Küsitlus

Millised on sinu tänavused jõulupuu plaanid?

Linnaehitustööd tõid kriitikat, kahjunõude ja politseiuurimise

Müüri ehtinud ronitaimed on kellegi kuri käsi maha kiskunud. Foto: erakogu

Võru ettevõtja süüdistab linnavalitsust, et „hoogtöö” käigus on linn lohakusest lasknud hävitada ärihoone krundi piiripunktid ja varem sealset müüri kaunistanud ronitaimed. Linnapea leiab, et süüdistaja on kiuslik.

Mäe tänaval ärikeskust pidava ASi Kamel juht Ain Kukker (60) on linna juhtimist varemgi kritiseerinud. Sedakorda on tal pinnuks silmas viimase ligi pooleteise aasta jooksul tehtud mitmed linnaehitustööd – täpsemalt linnavalitsuse tellitud ehitusmehed.

„Meie kogemuse järgi on valitud lohakad firmad ja linnavalitsus on järelevalve kah tegemata jätnud,” teatas Kukker. „Kõige muu ootamatu kõrval hävitati meie piiripunktid, punased raudtorud.”

Ettevõtja tahab enda sõnul oma looga juhtida linnarahva tähelepanu sellele, et igasugu läheduses toimuvatel toru- ja teetöödel tuleb silma peal hoida ning olukorda pidevalt kontrollida. Muidu pärast on hilja.

„On enam kui tõenäoline, et meie kadunud piiripunktid pole Võru linnas ainukesed sellise tegutsemise tulemused. Võiks linnakodanike tähelepanu juhtida piiripunktide ülekontrollimise vajadusele. Keegi ei tule iseenesest selle pealegi, et linnavalitsus võiks nii käituda, täiesti uskumatu,” pahandas ta.

Ehitajad kui tirtsuparv
Kukkeri hinnangul avaldub linnavalitsuse tegutsemises põhimõtteline viga. Tema sõnul on linnavalitsus „oma ehitajad nagu rändtirtsude parve linna peale lahti lasknud”. Mäe tänava ärihoone juurest läksid kanalisatsioonitööde käigus kaduma piiripostid, lisaks hävisid müüri kaunistanud ronitaimed ja purustati varjualune. Viimast tema sõnutsi ei taastatud, vaid lammutati nii, et armatuurivardad turritavad betoonist välja, müüril on mõrad parandamata ja ääreplekid vihma vastu paigaldamata.

„Äärmine lohakus. Tähtajad ja töökvaliteet oleks veel lisaks,” leidis ta. „Sellega seoses on linnavalitsus korduvalt-korduvalt püüdnud jätta muljet, et nemad ei puutu üldse asjasse, kord ehitavat Danpower või Võru Vesi või Antsla ehitajad, aga mitte linnavalitsus. Nad on linnas ja oma objektidel jätnud järelevalve tegemata ja sellele lisaks udutavad.”

Kukker pöördus oma pretensioonidega nii linnavalitsuse kui ka politsei poole. Linnavalitsusele esitatud avaldusele heakorra taastamiseks vastas keskkonna- ja järelevalve spetsialist Tiina Randjärv septembris, et krundile jäetud puitlatid ja kõnnitee äärekivide jäägid on ilmselt sinna ladestanud ehitaja ning ehitajat on sellest ka informeeritud. Randjärv lisas, et parklaala haljastustööd olid toona pooleli.

Linn metsviinapuud hävitada ei lasknud
„Müürilt ronitaime mahalõikaja kohta informatsioon puudub, Võru linnavalitsuse poolset korraldust selleks antud ei ole. Kui teil on teada, kes teo on toime pannud, tuleks sellest informeerida politseid,” teatas Randjärv hävinud ronitaime kohta.

„Ametniku sõnadel on tähendus, püüdku ta pealegi udutada. Tema ehitajate tegevus on jäädvustatud turvakaamerate salvestistel, me teame,” kommenteeris Ain Kukker, kelle hinnangul võttis Randjärv oma kirjaga omaks, et kahju tekitasid linnavalitsuse ehitusmehed.

Kukker esitas septembris linnale 50-eurose moraalse kahju hüvitise nõude mahakisutud metsviinapuude eest. Oktoobris saadetud meeldetuletuse peale vastas linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Risto Aim, et linnavalitsus ei kata ehitustegevusest tekkinud kahjusid. Aim teatas, et töid tegid Taristugrupp ja Aigren ning tööde tellijaks oli AS Võru Vesi.

Sel nädalal edastas Kukker seepeale kahjuhüvitise nõude Võru Veele.

Politseilt sai kinnisvaraomanik septembris vastuse, millele vastas oktoobris, alustades järgneva väitega: osutan, et politsei ei ole tegelikke asjaolusid välja selgitanud ja on asunud õigusrikkumist õigustama.

