Piiril rajatakse ajutisi tõkkeid

Foto: PPA

Lisaõppekogunemisel Okas 21 osalevad kaitseväelased koostöös Kaitseliidu ning politsei- ja piirivalveüksustega alustasid laupäeval, 20. novembril piiritõkete rajamisega Kagu-Eestis Meremäel ja Piusa jõe kaldal ning Narvas Kuivajõe sängis. 

„Kohal on kaitseliitlased ja reservväelased, kes teavad mida nad teevad,“ ütles Narvas töödega tutvunud kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem. „See on ülitähtis, et kõik mehed ja naised kohale tuleksid, sellega me näitame võimalikule agressorile, et see läheb neile kalliks maksma.”

Kaitseliidu poolt toetatud kaitseväe üksused tegutsevad piiril tihedas koostöös politsei- ja piirivalveametnikega, kelle ülesandeks on jälgida, et piiritõkked saaksid õigesse kohta ja selle käigus ei rikutaks riigipiiril kehtivaid reegleid.

Lõuna prefektuuri operatiivstaabi juht Vallo Koppeli sõnul oli politsei esimene peamine ülesanne juhendada kõiki piiriribale liikuvaid reservväelasi. „Andsime neile võimalikult põhjaliku ülevaate, et neil oleks kindlus ja teadmine, kuidas piiriribal paigaldada lõiketraati nii, et ei astutaks tahtlikult ega tahtmatult üle piiririba. Tõkete paigutamisega on praegu alustatud näiteks Vinski küla lähedal, aga ka Koidula kandis, mida on kasutatud nii ebaseaduslikuks piiriületuseks kui salakauba vedamiseks. Ettevalmistused ja koostöö Kaitseväega on praegu sujunud ning töö piiril käib,“ sõnas Koppel laupäeval.  

PPA peadirektori asetäitja piirivalve alal Egert Belitševi sõnul annab lisaõppekogunemise ajal tehtav harjutus piiri kaitseks väärtusliku kogemuse. „Ainult reaalse tegutsemise kaudu saame teada, milline on kaitseväe ja PPA ühine võimekus piirile ajutisi tõkkeid püstitada ja millist logistilist tuge ja inimressurssi selleks vaja on. Praegu ei ole Eestis rändesurve suurenenud, kuid kui see peaks muutuma, siis on ajutiste tõkete kiire paigaldamine oluline komponent massilise ebaseadusliku sisserände tõkestamisel ja kogu piirikaitse operatsioonis,“ ütles ta. 

PPA on kaardistanud kuni kümme lõiku, kuhu saab reservväelaste abi ja kaitseväe antud 120 kilomeetri lõiketraadiga kokku rajada kuni 40 kilomeetrit tõket. Üks kaardistatud lõik on Narvas, ülejäänud Kagu-Eestis maismaapiiril. Ehitus algab kõige prioriteetsematel lõikudel, kus ebaseadusliku piiriületuse oht on kõige suurem. 

Kuna tööd toimuvad piirialas, kus liikumine toimub kindlate reeglite järgi, saadavad reservväelasi ja kaitseliitlasi piirivalvurid.

Kuni 25. novembrini liigub piiri lähistel teede kaitseväe tehnika ja ka tavapärasest rohkem politseinikke ja piirivalvureid. Kuni 26. novembrini kehtivad idapiiril ka lennupiirangud, seda nii mehitatud kui ka mehitamata õhusõidukitele.

Valitsus otsustas eelmisel nädalal kutsuda 1684 reservväelast lisaõppekogunemisele Okas 2021. Kaitseväe juhataja ettepanekul kutsuti lisaõppekogunemisele 17. ja 27. pioneeripataljoni ja 191. ning 291. luurekompanii koosseisu arvatud reservväelased. 

Lisaõppekogunemise Okas 21 eesmärk on lahinguvalmiduse kontrollimine. Lisaks harjutatakse koostööd politsei- ja piirivalveametiga, keda toetatakse ajutise piiritara rajamisel. Vahetu julgeolekuoht Eestile puudub, lisaõppekogunemine on harjutava iseloomuga ja eelnevalt planeeritud.

 

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 23/11/2021 08:18:00

Lisa kommentaar