Valga volikogu võttis vastu valla 2024. aasta eelarve

Allikas: Valga vallavalitsus

Valga vallavolikogu võttis veebruarikuu eelviimasel päeval vastu valla 2024. aasta eelarve. 

Valga valla eelarve põhitegevuse tuludeks on 26,9 miljonit eurot ja põhitegevuse kuludeks arvestati 25,8 miljonit eurot. Valla suurimad tulud tulevad füüsilise isiku tulumaksu laekumisest ning riiklikust tasandus- ja toetusfondist. Suurimaks kuluvaldkonnaks on haridus, kuhu suunatakse 12,5 miljonit. Sotsiaalvaldkonda on arvestatud 4,8 miljonit ja vaba aja, kultuuri ning spordi valdkonda kokku 2,6 miljonit eurot. Palgafondi kasvuks on arvestatud 4%, teatas vallavalitsus.

Selle aasta suurimateks investeeringuteks on kavandatud Valga avatud noortekeskuse rekonstrueerimine, Valga linnas  Kesk tänav 19 hoone rekonstrueerimine ja hajaasustuse programmi kaudu eraisikutele toetuste eraldamine. 

2024. aastal tuleb Valga vallal tagasi maksta laenude põhiosa  1,6 miljoni euro ulatuses, millele lisanduvad laenuintressid ligi 500 000 eurot.

Valga vallavanem Monika Rogenbaum tänas nii volinikke, volikogu komisjone kui vallavalitsuse rahandusteenistust tehtud töö eest eelarve koostamisel. „Kestvas majanduskriisis on eelarve tasakaalu saavutamine olnud pingeline. Hallatavate asutuste ootused ja vajadused, tõusvad sotsiaalkulud, investeeringuprojektide elluviimiseks vajalikud omaosalused on vaid üks osa väljakutsetest, millega tuleb meil igapäevaselt toime tulla. Ootame ja loodame majandussituatsiooni paranemist, samuti riigi regionaalpoliitilisi otsuseid, mis võimaldaks stabiilsemates tingimustes valla arengut kavandada,” ütles ta.

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 01/03/2024 08:54:19