Küsitlus

Keda kavatsed valida märtsis riigikokku?

Nursipalu koosolek: rahvas vandus ja viibutas ukse taga rusikaid

Kolonel Mati Tikerpuu andis Nursipalu ümbruse rahvale konkreetseid selgitusi kaitseväe huvide kohta, kaitseminister Hanno Pevkur valis hoolikalt, kellel ta küsimusi esitada laseb. Foto: Elina Allas

Kuigi esmaspäeval Tsooru rahvamajas toimunud Nursipalu harjutusvälja koosolekult loodeti viimaks ometi saada vastuseid harjutusvälja laienduse kohta, tekitas see kohalikes elanikes üksnes segadust ja uusi küsimusi juurde. Laiendatava harjutusvälja kaarti näidati kaugelt ja uduselt ning 21 oma kodust ilma jääjale lubati teade saata alles koosolekule järgneval päeval.

Koosoleku juhatamisel haaras jõuliselt ohjad enda kätte kaitseminister Hanno Pevkur, kes väga valis, kellel ta küsimusi esitada lasi. Üks kohaliku omavalitsuse juht ütles rahvamajast väljudes, et hoidis kogu aeg kätt püsti, aga Pevkur tal küsimusi esitada ei lasknud. Riigikogu liikmele, Rõuge külje all elavale Kalvi Kõvale nähvas minister küsimustele vastamise asemel mitu korda, et ta ise on riigikogu liige. Pevkurit toetas värisevil häälil terve ametnike armee Tallinnast.

Omapärane taktika oli ka see, et koosoleku ajaks või selle ajal ei antud teada, millised inimesed on sunnitud oma kodud igaveseks maha jätma. Selle asemel öeldi ainult tulevaste tühjaks jäävate elumajade arv. Kirjalikud teated lubati tulevastele kodututele saata kohe järgneval päeval.

Kohalikud: me oleme viimased, kellega arutatakse
Pevkur korrutas, et midagi pole tehtud salaja ja nüüd tuldigi kohaliku rahvaga harjutusvälja teemat arutama ning et harjutusvälja laiendust on juba vähendatud.

„Me ei ole mingisugused kivinäod, kes tulevad kusagilt Tallinnast ja tahavad siin midagi teha,” ütles Pevkur. „Me ei ole kunagi teinud ega tahtnud teha midagi salaja.”

Üks kohalik elanik küsis korduvalt oma küsimust ümber sõnastades, miks ei kaasatud kohalikke kohe projekti alguses.

„Me olemegi praegu siin, et hakata kaasama,” vastas Pevkur. „See, kuhu oleme praegu jõudnud, on alguspunkt, kust hakkame liikuma. Jah, ma võtsin neid piire väiksemaks!”

„Me oleme viimased, kellega arutatakse,” kostis tasaseid hääli hillitsetud rahva hulgast, kellest paljud ei sisenenud saaligi, vaid jälgisid koosolekut eeskoridorist.
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse harjutusväljade portfellijuhi Elari Kalmaru sõnul sai harjutusvälja ala paika alles eelneval reedel.

„Ärge võtke seda kaarti lõpliku tõena,” ütles omakorda minister.

Pevkur: harjutusvälja laiendamine toob Võrumaale kasu
Pevkuri sõnul toob harjutusvälja laiendamine maakonnale suurt kasu, sest rohkem tulu hakkavad teenima majutusasutused ja söögikohad. Samas anti teada, et harjutusvälja alale ehitatakse linnak, kus saab ööbida tuhatkond inimest.

Kohal viibinud kaitseväe 2. jalaväebrigaadi ülemalt kolonel Mati Tikerpuult sai teada, et harjutusvälja on tarvis laiendada selleks, et tekiks juurde manööverdamisruumi, saaks erinevate relvasüsteemidega ning terve pataljoniga ja koos NATO liitlastega kokku harjutada. Ühtlasi avaldas ta, et paari aasta pärast relvastub brigaad ümber, kasutusele võetakse sooomustransportöörid ning laiendatud harjutusväljal hakkab kõige kõvemat pauku tegema kaudtulerelv K9, mille laskekaugus on 30-40 km.

Need paugud, mis praegu Nursipalust Võru linna tagumisse serva välja kostavad, on K9 paukude kõrval hädised hääled, teadsid öelda asjatundlikumad kohalolijad. Ka kolonel Tikerpuu ei varjanud, et tulevased paugud on väga kõvad.

