Küsitlus

Kas laseksid end vaktsineerida AstraZenecaga?

Ilm täna
Võru
Põlva
Otepää
Tartu
Antsla
Valga
Räpina
Tõrva
Võru
Põlva
Otepää
Tartu
Antsla
Valga
Räpina
Tõrva
Võru
Põlva
Otepää
Tartu
Antsla
Valga
Räpina
Tõrva

„Kas Eesti jõulusöök peaks jääma verivorsti ja hapukapsa vaheliseks liiduks?“

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia

Abieluteemalise rahvahääletusega on selleks korraks kõik. Eelmise koalitsiooni jaoks üheks kirstunaelaks osutunud eelnõu jõudis teise lugemiseni siis, kui Jüri Ratase valitsus oli juba tagasi astunud ja koalitsioon lõhki läinud, ning sestap ei leidnud eelnõu toetust. Sellele eelnes aga varasema opositsiooni ehk reformierakondlaste ja sotsiaaldemokraatide katse rahvahääletuse eelnõule 9300 muudatusettepanekuga hädapidurit tõmmata. Muudatusettepanekute seas oli niisama teravmeelitsemist ja lausjaburust, aga ka kohati päris huvitavaid mõtteid ja nutikaid küsimusi. Tulles vastu ühe väärikas eas Põlvamaa lugeja palvele ja ka teiste uudishimule, noppisime tuhandetest muudatusettepanekutest välja rea selliseid, mis obstruktsionistide kujutlusvõimele enim au tegid.

Muudatusettepanekute loetelu riigikogu otsuse „Rahvahääletuse korraldamine abielu mõiste küsimuses“ eelnõu teiseks lugemiseks. Teha eelnõus järgmised muudatused, muuta/täiendada eelnõu järgnevalt:

