Küsitlus

Kas vikatiga niitmine tuleks rohkem au sisse tõsta?

Ilm täna
Võru
16°
Põlva
16°
Otepää
16°
Tartu
17°
Antsla
16°
Valga
16°
Räpina
17°
Tõrva
15°
Võru
18°
Põlva
18°
Otepää
17°
Tartu
19°
Antsla
17°
Valga
17°
Räpina
19°
Tõrva
16°
Võru
18°
Põlva
18°
Otepää
16°
Tartu
19°
Antsla
17°
Valga
17°
Räpina
19°
Tõrva
17°

Talunik võitles äravõetud põllusiilu tagasi

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia
Evar Saar lööb maa sisse tokki päris piiril, ülejäänud kaks tokki märgivad maantee külge arvatud põllutüki kaugemaid punkte. Foto: Ülle Harju

Talunik avastas e-PRIAsse andmeid sisestades, et tema teeäärsest põllust on kaardil paras jupp ära lõigatud. Viljapõllutükk oli liidetud ... Võru-Kuigatsi-Tõrva maantee külge. Pärast rohkem kui kuupikkust uurimist koorus välja maa-ameti põhimõtteline aps, seetõttu oleks kõigi maaomanike huvides oma kinnistupiirid üle kontrollida.

„Põllu seest oli välja lõigatud kiil, mille kaugeim tipp asus piirikividevahelisest joonest viie meetri kaugusel,” kirjeldas Võrumaal Võru vallas Linnamäe kandis talu pidav Evar Saar. Et ükski ametkond talle asja kohta teadet ei saatnud, ei osanud ta esimese hooga ka kuskilt aru pärida ja oletas, et konks peitub maantee rekonstrueerimises, mis läheb tänavu lahti. Mullu suvel olid mehed mõõteriistadega teeäärse põllu serval hoolega ametis – ehk läheb põllutükki millekski vaja?
Sel juhul oleksid aga asjad pidanud käima hoopis teistmoodi. „Siit Võru poole ehitati just Osula ja Varese teeristi vahele kergliiklustee. Iga ehituseks vajaminev maatükk osteti omaniku käest välja, iga tüki kohta sõlmiti notari juures leping,” märkis Evar Saar. „Kui maanteele on maad juurde vaja, siis ei ole üldse vastu, et seda tasu nõudmata anda, head rekonstrueeritud teed on vaja kõigile. Aga seda peaks küsima avalikult, tehnilisi põhjendusi välja tuues. Digitaalsete katastripiiride nihutamine ilma teavituseta on sama inetu kui piirikivide nihutamine.”
Pahameeleks oli alust: maa-ameti kaardiserveris oli märge, et nii Evar Saare Kähri kinnistu kui ka maanteeameti kaudu riigile kuuluva maantee kinnistu andmeid oli muudetud 21.12.2018. Enne seda oligi põllust tükk välja võetud.

Maanteeamet: me pole midagi tellinud!
LõunaLeht alustas asja uurimist maanteeametist. „Maanteeameti tellimusel konkreetse kinnistuga midagi tehtud ei ole,” kinnitas ameti avalike suhete peaspetsialist Ursula Nõu. „Tegemist on maa-ametipoolse korrastamisega, mida tehakse üle Eesti.”
Kuna kaarti uurides selgus, et sarnased kolm- või nelinurgad olid tekkinud sama maantee ääres teistegi talunike maade külge, siis uuris LõunaLeht maa-ametilt, kas tegu on süsteemse maa hõivamisega, mis on seotud maantee rekonstrueerimisega?
Maa-amet lükkas selle oletuse ümber. Probleemi tunnistas aga vaid Kähri kinnistu puhul: „Katastrikande tegemisel on tehtud viga, 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva tee moodustamisel ei ole arvestatud varem registreeritud Kähri katastriüksuse piiriga. Probleemi lahendamisega tegeleb katastripidaja, kaasates maanteeameti. Kõigile teega piirnevatele katastriüksustele ei ole veel täies mahus algmaterjalidele vastavuse kontrolli tehtud, aga enamikul kontrollitud katastriüksustel piiriandmetes vastuolu 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva teega ei ole.”

