks väljakutseteks on rahvastiku ja sündide arvu vähenemine, õpetajate puudus, asjaolu, et valla põhikoolide lõpetajad ei ole leidnud suures osas teed Värska Gümnaasiumi, ning vähene koolide koostöö. Samas on valla haridusmaastikul ka palju rõõmustavat: viimastel aastatel on koolide ja lasteaedade õpilaste arv kasvutrendis, Värska Gümnaasiumi olemasolu on suurendanud keskhariduse omandamise protsenti ja noorte oma kogukonda panustamist, lasteaedade ja huvikoolide õpetajatel on konkurentsivõimeline palk ning haridusjuhtidel kõrge koostöötah.

Tegevus jätkus 12 väiksemas ümarlauas, kus rühmatöö tulemusel püüti leida Setomaa haridusmudeli kujundamisele parimat suunda. Päeva üks eestvedajatest TERA kooli tegevjuht, Setomaalt pärit Urmo Uiboleht, nägi Setomaa haridusmudelil suuri võimalusi ning rõhutas koostöö ja senise omakultuuri arendamise alase koostöökogemuse valla haridussüsteemi uuendamise ülekandmist vajadust. 

Rühmatööde käigus oli hea näha, et kõik kokkutulnud tulid kaasa oma mõtetega ja said innustust ühisest arutelust. Just selliselt tegutsedes on võimalik ellu viia muutusi, kus edasised liikumissuunad on ühiselt läbi arutatud ning kaasatud on kooli direktorid, õpetajad ning lastevanemate esindajad. Nii toimub mõtteviisi muutus ja aetakse ühist asja.

Vallavalitsusel on selge plaan edasi minna ning tööd jätkab valla haridusmudeli kujundamise juhtgrupp. Juhtgrupi ülesandeks jääb koostöös erinevate osapooltega, käesoleva aasta jooksul, välja töötada uus ühtne haridusmudel ja uus õppekava kõigi valla koolide jaoks. Vallavanem Raul Kudre sõnul tukeb valla haridusmudeli arutelude kaudu jõuda uue ühtse õppekavani,et lastel oleks põnev õppida, õpetajatel hea õpetada ja lapsevanemad usaldaksid valla haridusasutusi. 

„Kõike seda saab saavutada kõigi osapoolte koostöös ning selleks ei pea sulgema ühtegi valla kooli. Usku positiivse tulemuse saavutamisse lisas tänastel ümarlaual osalenute ind ja rõõm valla haridusküsimustega tegeleda, lisas ta.

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 27/01/2023 08:57:45

Lisa kommentaar