Võru reoveepuhasti juurdeehitusel peeti sarikapidu

Foto: Võru Vesi

29. juulil peeti Võru r eoveepuhasti juurdeehitusel sarikapidu. Ehitustööd peaks lõpule jõudma 2022. aasta kevade lõpuks.

Käesoleva aasta alguses alanud ehitustööde raames laiendatakse Võru reoveepuhasti bioloogilise puhastuse protsessi ja mudatöötluse lahendust, et tagada täiendavalt linna ja selle lähiümbrusest kokku kogutava reovee nõuetekohane puhastamine. 2021. aastal ühendati Võru reoveepuhastiga Võrumõisa ja Navi külade endised aianduspiirkonnad ning mitmetel Võru linna tänavatel valmib ühiskanalisatsioon. 

Ehitustöid teostatakse Võru linna reoveekogumisala veemajandusprojekti raames ning töid toetab EL Ühtekuuluvusfond. Reoveepuhasti ehitustööde lepingu maksumus on ligi 3,96 miljonit eurot.

Ehitustöid teeb RVT Ehitus OÜ, omanikujärelvalvet teostab OÜ Keskkonnaprojekt. Ehituse tööprojekti koostas OÜ Aqua Consult Baltic. 

Esmane Võru reoveepuhasti võimsusega 26 700 ie-d projekteeriti 1984. aastal ja valmis 1987. aastal. Ie ehk inimekvivalent on reostuskoormuse ühik, ühe ie võib võrdsustada ühe inimesega. Reoveepuhasti eelpuhastuse täiendamine tehti aastatel 1997–2000 kui ehitati puhasti juurde tehnohoone koos võreseadme ja liivapüüduriga ning kuhu oli paigaldatud esimene mudapress.

Reoveepuhasti rekonstrueerimise raames ehitati seejärel vana nõukogudeaegse puhasti asemele uus kaasaegne annuspuhasti ning purgimissõlm. Vanast puhastist jäi alles tehnohoone. Puhasti valmis 2011. aasta suvel ja selle projekteeritud võimsuseks oli 15 000 ie. 2020. aastal valminud reoveepuhasti laiendamise projekti järgi saab puhasti võimuseks olema 23 000 ie.

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 30/07/2021 12:55:46