„Vigade parandus” tekitas segadust
Maa-ameti vastus viitas, et veider kolmnurk viljapõllus on vaid pilt kaardiserveris, mida on näha seetõttu, et kinnistute piire pole jõutud veel õigesse kohta nihutada. Maa-amet teeb seda praegu jõudumööda üle Eesti, värskete aerofotode, kaartide, piirikupitsate jne toel. LõunaLeht kirjutas sügisel, et Kagu-Eesti maapiiridest on virtuaalserveris valed ligi 60%. Seetõttu on ka serveris kirjas, et nähtavad piirijooned on vaid informatiivsed, ja kui maa-ametil on infot vigade kohta, on kinnistu juures märge „Vajadus piiri asukoht kindlaks teha“ ja „Pindala on ebatäpne“.
Evar Saare Kähri kinnistu küljest oli aga maatükk päriselt ära võetud. Miks?
Hakatuseks juhtis maa-amet jutu mujale. „Maaomaniku põllumaa suurus on võrreldes mõõdistusaegsega vähenenud, sest katastriüksuse keskosas on teeraja kõrvale tekkinud varasema põllumaa asemel loodusliku rohumaa ja muu maa kõlvikuid, mille pindala on kokku üle hektari. Suurenenud on ka metsamaa kõlvik,” saatis maa-amet selgituse, miks põllu pindala e-PRIAs vähenes.
Et vähenenud oli kinnistu koondpindala, siis ei saanud see põhjus olla, kui põllumaa rohumaaks või metsamaaks kuulutati või vastupidi. Selle tõdemuse peale tõi maa-amet välja uue seletuse: „Üks põhjustest, miks pindala on vähenenud, on koordinaadi muutmine punktis 8 omaniku nõusolekul aastal 2001 seoses Prooso katastriüksuse registreerimisega.”
Lisaks avastas Evar Saar oma suureks hämmastuseks, et maa-amet on pärast LõunaLehe päringut taas tema piiri kallal käinud. „Ala, mis enne oli kiil, on nüüd ristkülikuks joonistatud!” imestas ta. „Lisaks on tehtud mu maa edelanurka üks kiil. Kui midagi oleks tagasi nihutatud, võiks motiivist aru saada, aga nüüd võib aru saada vaid sellest, et keegi üritab toimingut nii ümber muuta, et viga välja ei tuleks.” Kui enne oli maast kadunud 0,07, siis nüüd juba 0,09 hektarit.

Maad kaotasid ka teised talunikud
Maa-ameti kaarti uurides selgus, et sarnaseid kolmnurki ja nelinurki oli maantee kinnistu külge haugatud veel mitmete põldude küljest tee mitmekümnel kilomeetril. Varasem sirge teeäär oli muutunud sakiliseks ja nurgeliseks.
Maa-amet saatis kahe välja toodud kinnistu kohta vastuseks: „Need katastriüksused on moodustatud kaardi ja plaani alusel ning mõlemal piir kulgeb mööda teemaa serva, katastriüksuste piirid katastrikaardil vastavad esitatud materjalidele.”
Maaomanikud silmitsesid nõutult oma kinnistute kaarte, mille peal on piir maanteega sirglõik, seejärel silmitsesid sama nõutult maa-ameti kaardiserverist vastu vaatavaid sakke ja ristkülikuid ...
Maa-amet muutis aga pärast LõunaLehe uut päringut veel kord Kähri kinnistu piiri ja „uus” kiil kadus kaardilt. Ristkülik viljapõllus jäi aga alles.

Maanteeamet lahendas mõistatuse
Mõistatuse aitas lahendada maanteeamet, kui saatis LõunaLehele 2001. aastal joonistatud maantee katastriüksuse plaani. Kaardilehtedel on maantee tavapärase telgjoonest laiuse (9,5 m) asemel kirjutatud teatud lõikude laiuseks 12,5 meetrit telgjoonest. Selline lõik on ka Kähri kinnistu juures. Selle kohta viitaski maa-amet, et „pole arvestatud varem moodustatud kinnistu piiridega” – OÜ Maamõõdu- ja Arhitektuuribüroo joonestas teemaa lihtsalt üle varem moodustatud Kähri kinnistu. Ja ka üle kõigi teiste teeäärsete kinnistute, mis olid varem katastrisse kantud.
Maanteejoonestaja on teinud lisaks just Kähri kinnistu kohal vea: teelaiendus on tehtud vale koha peale. „Kõrge teetamm, mida see laiendus ilmselt markeerib, algab jupp maad lääne pool,” nentis Evar Saar. Nagu fotolt näha, on tema põllu kõrva maantee sirge ja ilma kõrge tammita.
Maa-amet on korduvalt kinnitanud, et kaardiserveris piire korrigeerides võetakse aluseks kinnistute piirikoordinaadid, joonised, piirimärgid, looduslikud tähised jne. Kõnealusel juhul võeti aluseks vaid vigane, mõõtkavas 1 : 10 000 plaanimaterjali alusel joonistatud maantee katastriüksuse kaart.

