Küsitlus

Kas sul on maksta pangalaene?

Vabarna omakultuuripreemia saavad Palm, Heliste ja Kiristaja

Silvi Palm. Foto: Rein Järvelill

Setomaa vallavalitsus kinnitas tänavused Anne Vabarna nimelise omakultuuripreemia ksaajad. Vallasisese preemia pälvis Silvi Palm ja vallavälised preemiad Leida Heliste ning Arvis Kiristaja. 

Silvi Palm saab preemia setokeelsete tekstide ja raamatute toimetamise eest. Silvi on Meremäe kooli eesti keele õpetaja ja ajalehe Setomaa keeletoimetaja, lisaks tegeleb ta teiste setokeelsete tekstide ja raamatute toimetamisega. Silvi Palm on oma töös toimetajana põhjalik ja pälvinud kõigi oma koostööpartnerite heakskiidu. Ühelt poolt jälgib ta alati autori kirjutatud kodukandi keelt, teisalt lähtub ta grammatikareeglitest ning ei piirdu ainult lauseehituse ja kirjavahemärkide toimetamisega, vaid kontrollib ka fakte, tsitaate ja aastaarve. Silvi Palm on viimaste aastate jooksul toimetanud terve riiulitäie raamatuid. Palju kiitust on saanud ka tema poolt hiljuti Värska lasteaia õpetajatele ja lapsevanematele korraldatud seto keele kursus.

Leida Heliste saab tunnustuse seto leelo laulutraditsiooni ja traditsioonilise seto käsitöö hoidmise, järjepideva tutvustamise ning edasiandmise eest. 2021. aastal ilmus plaat „Leeloga läbi elo“, kus kõlavad mitmed tema poolt Seto Kuningriigipäeva sõnolise võistluseks loodud laulud. Leida Heliste alustas laulmisega 15-aastase koolitüdrukuna Meremäe kooli leelorühmas. Ta on laulnud erinevates Tallinna lauluparkides – Sõsarõ’, Siidisõsarõ’, Sorreseto’, pnüüd oma kooris Leelokandja’. Lisaks laulmisele on ta mitmekordne Seto Kuningriigi leevä-, sõira- ja piiraguküdsäjä, ollõ- ja veinitegijä. Leida Heliste suureks eeskujuks kõigile leelotajatele, ta on sõnoline ja väga hea killõ. 2022. aastal loodi tema idee põhjal ja algatusel seto käsitöönäitus „Jalaja Nasta seto käsitüü”, kus on väljas Leida ema, Anastassia Jallai, telgedel kootud erinevad tekstiilid.

Arvis Kiristajale läks preemia pikaaegse ja järjepideva töö eest Setomaa arheoloogia- ja kohanimede uurimisel ning selle kirjaliku talletamise eest. Tema koostamisel ja toimetamisel ilmus 2022. aastal raamat „Setumaa Kogumik 8”. 2022. aastal ilmuvasse Setomaa rahvariideraamatusse on ta kirjutanud pika sissejuhatava teksti pealkirjaga „Setodest ja Setomaast”. Omades laialdasi teadmisi Setomaa ajaloost on Arvis Kiristaja alati nõus  huvilistele jagama, nii tegi ta ettekande tänavusel Obinitsa küla 370 aasta kirjaliku esmamainimise juubeliüritusel ja kõneles lektorina Seto Instituudi korraldataval bussiekskursioonil „Ülikuul Rattil“.

Tunnustuse saajaid tänatakse valla tänukirja ning 500 eurose preemiaga. Tänukirjad ja preemiad antakse laureaatidele üle 19. detsembril toimuval Anne Vabarna omakultuuriõhtul Värskas.

Anne Vabarna omakultuuripreemiat antakse välja alates 1995. aastast. Preemia antakse traditsioonilise seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud silmapaistva töö eest. Preemial on kaks nominatsiooni: vallasisene ja vallaväline.

Preemiate väljaandmist toetab kultuuriministeerium.

 

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 08/12/2022 10:02:07

Lisa kommentaar