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon:
Kas abielu võiks Eestis edaspidi sõlmida kahe inimese vahel sõltumata nende soost?
Kas abielu peab Eestis jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks, kus on on sündinud vähemalt 2 last?
Kas abielu peab Eestis jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks, kus elab vähemalt 1 laps?
Kas mets on Eestis edaspidi maatükk pindalaga vähemalt 0,1 hektarit, millel kasvavad puittaimed kõrgusega vähemalt 1,3 meetrit ja puuvõrade liitusega vähemalt 30 protsenti?
Kas Tallinnast Tartusse peab saama sõita rongiga tänasest kiiremini?
Kas Eesti jõulusöök peaks jääma verivorsti ja hapukapsa vaheliseks liiduks?
Kas rahvahääletust võib üldse korraldada inimeste eraelu puudutavas küsimuses?
Kas kahe inimese vaheline abielu on riigielu küsimus või inimeste eraelu küsimus?
Kas mõned inimesed kahtlevad oma abielu legitiimsuses ja soovivad selleks saada rahvapoolset heakskiitu?
Kas Eestis peaks õppeaasta algama 1. septembril?
Kas töönädala pikkus peaks olema 1-84 tundi?
Kas jaksate praegust valitsust veel paar aastat kannatada?
Kas väikekoolidel on tulevikku?
Kas Eestis peavad olema võrdsed võimalused igal pool elamisel?
Kas Eesti Vabariigis diiselsõidukile tangitakse tanklast ainult diislit?
Kas Riigikogu liikmeks peaks saama ainult vaimset tervist tõendava tõendi olemasolul?
Kas ananass peab Eestis jääma pitsakatteks?
Kas rahvas peaks saama riigikogu liiget tagasi kutsuda?
Kas autoliiklus peab olema vasakpoolne?
Kas autoliiklus peab olema parempoolne?
Kas igal järgneval valitsusel peaks olema õigus eelmise valituse mittesobivad otsused suunata referendumile?
Kas linnud tohivad talveks lõunasse lennata?
Kas lindude kevadine ränne Eestisse tagasi tuleks keelata?
Kas muna oli enne kui kana?
Kas maa on lapik?
Kas õpetajad ja õppejõud peaksid saama sama suurt palka nagu riigikogulased?
Kas järgmise rahvahääletuse küsimus võiks olla midagi mõistlikku?
Kas teadus peaks üritama inimesi surematuks teha?
Kas loomulikul teel lapse saajatele peaks rakendama sama ranget kontrollprotseduuri kui inimestele, kes taotlevad lapsendamisõigust?
Kas kõik, mis on seaduslik, on moraalne ja kõik, mis on ebamoraalne, on ka ebaseaduslik?
Kas koeri on õiglane söögiks kasvatada?
Kas inimkond peaks üritama geenimuundamise ja IT läbi muuta inimesi täiuslikemaks, targemateks, võimekamateks?
Kas kanepi müük peaks Eestis olema seaduslik?
Kas sotsiaalmeedia toob rohkem kahju kui kasu?
Kas inimesel peaks olema õigus leppida kokku tööandjaga, et töötajale makstakse vaid algelise eluaseme tagamise ning toiduga ning, et töötajal pole õigust töölepingut mitte kunagi omapoolselt lõpetada?
Kas palgavaesus tuleks Eestis likvideerida?
Kas Eestis peaks olema selline riiklik pank, mis annaks odavaintressilisi laene neile maapiirkonna perekondadele, kellele pangad mingil põhjusel laene ei anna?
Kas nädalavahetusele sattunud püha vaba päev peaks liikuma järgmise nädala algusesse?
Kas Eesti Vabariik peaks avama suursaatkonna Uus-Meremaal?
Kas laulu- ja tantsupeod peaksid toimuma igal aastal?
Kas Jüri Ratase juhitav valitsus peaks tagasi astuma?
Kas inimene võiks abielluda lumememmega?
Kas lõvid Eesti vapilt tuleks asendada huntidega?
Kas Eestis müüdavate pitsade valikus peaks olema räimepitsa?
Kas haridussüsteem vajab reformimist, et inimeste tervisekäitumisi parandada?
Kas Eesti peaks lahkuma Euroopa Liidust?
Kas eestlase identiteedi oluliseks osaks on metsad ja meri?
Kaslooduslikke pühapaiku tuleb paremini kaitsta?
Kas igal eestlasel peaks olema kindlaksmääratud mõtteline osa metsa, mille raiumise ta saaks keelata?
Kas kõik lageraied looduskaitsealadel tuleks keelata?
Kas toidu kaudne mürgitamine majandustegevuse läbi tuleks keelata?
Kas põllumajandusmürkide abil kasvatatud toit tuleks spetsiaalselt märgistada?
Kas kõik poodides ning toidutootmisettevõtetes tekkivad toiduülejäägid tuleks annetada toidupäästeorganisatsioonile Toidupank, kes toimetab selle abivajajateni?
Kas maailm peab jääma elatavaks ka meie lastelastele?
Kas te olete mõelnud, kuidas saada paremaks inimeseks?
Kas lähisuhtevägivalla toime panijaid tuleks karmimalt karistada?
Kas Eesti praegune valitsus peab tegelema olulisemate asjadega kui seni?
Kas setod peaks saama iseseisvaks riigiks?
Kas referendum võib rahvast lõhestada?
Kas isikukood peaks meestel ja naistel algama sama numbriga, et lõpetada ära sooline diskrimineerimine?
Kas eesti rahval on tulevikku?
Kas teadmistepõhist Eestit tuleks ka edaspidi üles ehitada käputäie pensionäridest humanitaaralade õpetajatega?
Kas raiemahu aastane piir peaks olema 1,0 mln tihumeetrit?
/.../
Kas raiemahu aastane piir peaks olema 12,5 mln tihumeetrit?
Kas loomade julma kohtlemise eest peaksid olema karmimad karistused?
Kas koeri võib ketis pidada?
Kas keelustada lemmikloomade püsiv rõdudel ja verandadel pidamine?
Kas sigade sabade lõikamine tuleks keelustada?
Kas uimastamata koorikloomade keetmine tuleks keelustada?
Kas Eesti peaks loobuma kiirusepiirangutest maanteedel?
Kas Eesti kodakondsuse poliitika peab põhinema vereõiguse põhimõttel?
Kas Eesti kodanikele peab olema garanteeritud liikumisvabadus?
Kas jõuluprae juures peaks kohustuslik olema hapukapsast võib asendada ka kimchiga?
Kas kehtestada kohustus ehitada igas elumajas välja kergesti ligipääsetavad ruumid lapsevankrite ja jalgrataste turvaliseks hoidmiseks?
Kas hommikusööki tohib peale 10:00 süüa?
Kas riigi äärealadel (st väljaspool suuri linnasid) tuleb rakendada elanikele tulumaksussoodustust, et ergutada elu maal?
Kas väljaspool suuri linnasid tuleb soodustada ettvõtlust, vähendades maksusid?
Kas maaomavalitsuste toetusfondi tuleb suurendada?
Kas muuta Eesti rahvuslooma?
Kas Eesti hümn peaks olema „Pistoda laul”?
Kas Eesti hümn peaks olema „Õhtud Moskva lähistel”?