Maa-amet tunnistas eksimust
LõunaLehe korduvate pärimiste peale volitas maa-amet selgitusi jagama maa-ameti katastri registriosakonna töötaja Meelika Rohtla, kes Võru-Kuigatsi-Tõrva maantee piiri oli paika rihtinud.
„Kähri kinnistu on mõõdistatud 1998. aastal suvalises süsteemis, mis tähendab, et kuju on õige, aga pole seotud riikliku alusvõrguga,” selgitas Rohtla. „Tee joonestati samamoodi valguslaual sinna kõrvale. Maareform oli vaja ruttu ära teha, kinnistud registrisse kanda. Siis me vigu ei avastanud, avastame nüüd.”
Praegu võtavad maa-ametnikud järjest maatükid ette ja kontrollivad piiripunktide koordinaadid üle. „Kähri kinnistu nihkus paika, sest selle kõrvale tuli üks täpseimas, L-Est süsteemis mõõdistatud kinnistu,” seletas Meelika Rohtla.
Samas tunnistas Rohtla, et võttis tõesti saki, hiljem ristküliku jagu Kähri kinnistust maad vähemaks. „Tee kinnistul on sakid sees, teistele teeäärsetele maatükkidele on juba tehtud „taskud” sisse. Lugesin Kähri kinnistu piiriprotokollist, et piir jookseb mööda teemaa eraldusriba serva,” selgitas ta. „Kuna aga tee eraldus oli sedasi tehtud (näitas teelaienduse ristkülikut – ÜH), siis see ongi teemaa eraldusriba serv. Evar Saarel on aga piir sirge. Mõtlesin jupp aega, kas jätan talle kattumisse või ei jäta ... ja ju siis oli see sel hetkel vale otsus. Praegu on kinnistud kattumises, st see lõik topeltomandis. Aga Evar Saarel on igal juhul õigus, keegi temalt maad ära ei võta.”

Paljud maaomanikud pole piiriprobleeme veel avastanud
Meelika Rohtla tunnistas, et Võru-Kuigatsi-Tõrva ja ka teiste maanteede ääres võib välja kooruda veel palju probleeme, millega maa-amet hakkab tegelema. „See on veel üks ilusamaid teekaarte, kahjuks on meil palju hullemaid,” nentis Rohtla. „Aga me ei võta kelleltki maad ära, me pole mingi kuritegelik asutus. Üritame ära lahendada probleemid, mis on tekkinud nii maa mõõtmise kui katastrisse kandmise käigus. Neid tuleb järjest välja, sest meil on täpsed aparaadid, uued fotod, täpsed arvutid ...”
Evar Saar tõi maa-ameti kiituseks välja mitmed näited enda naabrusest: varem segadust tekitanud digitaalsed piirid on nüüd täpsed. „Enda metsapiir jookseb nüüd ka täpselt kõrval oleva langi piiri mööda,” tähendas ta. „Kui metsafirma metsa maha võttis, siis metsaregistri kaardi järgi oleks võinud võtta minu metsast ka siilu, aga töömehed olid hoolikad, ei võtnud digitaalse piiri järgi, vaid käisid piirikivist piirikivini ja märkisid puude peal õige piiri ära.”

Maa-amet: kontrollige andmeid ja andke vigadest teada!

„Maamessil tulid inimesed minu juurde ja viitasid näiteks, et „see kaev on tegelikult minu maa peal!” rääkis Meelika Rohtla. „Inimesed, pöörduge ise, juhtige meie tähelepanu vigadele. Vaatame, kas annab piiri kohe nihutada või tuleb piiripunktide koordinaadid uuesti mõõta.”
Viimase variandi puhul tuleb aga maamõõtja töö ise kinni maksta.
Praegu on massiliselt segadust maa-andmete korrastamise pärast, mida maa-amet tegi eelmise aasta lõpus seoses 1. jaanuaril 2019 kehtima hakanud muudatustega maakatastriseaduses.
Lisaks jõudumööda tehtavale piiride õigeks rihtimisele kaardiserveris viisid maa-ametnikud maatükkide piiri ja pindala andmed kooskõlla teiste kaardiandmetega. Ajakohastati ka kõlvikute (st haritav maa, looduslik rohumaa, metsamaa, õuemaa või muu maa (nt märgala, teed)) andmed.
„Andmetes võib esineda ebatäpsusi, mistõttu on oluline, et maaomanikud tutvuksid oma maaüksuse pindala ja kõlvikute andmetega maa-ameti geoportaalis www.maaamet.ee/kolvikute-pindala,” toonitas maa-amet. Lisainfo ja võimalikust andmete ebatäpsusest tuleks teada anda aadressil kataster@maaamet.ee või helistada telefonil 675 0810.

 

Autor: Ülle Harju, ylle@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 20/06/2019 07:12:44

Lisa kommentaar


Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function get_total_time() on bool in /data05/virt4608/domeenid/www.lounaleht.ee/htdocs/index.php:247 Stack trace: #0 {main} thrown in /data05/virt4608/domeenid/www.lounaleht.ee/htdocs/index.php on line 247