Setomaa rahvas otsustas Võrumaa kasuks

Eile lõppenud kahepäevase rahvaküsitluse tulemuse järgi pooldavad Setomaa elanikud valla kuulumist Võru maakonda. Küsitluses osales 31,5 protsenti loodava Setomaa valla elanikest, kellest 59,1 protsenti pooldas Võrumaad.

„Inimesed on oma otsuse teinud ja valik langes Võrumaa kasuks. Kuna valitsus andis elanikele võimaluse ise otsustada, siis tulemuse põhjal teengi valitsusele ettepaneku määrata Setomaa vald Võrumaale,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Tänan maavalitsusi, kes selle küsitluse nii kiiresti läbi viisid ning eelkõige tänan kohalikke elanikke, kes sellest osa võtsid ja valitsuse otsusele kindla suunise andsid.“ 

Arvamust said avaldada Meremäe, Mikitamäe ja Värska valla ning Misso valla Luhamaa nulga rahvastikuregistri järgsed elanikud, kel vanust vähemalt 16 eluaastat. Küsitluse korraldasid Põlva ja Võru maavalitsus. Küsitlus toimus 12. juunil elektrooniliselt ning küsitluspunktid olid avatud 13. juunil.

Meremäe valla ja Misso valla Luhamaa nulga külades oli küsitlusnimekirja kantud 1110 inimest. Küsitlusest võttis osa 487 elanikku, kellest 485 toetas Setomaa valla kuulumist Võru maakonda. See on enam kui 99 protsenti kõigist küsitlusele vastanutest.

„Mul ei jätku sõnu, et tunnustada Meremäe ja Luhamaa elanikke selle suure hääletusaktiivsuse eest. Ilm oli halb, haldusreformi pärast tuldi küsitluspunkti juba kes-teab-mitmendat korda. Loomulikult ollakse tüdinenud. Võrumaa osalusprotsent näitab, et tegemist oli inimeste jaoks olulise küsimusega,“ sõnas Võru maavanem Andres Kõiv. „Hoolimata sellest, millise otsuse teeb reedel valitsus, Võrumaa hoiab ikka setode poole. Inimesi siin kagunurgas on niigi vähe ning jagada siin ühtesid „meieks“ ja teisi „teieks“ on asjatu ja kohatu,“ lisas Kõiv.

Kõiv loodab, et setod peale küsitlust kiiresti omavahel ühise keele leiavad ning koostööle asuvad, et valimiste järel käivitada uus vald selle tegelikku potentsiaali kõige paremal viisil realiseerides.

Värska vallas andis Võrumaaga liitumise poolt hääle 89 inimest (27,1%) ja Mikitamäe vallas 17 inimest (9,2%). Põlvamaale jäämist toetas ärska vallas 239 ja Mikitamäe vallas 168 inimest.

Loodava Setomaa valla kogupindala on 460,8 ruutkilometrit ja rahvaarv 3577 inimest.

Vaata ka ERRi videouudist!

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 14/07/2017 08:20:05