Küsitlus

Kas oled varunud majapidamisse toitu, esmatarbekaupu ja ravimeid?

Ilm täna
Võru
Põlva
Otepää
Tartu
Antsla
Valga
Räpina
Tõrva
Võru
13°
Põlva
12°
Otepää
12°
Tartu
13°
Antsla
13°
Valga
14°
Räpina
13°
Tõrva
13°
Võru
10°
Põlva
10°
Otepää
Tartu
10°
Antsla
10°
Valga
11°
Räpina
10°
Tõrva
10°

Noortekohtumine „Sõpradeks läbi rahvakultuuri“ tõi kokku Võru ja Araabia noored

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia
Foto: erakogu

Kuulsin erinevate noorteprojektide kohta esimest korda põhjalikumalt Võrumaa noorkotkaste ja kodutütarde maakondlikus laagris, kus toimus põnev mõttevahetus noorsootöö teemadel.

Rõuge noortejuht Karin Siig andis laagris põgusa ülevaate sellest, kuidas noortevaldkonna tegevusteks lisarahastust taotleda ning kuidas leida projektipartnereid.
Pärast laagrit ei jäänud enam pikalt ootama, vaid leidsin Orava kooli noortega võimaluse osaleda Archimedese Noorteagentuuri programmi Noortekohtumised infopäevadel. Leidsin aktiivsed õpilased, keda hakkas asi huvitama ning võtsime ette teekonna Tallinna külje alla, kus Peetri koolis toimusid IDEE 45 projektikirjutamise õppepäevad.
Koolituspäevad olid väga sisukad. Koolitajad ei lasknud meil kordagi igavust tunda: toimusid tutvumisringid, erinevad grupitööd, noori huvitavate ideede tutvustamine, riskianalüüsid. Infot oli tõepoolest väga palju, kuid ka sellele oli oma lahendus välja mõeldud: saime kõik endale väikese raamatukese, mis sisaldas peamisi pidepunkte ja nõuandeid projektide kirjutamiseks. See osutus hiljem meie jaoks suureks abimeheks!
Paljud koolitusele tulnud noored omasid juba päris suuri kogemusi projektide korraldamisest ja läbiviimisest. Seega tuli silmad-kõrvad lahti hoida, et parimad tarkusterad tallele panna.
Üheks eesmärgiks oli projektiteema valimine, mida seejärel ka teistele välja pakkuda. Kuna õpime koolis rahvakultuuri (tants, laul, pillimäng, võru keel ja kultuur), siis osutus valik üsna loogiliseks – meie projekti nimeks sai „Sõpradeks läbi rahvakultuuri“.
Isegi pisut ootamatult jäi meie projekt silma Araabiast pärit noortele ja seega leidsimegi ruttu toredad kaaslased, kellega oma projekti ellu viima asuda. On imetlusväärne, kui kiiresti leidsid erineva taustaga noored ühise keele! Koos valiti välja projekti ilmestavad tegevused ning tegime projekti kirjutamise vallas esimesed katsetused – kusjuures suhtlesime omavahel eesti keeles!
Projekti raames toimus eelkohtumine ja kaks noortekohtumist, üks meie juures Orava koolis ja teine Peetri koolis. Olime noortega organiseerinud erinevaid töötubasid - tantsutoas tutvusime Eesti ja Araabia rahvalike tantsude, ringmängude ja lauludega. Õppisime seebi viltimist ja liivakaartide tegemist, üheskoos valmistasime kohalikke rahvustoite. Elevust tekitas ringkäik Piusas ning sellele järgnenud matkamäng. Külastasime Obinitsa muuseumi ja saime isegi suitsusaunas ära käia. Huvitavaks kujunes ka erinevate tähtpäevade tutvustamine, mille kohta noored otsisid iseseisvalt infot internetist ja tutvustasid rahvuslikke tähtpäevi hiljem ka teistele. Ilusa punkti pani meienoortekohtumisele online-mäng Kahoot. Väga vinge!
Kui minult küsitakse, kas ja miks osaleda noortel projektides, siis vastan alati - kindlasti osaleda! Noored muutuvad julgemaks, saavad arendada oma teadmisi, oskusi, loovust, eneseväljendust ja suhtlemist teiste kultuuriruumide noortega. See on suurepärane võimalus õppida ja silmaringi laiendada ka väljaspool klassiruumi.
Ja mis peamine, noored saavad ise kokku panna just niisugused tegevused, mis neile endile huvi pakuvad ja millega nad hakkama saavad. Praeguseks on üks meie kooli noor kirjutanud juba ise kaks noortekohtumiste projekti ning saanud neile ka rahastuse.
Soovin kõikidele head ideede genereerimist ja usaldage noori, nende ideid. Julgustage ning olge neile ikka abiks, kui nad seda vajavad.
Täname koos noortega oma projektipartnereid MTÜst Rahvusvaheline Maja ning Anni Tetsmanni Noorteagentuurist, kes julgustas meid ja oli igati abiks tekkinud küsimuste lahendamisel.

