Otepää valla eelarve keskendub haridusele

Otepää valla 2018. aasta eelarve kogumahuks on 11,3 miljonit eurot. Erilist rõhku on sellel aastal pööratud haridusele – sellele läheb 56% eelarvest.

„Selle aasta eelarve on ühinenud valdade eelarve. Seetõttu on eelarve üheks prioriteediks olnud uue valla haridusasutustes töötasude ühtlustamine,“ selgitas vallavolikogu esimees Jaanus Barkala.

Nii nähakse eelarves ette Otepää valla lasteaedade ja muusikakooli õpetajate töötasuks 978 eurot kuus. Samuti on olulisel kohal investeeringud valla haridusasutustesse. Kokku investeerib vald 2018. aastal haridusobjektidesse 1,1 miljonit eurot, millest üle 800 000 euro läheb Otepää lasteaia renoveerimiseks ja 180 tuhat eurot Sangaste lasteaia rühmade Keeni Põhikooli juurde viimiseks ning 75 tuhat eurot Puka Keskkooli uue hoone projekteerimiseks.  

Kokku investeeritakse 2018. aastal üle 2,3 miljoni euro, millest toetustena saadakse 1,1 miljonit eurot. Teised suuremad investeerimisobjektid 2018. aastal on Otepää kesklinna arendamise projekt, Otepää Tervisekeskuse renoveerimine, Pukamõisa reoveepuhasti rekonstrueerimine ning multifunktsionaalsete miniväljakute rajamine Otepääle ja Keeni.

Investeeringute tegemiseks on kavas võtta laenu 900 000 eurot, olemasolevate laenude tagasimakseteks ja intressidele kulub 500 000 eurot. Aasta alguses oli ühinenud Otepää vallal laene 3 miljoni euro eest. 

Valla põhitegevuse tulud on 8,7 miljonit eurot, millest suurema osa moodustab üksikisiku tulumaks. Selleks on planeeritud 4,5 miljonit eurot. Samuti saab vald 3,4 miljoni euro eest (39% eelarvest) toetusi riigilt, millest suurem osa on seotud riigi toetusega õpetajate töötasuks.

Kõige suurem osa eelarvest läheb haridusele, mis moodustab 56% eelarvest, 11% saab kultuuri-, spordi- ja noorsootegevus ning 10% valla sotsiaaltöö.

„Käesoleva aasta valla eelarvet on keeruline võrrelda eelnevate aastate eelarvetega toimunud haldusreformi tõttu,“ lisas vallavanem Kaido Tamberg. „Kasvanud on kulud noorsootöös ja sotsiaalvaldkonnas. Nende valdkondade suurenemine on aga seotud riigi poolt olulisel määral suurendatud toetusega valdadele.“

57% valla igapäevakuludest läheb vallavalitsuse töötajate, allasutuste töötajate, koolide ja lasteaedade õpetajate ning teiste valla eelarvest töötasu saavate inimeste töötasudeks. 

2018. aastal saab Otepää valla eelarvest palka ligikaudu 300 inimest. Kokku kulub selleks koos riigi maksudega aastas 4,8 miljonit eurot. Valla majandamiskulud on 33% eelarvest ehk 2,8 mln eurot. 9% eelarvest on erinevad toetused ja valla reservfond on 1% eelarvest.

Selle aasta Otepää valla eelarve on tugevalt ühinemise mõjudega ning seetõttu on kasvanud ka valla kulud. Eelarve menetluse käigus valla kulusid vähendati. Valla jätkusuutlikkuse tagamiseks on vaja 2018. aastal ellu viia mitmeid valla efektiivsust tõstvaid projekte, mis aitaksid hoida valla kulud kontrolli all ning omaks positiivset mõju valla tulubaasile.

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 10/04/2018 12:00:03