Üks kohalikest inimestest, kes esmaspäeval veel ei teadnud, kas jääb oma kodust ilma või mitte, küsis, kas neile antakse konkreetne inimene, kellega saab hakata läbi rääkima. Sellele vastati, et kirjadega kaasneb ainult üldine telefoninumber, kuna helistajaid on kindlasti palju.

Rahva seast käidi välja ka mõte, et kui kõik koduomanikud keelduvad oma kodu maha jätmast, siis ehk jääb harjutusväli laiendamata. Selle peale vastas minister, et sel juhul inimeste kodud sundvõõrandatakse.

Tuli hõõgub tuha all
Koosolekule tulnuist õige mitmed olid esmaspäeva õhtul väga endast väljas ja vaimselt niivõrd räsitud, et ei jaksanud enam oma sõpradegagi rääkida. Paljud kohaletulnud lahkusid enne koosoleku lõppu. Suur hulk rahvast kogunes rahvamaja ukse taha külma kätte, et julgemalt sajatada, sarjata ja kiruda. Üks kohalik vandus inglise keeles ja ütles, et tal on kõigest juba täiesti ükskõik, ühtlasi meenutas ta, kuidas keskkonnaametnikud ei lubanud tal looduskaitse huvides oma maatükiga piirnevale jõele purret ehitada. Teine mees jällegi rääkis, et ei saa enam üldse magada ja eluisu on kadunud.

Anonüümseks jääda soovinud kohalik põllumees lausus, et teda häirib viis, kuidas riik hakkab omanikelt maid ostma või vahetust tegema.

„Seda võiks nimetada lolli leidmise taktikaks,” kommenteeris põllumees. „Esialgu pakutakse kaupa, mis ei ole kuidagi vastuvõetav kodust ilmajäämise puhul. Omanikel peab jätkuma jõudu väsitavateks läbirääkimisteks. Mida aga teevad vanad üksikud inimesed? Kes neid aitab? Kuhu nad enam uut kodu rajama hakkavad? Minister vastust ei andnud, korduvalt küsiti.”

Mida teada saadi
* Harjutusvälja laiendatakse igal juhul. Kui praegu on ala suuruseks ligi 3000 hektarit, siis tulevikus jääb selle suurus 9000-10 000 hektari vahele ning ulatub välja Võru-Valga maanteele ja peaaegu Võru linnani Tamula järve taha.
* Harjutusvälja laienduse alla jääb 200 kinnistut, nende seas 21 eluhoonet.
* Laiendatavalt alalt jääb välja Luhametsa küla, küll aga hakkab jooksma küla tagant harjutusvälja piir.
* Väljale aeda ümber ei tule – iga inimene peab ise aru saama, et ta viibib ohtlikul alal. Tulevad üksnes piiripostid.
* Kõige kõvemat pauku hakkavad tegema liikursuurtükid K9.
* Harjutuste ajaks suletakse Sõmerpalu-Nursi maantee, mida kogu Rõuge piirkonna elanikud ja puidukoormaid vedavad rekad kasutavad Sõmerpalu ja Tartu poole sõitmiseks. Ida poole ehitatakse uus maantee – see kulgeb Käätsost, Tamula ja Vagula tagant Sõmerpaluni.

Mida lubati
* Kinnistuomanike vara hinnatakse ära ja makstakse 20 protsenti juurde, kodude puhul võib-olla isegi 30 protsenti juurde. Omanik ise ei saa oma kaotatava vara hinda määrata.
* Metsakinnistute omanikele lubati, et nad saavad asendusmaa kuskilt RMK metsast. Kus piirkonnas mets asub, seda ei mainitud.
* Valdadele hakatakse maksma talumistasu (summa suurust ei nimetatud).

Mida ei saa
* Põllumaade omanikud asenduspõllumaad ei saa.
* Mälestusi, ajalugu, kodutunde kaotust jms ei kompenseerita.
* Luhametsa elanikele ei lubatud, et Sänna-Luhametsa tee, mida hakkavad kaitseväe masinad kasutama, saab asfaltkatte. Nenditi vaid, et see võib kõne alla tulla, kuid talunikud nentisid, et seda, mida lubati Nursipalu praegust harjutusvälja luues, pole nad siiani saanud, näiteks müra summutavaid pakettaknaid.
* Võru linnale talumistasu pole lubatud, olgugi et harjutusväli jääb Kubijalt 1,6 km kaugusele ja Võrusoo linnaosast 2 km kaugusele.

 

Autor: ELINA ALLAS
Viimati muudetud: 30/11/2022 08:20:05

Lisa kommentaar