Küsitlus

Kuidas oled rahul valimistulemustega oma kodukandis?

Katkupeo korraldaja jääb karistuseta?

Päästjad pidid klubi ukse lahti murdma. Kaader politsei videost

LõunaLeht küsis kolmelt asutuselt, kas koroonaviirusevastastele meetmetele vilistades peale keskööd saja inimesega pidu pidanud Võru klubi Boschwechter peab oma teo eest vastutama ka. Tundub aga, et rahatrahvi või uste sulgemise asemel pääseb klubi koos selle juhi Pait Reimaniga sedakorda manitseva näpuviibutusega.

Meenutagem: üle-eelmisel nädalavahetusel peeti legendaarse Boschwechteri sünnipäevapidu. Trall päädis sellega, et päästeamet murdis ukse maha ning kiirreageerijad püüdsid üle kesköö veninud ja koroonapiiranguid rikkunud pidu lõpetada. Peoperemees Pait Reiman aga rääkis erapeost, nii mõnigi lahkumisest keeldunud kodanik viidi välja käeraudus ja kolm neist toimetati lõpuks kainenema.

LõunaLehel tekkis põhjendatud küsimus: kas politsei klubile selle „nalja” eest trahvi ka teeb ja millised üldse on politsei võimalused asutuse karistamiseks?

„Mis puudutab alkoholimüügi keelu eiramist, siis see järelevalve ja vastutusele võtmine on kohaliku omavalitsuse pädevuses,” teatas politsei- ja piirivalveameti (PPA) Lõuna prefektuuri esindaja Kerly Virk. „Koroonaajal valitsuse kehtestatud nõuete eiramise osas on järelevalve ja menetlemine-karistamine jällegi eeskätt terviseameti vastutus. Seda, millise karistuse omavalitsus või terviseamet Võru ööklubipidajale määrab, tuleks seega neilt küsida. Ehk et need küsimused on kohalikule omavalitsusele ja terviseametile, kelle esmavastutus on selline järelevalve ja ka karistamine, politsei on toetav partner.”

Pöördusime omavalitsuse ehk Võru linnavalitsuse poole. Millised on linnavalitsuse võimalused meetmete või karistuse kohaldamiseks – tegevusloa äravõtmine, avalike ürituste korraldamise loa äravõtmine? Kuidas kavatseb linn selle peo korraldamise asjus reageerida, milliseid meetmeid rakendada?

„Meelelahutusasutuse pidamine ei nõua tegevusluba,” vastas abilinnapea Toomas Sarapuu. „Seetõttu ei ole võimalik rääkida ka tegevuslubade väljastamisest. Viirusohu tõkestamiseks kehtestatud piirangute eiramise osas viib menetlust läbi terviseamet, kes otsustab määratava karistuse.”

Juba läbinud esmaspäeval uurisime ka terviseametile saadetud pöördumises, millised on nende võimalused ööklubi suhtes meetmete või karistuse kohaldamiseks ning kuidas on ametil kavas reageerida?

„Terviseamet algatas Boschwechteri klubi suhtes riikliku järelevalve menetluse, sest seal toimus avalik üritus, mille raames ei järgitud meelelahutusteenuse osutaja poolt nõuet, et ajavahemikus kell 00.00 kuni 06.00 on keelatud viibida toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis ja meelelahutusasutuses,” vastas asutuse meediasuhete spetsialist Merilin Vernik esimese hooga napilt ja karistuste küsimustele tähelepanu pööramata.

Palusime siiski täpsustada: milliseid meetmeid sellise olukorra puhul rakendada saab? Kas terviseamet saab rikkunud asutust trahvida saja või tuhande euroga või mida üldse seadused-eeskirjad ette näevad?

Vernik lubas sel teemal juristiga konsulteerida ning hiljemalt kolmapäeval küsimustele vastata. Suure töökoormuse all ägavalt terviseametilt laekus aga vastus siiski alles neljapäeval.

„Igapäevatöösse on amet kaasanud PPA, mille ametnikud rakendavad pisteliste ja planeeritud kontrolltoimingute raames eelkõige teavitus- ja selgitus- ning vajaduse korral ka edasilükkamatuid meetmeid,” teatas Vernik. „Näiteks kontrollib PPA iga nädal meelelahutusasutusi eesmärgiga saada ülevaadet aja- ja täitumusnõude kinnipidamisest ning desovahendite olemasolust.

Tõsisemate juhtumite korral edastatakse asjakohane teave ametile järelevalve- ja/või väärteomenetluse algatamise otsustamiseks. Siinkohal on oluline mainida, et riikliku järelevalve peamine eesmärk on ohu ennetamine, tõrjumine, aga väärteomenetluse eesmärk on teo toimepanija väljaselgitamine, karistamine. Haiguse maandamise eesmärgil kehtestatud piirangute järelevalve teostamisel on ameti hetkeline suund peamiselt ohu ennetamine ehk isikutele suunatud erinevad selgitused, soovitused ja hoiatused.”

Teisisõnu: terviseamet andis mõista, et Boschwechteri puhul piirdutaksegi ilmselt hoiatava näpuviibutusega. Ameti esindaja lõpetas suhtluse sõnadega, et kuna klubi kohta on alustatud järelevalvemenetlust, ei saa terviseamet kahjuks seda rohkem kommenteerida.

 

Autor: JANAR KOTKAS
Viimati muudetud: 03/12/2020 11:12:25

Lisa kommentaar