Annely Akkermann, Reformierakonna fraktsioon:
Kas Eesti kodanikuks saamise eeldusena inimene peab kandma murumütsi?
Kas Eesti kodanikul peaks olema kohustuslik võimelda 7 tundi nädalas?
Kas Eesti kodanikul peaks olema kohustus elada riigi poolt näidatud maapiirkonnas 8 aastat?
Kas Eesti peaks lubama tubakatoodete tarbimist alates 59. eluaastast?
Kas iga Eesti kodanik peaks oskama mängida kannelt?

Ants Laaneots, RE:
Kas Eesti Vabariigis peaks habemeta meestele kehtima kõrgem maksumäär?
Kas Eesti Vabariigi Valitsus peaks jätma riigilaenude tagasimaksmise meie laste kohustuseks?
Kas päikeselise ilmaga toas viibimine peaks olema Eestis keelatud?
Kas kaabude kandmine peaks olema lubatud vaid Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatuse liikmetele?
Kas mandariinide diameeter Eestis peaks olema riiklikult reguleeritud?
Kas limonaadi müümine täiskasvanutele peaks olema Eesti Vabariigis keelatud?

Kalle Laanet, RE:
Kas Eesti peaks tunnistama abielu ainult keskmisest kõrgema intelligentsiga inimeste vahelise liiduna?
Kas Eesti Vabariigis peaks kehtima lastetusmaks?
Kas Eesti Vabariigis tuleks kehtestada piirmäär maitsetaimede kohta, mitut taime on maksimaalselt lubatud kasvatada ühel ruutmeetril koduruumides?
Kas Eesti Vabariigis tuleks seadusega reguleerida soetamiseks lubatud kleitide arv ühe naisterahva kohta?
Kas tuulise ilmaga peab väikest kasvu inimene kandma triikrauda kaasas?

Marko Mihkelson, RE:
Kas Eesti peaks tootma ainult sinimustvalgeid tooteid?
Kas demokraatlik riigikorraldus on oma aja ära elanud?
Kas liberaalne demokraatia on ohuks Eesti Vabariigile?
Kas väärikus kui väärtus on oht Eesti julgeolekule?

Keit Pentus-Rosimannus, RE:
Kas seadusega tuleks kehtestada piirang, et vabariigi valitsuse liikme kohuseid võivad täita ainuit abielus olevad inimesed?
Kas Eesti valitsus peaks võtma seisukoha, et kliimamuutusi pole olemas?
Kas ootate valitsuselt suuremat sekkumist teie koduse elu korraldamisse?

Andrus Seeme, RE:
Kas koormava haldusakti võib jätta põhjendamata?

Urve Tiidus, RE:
Kas Kanada eeskujul tuleks keelata puude otsa ronimine ilma eriloata?
Kas abielus naistele peaks kehtestama reegli – ainult üks klaas veini! Nagu Boliivias?
Kas naistel on õigus abielludes eeldada, et mehed muutuvad paremaks?
Kas avalikus kohas ropendamine peaks ka Eestis kaasa tooma 30-päevase aresti nagu Dubais?
Kas absoluutselt kõik mehed peaksid oskama kohustuslikus korras süüa teha, koristada ja autot remontida?
Kas armastuse ja abielu kestvus tuleks seadusega reguleerida?
Kas Eestis peaks ametlikult trahvima mehi, kes unustavad oma naise sünnipäeva nagu Samoa saartel?
Kas Eestis peaks keelama igasuguse ennustamise nii nagu USA Marylandi osariigis, kus trahv selle eest on 500 dollarit?
Kas Eesti peaks keelama lindude ja loomade pildistamise looduses?
Kas Eesti peaministriks tohiks valida ainult mehi?

Mart Võrklaev, RE:
Kas Eesti peaks tunnistama abielu ainuit selliste inimeste vahelise liiduna, kellel on abiellumise hetkel püsiv töökoht?
Kas Eesti peaks tunnistama abielu ainult selliste inimeste vahelise liiduna, kes on osalenud laulupeol või lõpetanud Tartu maratoni?
Kas homoseksuaalsus on nakkav?
Kas abielluda soovivate inimeste sugutunnused on avalik huvi?
Kas Eesti Vabariigis tuleks kehtestada kõrgeimaks palgamääraks 350 eurot kuus?

