Võrumaa Arenduskeskus liitus sotsiaalse ettevõtluse koostööleppega

Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots koostöölepet allkirjastamas. Foto: Võrumaa Arenduskeskus

Võrumaa Arenduskeskus on üks 23st organisatsioonist, mis liitusid 10. mail sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni kokkuleppega. 

Tegemist on esimese sellelaadse koostöökokkuleppega, kus suur hulk mõjukaid organisatsioone näitavad välja koostöötahet viimaks edasi ühiskonda ja keskkonda positiivset mõju loovat valdkonda.

Tallinnas Põhjala tehases toimunud sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni arengupäeval loodi ühine koostööpuu, mis illustreerib ühist tahet luua jätkusuutlikku ühiskonda.

Osapooled leppisid kokku teha koostööd neljas valdkonnas: sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni ühise visiooni loomine ja eesmärgistatud elluviimine; sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni tugiprogrammide ja -meetmete jätkuv arendamine ja toetamine; Eesti oludesse sobivate ning ühiskondlikku mõju ja innovatsiooni soodustavate rahastusmeetmete arendamine; valdkondlike uuringute teostamine ja analüüs.

Eestis koordineerib kokkuleppega seotud tegevusi Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik. Koostöökokkuleppega saavad jätkuvalt liituda kõik soovijad.

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 13/05/2022 08:13:25