Oma vastuses politseile tsiteeris Kukker muu hulgas asjaõigusseadust ning kinnitas, et vaidlusalused ronitaimed kasvasid Mäe 11 kinnistul ja mitte piiril, nagu politsei väitis. „Mitte kellelgi ei ole õigust müüri või taimi omavoliliselt kõrvaldada ega kahjustada. Igasugune võõra omandi kahjustamine on õigusvastane tegu!” rõhutas ta. „Kaevetööde läbiviimiseks ei olnud vajalik kinnistu omaniku ronitaimi hävitada.”

Kukker märkis, et Mäe 11 krundi piirid tähistati 1996. aastal raudtorudega. Politsei vastuse järel kontrollis ta piiripunktide säilimist ja leidis, et „Võru linnavalitsuse töömehed on asfalteerimistööde käigus hävitanud Mäe 11 piiripunkti nr 7, samuti ei ole leitav Mäe 13 / Vabaduse 4 / Mäe 11 piiripunkt, mis on kas ka hävitatud või maetud mulla alla”.

„Võru linnavalitsus on teadlik ja peab olema teadlik kohustusest mitte kahjustada piiripunkte ja kinnistuomanike vara. Põhjusel, et Võru linnavalitsuse ametnikud (täpne isik teadmata) andsid korralduse ehitustegevuseks, mille käigus hävitati avaldaja vara (haljastus) ning kahjustati ja kõrvaldati piiripunktid, esineb alus kriminaalmenetluse algatamiseks,” oli Ain Kukker resoluutne.

Kukker märkis kirjas politseile, et kuna uute piiripostide paigaldamine ja mõõdistamine läheb maksma ca 600 eurot, siis palub ta algatada kriminaalasja „haljastuse hävitamise ja piiripunktide tahtliku kõrvaldamisega põhjustatud õigusvastase kahju asjas”.

„Loodan, et politsei leiab käsu andnud või oma töö tegemata jätnud linnavalitsuse töötaja ning Mäe piiripunktide küsimus saab lahenduse,” lisas ta LõunaLehele.

Politsei vastas kinnistuomaniku kirjale nädal hiljem teatega, et alustatud on väärteomenetlust. Politsei- ja piirivalveameti Kagu politseijaoskond selgitab juhtumit, mille sisu on järgnev: „Seni kindlaks tegemata ajal ja seni kindlaks tegemata isiku poolt on hävitatud kaks piiripunkti Võru linnas Mäe tn 11 ja Mäe tn 13 ning hävitatud ronitaimed Mäe tn 11 kinnistul.”

Linnapea süüdistustega ei nõustu
Võru linnapea Ain Allas soovis LõunaLehelt Mäe tänava kinnisvaraomaniku murede teemalist päringut saades oma silmaga näha kirja, kus linnavalitsuse ametnik väidetavalt süü omaks võtab.

Siinkohal olgu öeldud, et LõunaLeht vastavat kirja linnavalitsuse dokumendiregistrist esimese hooga ei leidnud. Ain Kukker, kes edastas kirja oma arhiivist, peab seda märgiks, et linnavalitsus püüab „põõsasse pugeda”. LõunaLeht ei loe samas kirjast välja otsest kinnitust Kukkeri väitele, et linnavalitsuse esindaja süüd tunnistaks.

„Minu arvates muutub see asi selliseks koolikiusamiseks,” leidis linnapea selle juhtumi kohta. „Olen siin tajunud sellist kiusu efekti ja kiusuga ei tahaks kaasa minna.”

Allas ütles otse: kui saab ära tõestatud, et keegi on mingi töö käigus Mäe tänava piiripostid hävitanud, siis tuleb need taastada, ja mingit konflikti siinkohal ei ole.

„Mis puudutab aga neid ronitaimi, siis kui suudetakse tuvastada, et ronitaimed olid n-ö tema poole peal ja need on ära võetud, siis loomulikult täpselt nii, nagu peremees ütleb, nii tehakse. See on ilmselge. Aga kui nad ei olnud tema poole peal, siis pole midagi teha,” sõnas linnapea.

Allase sõnul tuleb linnavalitsusel selles juhtumis veidi aega võtta ja asjad üle vaadata, tõenäoliselt kutsuda asja selgitama ka maamõõtjad ja uurida materjale.

„Kõik, mis on meie süü või kellegi ehitaja süü, see kindlasti ka kompenseeritakse ja korda tehakse. Need asjad, mis ei ole, neid me omaks ei võta,” ütles Allas. „Ma olen selles suhtes põhimõtteline inimene, et ei taha kellelegi liiga teha, ja need asjad, mis on halvasti saanud ... aga kõigepealt tuleb selgeks teha, et need on juhtunud.”

„Aga lihtsalt toota mingit kollast teksti ja inimestele halba varju heita – no ma ei tea, see muutub juba imelikuks veidike,” ütles linnapea selle juhtumi kohta lõpetuseks.

 

 

Autor: VIDRIK VÕSOBERG
Viimati muudetud: 22/11/2022 08:17:25

Lisa kommentaar