Obinitsa muuseum liitus naabrivalvega

Setomaa elanikud on leidnud tee koostööni naabrivalvega. Viimasel ajal on sõlmitud vallas kolm neljapoolset koostöölepingut, millesse on kaasatud politsei, kohalik omavalitsus, kohalikud elanikud ja Eesti Naabrivalve ühing. Audjassaare, Vaaksaarõ nulga ja viimasena liitunud Obinitsa naabrivalve piirkonnad kaasavad kokku 53 majapidamist.

Obinitsa naabrivalvepiirkonna vanema Priit Blumi sõnul tulebki külaelanikud kaasata ühtsesse tegevusse kogukonna turvalisuse tagamiseks. Kagu-Eesti on politsei ja piirivalve teravdatud tähelepanu all tulenevalt oma piiriäärsest asukohast nagunii, aga siiski on tähtis, et iga kohalik inimene tunnetaks ühise tegevuse vajadust, ehk tõsta üheskoos elukeskkonna turvalisust. Hooli, märka, reageeri – neid märksõnu järgides saame ära hoida kuritegelikke ja vaenulikke sündmuseid.

Oma kodukohas või kodutalus elamise turvalisemaks muutmine on väga oluline ja sellesse panustamist ei saa olla kunagi liiga palju. Kuidas seda teha: siinkohal tulevad abiks Eesti Naabrivalve ja politsei ning kohaliku omavalitsuse poolt korraldatavad infopäevad, kus neid teadmisi jagatakse.

Praegusel rahutul ajal tuleb kõigil olla tähelepanelik, eriti piirialadel. Piirialad on nagu filter, mille kaudu püütakse ebaseaduslikult sisse imbuda. Piirkonna elanike teravdatud tähelepanust ja hoolivusest kaaskodanike suhtes annavad tunnistust teedele ning tänavatele paigaldatud naabrivalve infotahvlid. Mida tugevam on kogukond, seda vähem esineb elukeskkonnas kuritegevust.

Kui küsisin Obinitsa muuseumi perenaiselt Õie Sarvelt, miks ta leidis vajaliku olevat kaasata muuseum naabrivalve tegevusse, siis oli vastus kiire tulema: „Kuna muuseum asub Obinitsa keskel, siis oli igati loogiline ka muuseumi poolt kaasa lüüa. Naaber valvab naabrit ja see aitab ühiselt hoida korda ja soodustab naabrite omavahelist tegevust.“

Kui mina ei aita sind, kes siis aitab mind?! Sõbralik naeratus ja tervitus on esmaseks sammuks naabritevahelises läbikäimises.

 

Autor: JÜRI SIIM, Eesti Naabrivalve maakondlik arendusjuht
Viimati muudetud: 24/03/2023 08:48:02