Küsitlus

Kuidas oled rahul valimistulemustega oma kodukandis?

Sajad ajateenijad lõpetasid sõduri baaskursuse ning vandusid Eestile truudust

Baaskursuse lõpetamine Kuperjanovi pataljonis. Foto: kaitsevägi

Eelmisel nädalal lõpetas oktoobris erinevates kaitseväe väeosades üle Eesti teenistust alustanud pea 1100 ajateenijat sõduri baaskursuse ning andsid reedesel pidulikul rivistusel sõdurivande. Kuperjanovi pataljonis oli sõdurivande andjaid üle 400.

2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljonis andis Taara linnakus truuduse vande 420 põhikutse ajateenijat. Rivistusel osales lisaks Kuperjanovi jalaväepataljoni ülemale ka 22. jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Tõnis Vau, kelle üksuse sõjaajakoosseisu ajateenijad arvatakse.

„Pean pataljoniülemana oluliseks, et iga Taara linnakus teenistust läbiv 22. jalaväepataljoni ajateenija hoomaks konteksti, kuhu ta kuulub ja milleks teda ette valmistatakse. Meie, tegevväelaste, ülesanne on seda neile selgitada ja teenistuse tausta võimaluste piires avada. Äsja lõppenud sõduri baaskursus on üks ajateenistuse tähtis verstapost, nagu ka järgmisel kevadel toimuv õppus Kevadtorm, aga valmidus kiirelt riiki kaitsma asuda peab säilima ka pärast ajateenistuse lõppu reservis olles,“ ütles kolonelleitnant Vau.

Sõdurivandega tõotab kaitseväelane jääda ustavaks demokraatlikule Eesti vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale, kaitsta Eesti vabariiki vaenlase vastu kogu oma mõistuse ja jõuga, olla valmis ohverdama oma elu isamaa eest ning pidada kinni kaitseväe distsipliinist. Truudusetõotuse annavad ajateenijad pärast sõduri baaskursuse lõpetamist. Sõduri baaskursus on ajateenistusse kutsutud sõduri jaoks esmatasandi õpe, kus värsketele kaitseväelastele antakse üksikvõitleja teadmised ja oskused.

Sõduri baaskursus lõppeb eksamiga. Õppurisõdurite teadmisi ja oskusi kontrollitakse nii teoreetiliste testidega kui ka praktiliste harjutuste käigus, kus on vaja lahendada erinevaid ülesandeid nagu tulepositsiooni valik, maskeerimine, vahemaade mõõtmine, esmaabi andmine ja miinide paigaldamine. Samuti kontrollitakse sõdurite vastupidavust rännakuga, mille kogupikkus on erinevates väeosades kuni 50 kilomeetrit.

Ajateenistuses saadud teadmised on ettevalmistus teenistuseks reservis ja reservteenistuse lahutamatu osa. Praegu aega teenivate noormeeste väljaõppetsüklid lõppevad 2021. aastal suurõppusega Kevadtorm, mille järel arvatakse nad reservi.
 

 

Autor: LÕUNALEHT
Viimati muudetud: 05/12/2020 10:51:21

Lisa kommentaar