Anni Tetsmann, programmi Noortekohtumised koordinaator:
Archimedese Noorteagentuuri programmis Noortekohtumised osaleb aastas ligi 1700 noort
Noortekohtumiste programmi eesmärk on, et meie ühiskond oleks sõbralikum ja tänased noored saaksid edukalt hakkama ühe rahvusvahelisemas keskkonnas. Olulisemad tulemused, mis on programmi viie tegevusaasta jooksul saavutatud:

Noored arendavad noortekohtumiste projektides enim algatusvõimet ja ettevõtlikkust ning iseseisvuvad noortekohtumiste projekte ellu viies. Programmis osaleb aastas ligi 1700 noort, kelle ettevõtliku hoiaku kujundamist see mõjutab. See tähendab nende algatusvõime, iseseisvuse, aktiivsuse ja uuendus­meelsuse rakendamise kasvu nii isiklikus, tööalases kui ka ühiskondlikus tegevuses. Ettevõtliku mõtteviisi arendamine on tähtis, sest see täiustab noorte tööhõivevalmidust ning ette­võtlikku inimest iseloomustavad omadused on elus hakkamasaamiseks ka üldiselt olulised.
Noortekohtumised on väga olulised sidusa ühiskonna kujunemise toetamiseks. Esile võib tuua kultuuriteadlikkuse ja Eesti tunde kasvu, samuti tihenenud kogukondadevahelisi kontakte ja suurenenud taju kaasatusest.
Kohtumiste käigus areneb noortel nii eesti keele oskus kui ka võime oma emakeeles suhelda ja ennast väljendada. Eesti ühiskonna integratsiooni värskeima monitooringu põhjal on muu emakeelega rahvastiku eesti keele oskus paranenud, kuid endiselt ei oska enda hinnangul eesti keelt üldse 10% üle 15-aastastest teistest rahvustest Eesti elanikest (2017. aasta seisuga).
Tegu on väga väärtusliku erineva kultuuritaustaga noorte koostööd ja ühistegevusi toetava programmiga. Noored, kes on saadud kogemuse kaudu teisest rahvusest noortega tihedas kontaktis, muutuvad teiste rahvuste ja kultuuride suhtes teadlikumaks ja avatumaks, mis on kasvavas mitmekultuurilises ühiskonnas nagu Eestigi äärmiselt oluline heaolu tagaja.
Programmil on positiivne mõju noorsootöö olemuse ja põhimõtete paremale mõistmisele ja levikule ning noortejuhtide pädevuste arengule, avardades sel moel noorte võimalusi arenguks ja eneseteostuseks.
Programm “Noortekohtumised” aitab kaasa erinevate mitteformaalse hariduse võtete levimisele ja õppe kvaliteedile, sh ka formaalhariduses: (õpieesmärkide seadmisele, õppimise toetamisele, enesearengu analüüsimisele, teadlikumale õppimisoskusele ja reflekteerimisele noortel ning noorte kaasamise oskusele noorsootöötajate ja haridustöötajate seas.

 

Autor: Maaja Glaser, Orava kooli õpetaja, noortekohtumise noortejuht
Viimati muudetud: 27/02/2020 09:00:31

Lisa kommentaar