Valimisjaoskonna kadumine tekitas asulas pahameelt

Ruusmäe elanikud peavad nüüd valima minema Haanjasse. Foto: Ülle Harju

Kohalikud omavalitsused kinnitasid 12. jaanuaril oma territooriumil asuvad valimisjaoskonnad riigikogu 2019. aasta valimisteks. Rõuge vallas Ruusmäel elavad inimesed avastasid oma pahameeleks, et neil pole enam kohalikku valimisjaoskonda ja kes muul viisil hääletada ei saa, peab valimispäeval (3. märts) sõitma 11 kilomeetri kaugusele Haanjasse.
"Selline on siis kasu meie külale valdade ühinemisest. Kõik teised valimisjaoskonnad jäid alles olenemata, et näiteks Missos oli vähem valijaid eelmistel valimistel,” pahandas sotsiaalmeedias üks Ruusmäe elanik ja teine märkis, et Ruusmäe elanike arv on suurem kui Haanjas.
„Riigi valimisteenistus on soovitanud moodustada valimisjaoskonnad lähtudes sellest, et igas jaoskonnas oleks vähemalt tuhat valijat,” vastas kriitikale Rõuge vallavalitsus. „Vallavalitsus on lähtunud nii sellest soovitusest kui ka põhimõttest, et igas meie piirkonnas (endine Haanja, Mõniste, Misso, Varstu ja Rõuge vald) oleks üks valimisjaoskond. Meie valla valimisjaoskondades on hetkeseisuga valijate arv järgmine: Haanja valimisjaoskonnas on 886 valijat, Missos 385 valijat, Mõniste jaoskonnas 682 valijat, Rõuges 1665 valijat ja Varstu jaoskonnas 837 valijat.” Valimisjaoskonnad on avatud eelhääletuse ajal, 25.–27. veebruaril kell 12–20; valimispäeval, 3. märtsil kell 9–20.
Kui valija ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist kodus. Kodus hääletamiseks tuleb esitada vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile valimispäeval kuni kella 14ni kirjalik taotlus. Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus. Kodus hääletamise taotluse võib esitada ka telefoni teel jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella 9st kuni 14ni.
Võimalus on ka eelhääletada ja hääletada elektrooniliselt. Elektrooniline hääletamine algab 21. veebruaril kell 9 ja kestab ööpäev läbi 27. veebruarini kell 18.
Samad võimalused kehtivad hääletamiseks ka kõigis teistes kohalikes omavalitsustes.

 

Autor: LõunaLeht, lounaleht@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 17/01/2019 09:21:28