Põlvamaa saab RIPist 240 000 euro ulatuses toetust

Kaks projekti Põlvamaalt saavad kumbki regionaalsete investeeringutoetuste programmist (RIP) 120 000 eurot toetust. Selle rahastuse abil ehitatakse Räpina ühisgümnaasiumi A-korpuse II korrus ümber köögi- ja sööklaruumideks ning rajatakse tehisvalgustus Põlva linnastaadionile.

Räpina vallavalitsuse projekti elluviimisega lahendatakse olukord, kus Räpina ühisgümnaasiumi A-korpuse alakoormatud II korrus võetakse kasutusele ning amoritiseerunud sööklakorpus hüljatakse. Sellega optimeeritakse kahaneva õpilaste arvuga koolis ruumikasutust, parendatakse olmetingimusi ning hoitakse kokku kooli üldhalduskulusid. Projekti maksumus kokku on umbes 297 500 eurot, Räpina vallavalitsuse omaosalus 177 500 eurot.

Põlva staadioni rekonstrueerimiseks võttis Põlva vallavalitsus 2017. aastal laenu, viis läbi ehitustööde riigihanke ja alustas ulatuslike rekonstrueerimistöödega, millised kavandatakse läbi viia 2018. aasta jooksul. 

Toetust saanud projektiga on kavandatud tehisvalgustuse ehitus. Paigaldatakse kaheksa 25-meetri kõrgust valgustusmasti ja 40 LED-prožektorit. Tehisvalgustus parandab olulisel määral staadioni kasutamisvõimalusi ja -aega, võimaldades kasutada staadioni ka pimedal ajal nii individuaalseteks harrastusteks/treeninguteks kui ka erineva iseloomuga avalike ürituste ja spordivõistluste korraldamiseks. Projekti kogumaksumus on umbes 195 500 eurot, Põlva vallavalitsus katab sellest 75 500 eurot.

RIPi vahenditest toetatakse regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks. Programmi üldine eesmärk on investeeringute kaudu parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist.

Regionaalsete Investeeringutoetuste Programmi esitati 2018. aastal kokku 96 projekti, rahastuse sai neist 35. Kokku jagati toetusi ligi 3,5 miljoni euro eest.

Põlvamaalt RIPi esitatud projektide hindamiskomisjoni tööd korraldab Põlvamaa Omavalitsuste Liit koostöös Põlvamaa Arenduskeskusega. Programmi rahastatakse Eesti riigieelarvesse laekuvast hasartmängumaksust.

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 06/06/2018 08:30:41