Yoko Alender, RE:
Kas Eesti Vabariigis tuleks keelustada naiste ja meeste vaheline sõprus?
Kas Eesti Vabariigis tuleks taastada pioneeride liikumine?
Kas Eesti Vabariigis tuleks keelustada välismaised raadiojaamad?
Kas Eesti Vabariigis tuleks keelustada popmuusika?
Kas Eesti Vabariigis tuleks keelustada armastus?
Kas Eesti Vabariigis tuleks keelata välismaist päritolu juurviljad?
Kas Eesti Vabariigis tuleks keelata välismaist päritolu puuviljad?
Kas Eesti Vabariigis tuleks piirata isikuvabadusi?
Kas Eesti Vabariigis tuleks keelustada suguühe mittereproduktiivsel eesmärgil?
Kas Eesti Vabariigis tuleks piirata ajakirjandust?

Hele Everaus, RE:
Kas kõik Eestis müüdavad kruusid peaksid olema rohelised?
Kas Eesti inimesed peaksid järgmisel päeval pärast pensionile minekut minema kohustuslikus korras vanadekodusse?
Kas naistel Eesti Vabariigis peaks olema keelatud alustada söömisega enne mehi?
Kas igal inimesel peaks käima riigi kulul kodus Kroonika ajakiri?
Kas kõik inimesed Eestis peavad kord elus minema vangi?
Kas Eestis peaks lasteaeda minema alates 10. eluaastast?
Kas Eestis peaksid olema kõik metsad saastunud õhuga?
Kas Eestis peaks rahaühikuna olema kasutusel rubla?
Kas kõigil Eestis müüdavatel toolidel peaks olema mitte rohkem kui kaks jalga?
Kas inimestel peaks olema kohustus sõita rulaga tööle?

Jüri Jaanson, RE:
Kas Eesti Vabariigis tuleks sätestada atmosfääriõhu koostis?
Kas Eesti Vabariigis peab olema terve?
Kas Eesti Vabariigis tuleks kõik maanteed ehitada ühise algus- ja lõpp-punktiga?
Kas Eesti Vabariigis tohib autoga liikuda kahel rattal?
Kas Eesti Vabariigis tohiks veoautot juhtida algkooliõpilane?
Kas Eesti Vabariigis tohib rikkuda seadusi?
Kas Eesti Vabariigis peaks eksisteerima maksimaaine arv lapsi, mis on lubatud ühel inimesel saada?
Kas Eesti Vabariigis tuleks kaotada alkohol?
Kas abielu peaks Eesti Vabariigis jääma mehe ja naise igavaks liiduks?
Kas Eesti Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi vahele tuleks ehitada sild?

Urmas Kruuse, RE:
Kas Eesti Vabariigis oleks parem elada, kui inimesed elaksid ainult Tartus ja Tallinnas?

Kristen Michal, RE:
Kas alkoholi tarbimise vähendamiseks tohiks tulevikus müüa vaid sooja õlut?

Hanno Pevkur, RE:
Kas kõik Eestisse tulijad peaksid automaatselt saama Eesti kodakondsuse?
Kas Eestis tohib olla lubatud ainult üks usk?
Kas Eestis tohib olla vaid kaks erakonda?
Kas riik peab kontrollima meediat?
Kas gümnaasiumi lõpueksamid tuleks lõpetada?
Kas nahavähi leviku vähendamiseks tuleks päevitamine keelata?
Kas „Õnne 13” peaks lõppema?
Kas diiselkütus tuleks keelata?
Kas põllud peavad olema tolmuvabad?
Kas seapraad jõulutoiduna tuleb kirjutada toiduseadusesse?
Kas metsade säästmiseks tuleks jõulukuuskede müük keelata?

Liina Kersna, RE:
Kas koolide tugiteenused peaksid olema peredele tasulised?
Kas koolipsühholoogi teenus peaks olema peredele tasuline?

Jürgen Ligi, RE:
Kas abielu peaks saama Eestis mehe ja kolme naise vaheliseks liiduks?

Jaak Juske, SDE
Kas oli õige, et Eesti kirjakeel kujunes põhja-eesti murde baasil?
Kas eestlased oleksid pidanud 13. sajandil vabatahtlikult ristiusu vastu võtma?
Kas naised oleksid pidanud saama valimisõiguse varem?
Kas mõisaaegne esimese öö õigus oli seaduslik?
Kas eilne parem näis?
Kas tulevik on tume?

 

 

Autor: LÕUNALEHE POLIITIKATOIMKOND
Viimati muudetud: 21/01/2021 10:43:35

Lisa kommentaar


Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function get_total_time() on bool in /data05/virt4608/domeenid/www.lounaleht.ee/htdocs/index.php:247 Stack trace: #0 {main} thrown in /data05/virt4608/domeenid/www.lounaleht.ee/htdocs/index.php on line 247