Küsitlus

Kas oled kaalunud koju päikesepaneelide soetamist?

Kanepi vallavolikogu võttis vastu valla 2023. aasta eelarve

Kanepi vallavolikogu kinnitas eelmisel nädalal valla 2023. aasta eelarve, mille kogumaht on 13,8 miljonit eurot. Investeeringukulude osakaal valla eelarves on 4,2 miljonit eurot.

Suurematest investeeringutest jätkuvad Saverna põhikooli kõrvalhoone energiatõhusaks rekonstrueerimine ning Valgjärve külakeskuse ehitus. Lisaks ehitatakse Saverna lasteaiale uus rühmaruum ning vahetatakse Saverna põhikooli katus ja paigaldatakse piksekaitse, teatas vallavalitsus.

Tänavu on veel plaanis Erastvere külakeskuse saali põranda renoveerimine, Põlgaste külakeskuse aida ja varjualuse katuse vahetus, vallamaja elektrisüsteemi renoveerimine ja teise korruse soojustamine. 

Investeeringukulude katteks võetakse laenu 3,5 miljonit eurot.

Jätkuvalt toetatakse MTÜ-de ja spordiklubide tegevust ning noorte huviharidust. Kaasava eelarve tarbeks on taaskord 20 000 eurot. 

2023. aastal tõusevad tööjõukulud, kuna riik tõstab hüppeliselt pedagoogide palkasid. Õpetajate töötasu alammäär tõuseb sel aastal 1412 eurolt 1749 eurole ehk 24%. Lasteaia personali palgad suurenevad samuti, kuna lasteaia õpetaja, logopeedi ja eripedagoogi palk on 90% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast. Haridusvaldkonnale kulub 49% valla eelarvest. 

Allasutuste kommunaalkulud suurenevad seoses elektri- ja küttehindade kallinemisega ning arvestatav osa eelarvest kulub teede ja tänavate hoolduseks, ehituseks ning renoveerimiseks.

 

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 24/01/2023 07:58:02

Lisa kommentaar