Võrumaal arutati haldusreformi ja maavalitsuse kaotamise järgseid koostöömudeleid

Foto: Võru maavalitsus

Võru maavalitsuse ja Võrumaa Omavalitsuste Liidu kutsel toimus reedel, 17. märtsil seminar, mille eesmärk oli arutada sobivate koostöömudelite üle olukorras, kus maavalitsuse sulgemise järel jääb ilma elluviijata mitmeid maakonnaüleseid tegevusi ning kus haldusreformi järel jääb maakonda senisest oluliselt vähem omavalitsusi.  Seminaril leiti, et sobivaim mudel võiks olla erinevate koostööd nõudvate ülesannete koondamine ühte kesksesse organisatsiooni, milleks võiks jätkuvalt olla Võrumaa Omavalitsuste Liit. 

„Minu jaoks jagunevad maavalitsuse ülesanded täna – sulgemise eel – kolme suurde rühma: ülesanded, mis riik võtab edaspidi enda täita; ülesanded, mis erinevate seaduste muutmisega lähevad omavalitsustele täitmiseks ning nn hall tsoon. Viimasesse kuuluvad ülesanded, mille edaspidises täitmises või mittetäitmises tuleb teil, head omavalitsusjuhid, ühiselt kokku leppida,“ rääkis seminari sissejuhatanud Võru maavanem Andres Kõiv. 

Võru maavalitsus oli kaardistanud ülesanded, mille täitmist seadused otseselt ei nõua või mille täitmine võiks muutunud olukorras olla vajalik ehk n-ö halli tsooni ülesanded. Näiteks on sellisteks Võrumaa tööstusalade projekti juhtimine, ühistranspordi korraldamine, maakonna tantsu- ja laulupeo korraldamine, maakonna hariduskonverentsi korraldamine või maakonna vapi- ja teenetemärkide väljaandmine. 

Riigi- ja haldusreformi elluviimiseks on välja töötatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste haldusreformi elluviimisega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu projekt, millega muuhulgas antakse omavalitsustele uus ülesanne: ühiselt kavandada maakonna arengut, sealhulgas ettevõtluskeskkonna arengut, ning korraldada selle elluviimist. See ülesanne sisaldab endas ka maakonna arengukava koostamist ning elluviimist. 

Seminaril osalenud omavalitsuste, maavalitsuse ja teiste arendusorganisatsioonide esindajad leidsid, et olukorras, kus maakonna arendamise ülesanne on antud omavalitsustele ühiseks täitmiseks, tuleb ka teised tegevused, mis arendustegevusega seonduvad või mis eeldavad sügavamat koostööd, viia ellu sama asutuse kaudu, kes omavalitsuste nimel arendustööd eest vedama hakkab. See välistab vastutuse killustumise erinevate organisatsioonide vahel ning lihtsustab koostööd. Leiti, et eelnõukohast arenduskoostööd ning mitmeid maavalitsusest üle jäävaid ülesandeid võiks eest vedama hakata Võrumaa Omavalitsuste Liit.

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 20/03/2017 10:47:28