Võru ja Pihkva teevad keskkonnaalast koostööd

23. mail sai Pihkvas avalöögi rahvusvaheline projekt „BioAware“, millest võtavad osa kõikide projekti partnerite ja kaasatud partnerite esindajad.

Projekti eesmärgiks on luua piiriäärsetesse piirkonnakeskustesse atraktiivne bioloogiliselt mitmekesine ja keskkonda hoidev linnaruum ning suurendada inimeste teadlikkust keskkonnakaitse ja energiasäästliku käitumise vajalikkusest.

Kokku osaleb projektis neli partnerit (Võru linnavalitsus, Võru gümnaasium, Pihkva administratsioon, Pihkva ökoloogia ja bioloogia keskus) ning kuus kaasatud partnerit (Võru Kreutzwaldi Kool, Võru Kesklinna kool, Võru Järve kool, keskkonnaamet, Pihkva humanitaarlütseum ja erivajaduste keskus nr 1).

Projekti raames toimuvad keskkonnateemalised üritused nii Võrus kui ka Pihkvas. Võru linnas Koreli oja kaldaalale jaa Pihkva linnas Miroška jõe kaldaalale rajatakse mitmekülgne õuesõppe ja rekreatsiooniala. Lisaks teevad noored keskkonnateemalisi uurimustöid ja kunstiprojekte, parimaid neist esitletakse projekti lõpuüritusel ehk noorte teaduskonverentsil, mis toimub 2022. aastal. 

Võru linnas on juba esimesed üritused toimunud. Võru rattapäeval said pered linnaorienteerumise raames mõelda ja vastata keskkonnateemalistele küsimustele ning Võru gümnaasiumi noor on teinud fotosid Koreli kalda-alast, millest valmib fotonäitus „Koreli kaks külge”".

Projekti kaasrahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020.

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 24/05/2019 13:36:11