Küsitlus
Ilm täna
Võru
19°
Põlva
19°
Otepää
19°
Tartu
20°
Antsla
19°
Valga
19°
Räpina
19°
Tõrva
19°
Võru
19°
Põlva
19°
Otepää
19°
Tartu
20°
Antsla
19°
Valga
19°
Räpina
19°
Tõrva
19°
Võru
19°
Põlva
19°
Otepää
19°
Tartu
20°
Antsla
19°
Valga
20°
Räpina
19°
Tõrva
20°

Kommentaarid

Tagasi uudise juurde

Valgas kohtusid Kagu-Eesti linna- ja vallasekretärid

04/01/2019 10:32:02 Sisekontroll

Võru vald: "Sisekontrollisüsteemist Võru vallavalitsuses Esitasite 10.12.2018 Võru Vallavalitsusele teabenõude (registreeritud Võru Vallavalitsuse dokumendiregistris 11.12.2018 nr 15-7/4579), milles palusite saata dokumendi koopia millega reguleeritakse KOKS § 481 ning soovisite teada, kuidas on sisekontroll organiseeritud Võru vallas. Sisekontrollisüsteemi rakendamine ja siseaudiitori kutsetegevuse korraldamine on tulenevalt KOKS § 481 volikogu pädevuses ning käesoleval hetkel ei ole Võru vallavalitsuse struktuuris ettenähtud sisekontrolli ega ka siseaudiitori ametikohta. Järelevalvet ametniku teenistuskohustuste täitmise üle teostab vahetu juht avaliku teenistuse seaduse ja haldusmenetluse seaduse alusel. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Juris Juhansoo abivallavanem vallavanema ülesannetes" JOKK

07/01/2019 15:41:01 Kaimo

kas pärast saunapidu ka oli nagu filmis naine kütab sauna

07/01/2019 21:17:46 Muhv

Oh ma loodan, et meie eduvalla sekretärile ikka sõnad peale loeti, et mida tohib rääkida ja mida mitte ;) . Ega meie JOKK on ka selline nagu ta on ju.

Lisa kommentaar