Valga hakatakse noortekeskust rekonstrueerima

Valga avatud noortekeskus. Foto: Wikimeda Commons

Riigi tugiteenuste keskus tunnistas Valga vallavalitsuse projekti „Valga avatud noortekeskuse hoone rekonstrueerimine” nõuetele vastavaks ning teavitas valda positiivsest rahastusotsusest. Toetus eraldatakse kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmise meetmest.

Projekti tulemusel on Valga linna muinsuskaitselises piirkonnas rekonstrueeritud Valga avatud noortekeskuse hoone lähtudes energiatõhususe saavutamiseks vajalikest töödest ning arvestades muinsuskaitselisi nõudeid ning kehtivaid ehitusnorme. Noortele on loodud kaasaegsed tingimused noorsootöö valdkonnas pakutavate avalike teenuste tarbimiseks kvaliteetse sisekliimaga keskkonnas. Tegevuste elluviimiseks kuulutatakse lähikuudel välja riigihange, teatas Valga vallavalitsus.

Rekonstrueerimise käigus saab hoone nüüdisaegse ja normidele vastava valgustuse ning ventilatsiooni. Rekonstrueeritakse kütte-, elektri- ja vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, mis on vajalikud energiatõhususe saavutamiseks. Ahiküte asendatakse kaugküttega ning soojustagastusega õhutussüsteem tagab energiatõhususe ja kvaliteetsema sisekliima. Rekonstrueeritakse ka hoone fassaad. Kinnistule paigaldatavad päikesepaneelid tagavad taastuvenergiaallikate ratsionaalsema kasutuselevõtu.

Valga avatud noortekeskuse rekonstrueerimise kogumaksumus on 488 700 eurot, sellest on toetus 328 734 ja Valga valla omarahastus 159 966 eurot. 

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 30/11/2022 08:24:29