Ettevõtluse võimalikkusest maal

Ettevõtlus maal peab kasvama. Tehnovõrkudega liitumise toetus, energiaintensiivsetele ettevõtetele hinnasoodustused, lihtsustatud korras riigilt maa taotlemine – nende tegevustega tahab riik maapiirkonna ettevõtlusele hoogu juurde anda.

Inimesed elavad seal, kus paiknevad töökohad. Omavalitsusi, kuhu on inimesi viimase seitsme aasta jooksul juurde tulnud, on 210st (ühinemisi arvestamata) 28. Umbes 43% rahvastikust elab Harjumaal ja ca 31% Tallinnas. Eesti rahvastik vananeb ja väheneb. Kuidas seda tendentsi peatada? Vana tõde on see, et lapsi sünnib rohkem maal kui linnas ja riik on rikkam, ebavõrdsus väiksem ning ühiskond tervikuna õnnelikum, kui regionaalne areng on riigis ühtlane.
Järelikult tuleb teadlikult toetada töökohtade teket väljapoole suurlinnu. Valitsusel on selleks mitmeid plaane – alates riiklike töökohtade väljaviimisest Tallinnast, lisavahendite suunamisest teede ehitusse ja transporti kuni kaasaegsete munitsipaal üürielamute rajamise ja viimase miili väljaehitamise toetamiseni välja.
Kohe-kohe, mais on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus avamas toetust, mis on mõeldud ettevõtetele, kes asuvad väljaspool Tallinna ja Tartut ning neid ümbritsevaid valdu. Kuna tehnovõrkudega liitumise kulukust on paljud ettevõtjad eeskätt maapiirkondades välja toonud ettevõtluse edendamise takistusena, siis otsustasime luua toetuse elektrivõrkude, vee- ja kanalisatsiooni ning sidevõrguga liitumiseks.
Toetust saab taotleda nii võrguga liitumiseks kui ka olemasoleva tootmisvõimsuse suurendamiseks. Riik toetab kuni 60 protsenti projekti maksumusest, maksimaalselt 100 000 euroga.
Loodan väga, et huvi selle toetuse vastu saab olema suur ja me näeme tänu sellele palju uusi arenguid ja töökohti juurde tekkimas.
Hea uudis on ka see, et uuest aastast on rakendumas kaua oodatud elektriaktsiisi langus energiaintensiivsetele ettevõtetele Euroopa Liidus lubatud miinimummäärani.
Selleks aga, et kohalik omavalitsus ja ettevõtjad saaks kaasa aidata piirkonna arengule, saab peagi võimalikuks ettevõtluseks riigilt maa taotlemine lihtsustatud korras.
Toetades ettevõtjaid investeeringute tegemisel ja panustades majanduskeskkonna arendamisse ning selle atraktiivsuse tõstmisesse üle Eesti, loome kaasaegseid töökohti kohapeal ja anname sellega oma inimestele võimaluse teenida leiba ja rajada kodu siin Maarjamaal. Ainult nii on meil tulevikku.

 

Autor: URVE PALO, minister
Viimati muudetud: 20/04/2017 12:38:53