Küsitlus

Keda kavatsed valida märtsis riigikokku?

Vastu võeti Võru linna 2023. aasta eelarve

Võru linnavolikogu võttis 11. jaanuaril vastu Võru linna 2023. aasta eelarve, mille maht on 24,4 miljonit eurot. Eelarvesse pole veel arvestatud riigieelarve toetusfondi, mis on u 0,6 miljonit eurot. 

Tulude eelarve on kokku 22,4 miljonit eurot, kulude eelarve 20,6 miljonit eurot ning põhivarade soetuse (sh osaluste soetus) eelarve 1 miljon eurot.

2023. aastal on kavas jätkata 2022. aastal alustatud mahukate investeeringutega. Pooleliolevad ehitused lisatakse eelarvesse 2023. aasta lisaeelarvega.

2023. aasta peamised eesmärgid on linna jätkusuutlik juhtimine (tööprotsesside analüüs ja nüüdisajastamine ning investeeringud eelkõige energiasäästu eesmärgil, päikesepaneelide paigaldamine vähemalt neljale haridusasutusele), ettevõtluspiirkondade arendamine (Võrusoo tööstusala käivitamine) ning avalike teenuste kvaliteedi ja üldise konkurentsivõime tõstmine ( oomekeskuse valmimine ja tegevuste käivitamine (noorte ettevõtlikkuse toetamine ja piirkonna käsitöö edendamine ja eksponeerimine).

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 13/01/2023 09:10:22

Lisa kommentaar