Nursipalu lageraie tõi Keskkonnaametile halvamaigulise tiitli

Pilt on illustreeriv.

Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) poolt välja antud 2017. aasta kõige keskkonnavaenulikuma teo tiitli ehk Keskkonnakirve sai Keskkonnaamet, kes andis seadust eirates loa teha Võrumaal Nursipalus suurel maa-alal lageraie.

Keskkonnaamet andis kaitseväe Nursipalu harjutusväljal 94 hektari suurusel alal loa metsa raadata, ignoreerides keskkonnamõju hindamise seadusest tulenevat nõuet oodata enne lubava otsuse tegemist ära mõju hindamise tulemused. Keskkonnakirve tiitli andmise peamine ajend ei ole mitte harjutusvälja rajamine, vaid otsuse tegemise viis. 

„Keskkonna kaitseks loodud ametkond peaks seisma keskkonna eest ja alati järgima seadust. Kui mingi tegevuse osas on algatatud keskkonnamõju hindamine, tuleb enne tegevuseks loa andmist hindamise tulemused ära oodata. Kõnealusel juhul ei olnud Keskkonnaamet oma ülesannete kõrgusel ning eiras seadust, luues sellega ohtliku pretsedendi,” kommenteeris Keskkonnaõiguse Keskuse juht Siim Vahtrus.

Keskkonnaamet kinnitab, et Nursipalus toimunud raadamine oli seaduslik, tehtud mahus raadamiseks ei ole seaduse järgi vaja teostada keskkonnamõju hindamist ning Keretü loodusväärtused on jätkuvalt hoitud.

„Keskkonnaametil oli raadamise lubamise otsustamisel piisav info võimalikest keskkonnamõjudest nii heakskiidetud keskkonna strateegilisest hindamisest kui ka pooleliolevast keskkonnamõju hindamisest. Raadamise otsustamisel oleme arvestanud hindamiste tulemuste, soovituste ja seisukohtadega ning tuginenud oma parimale objektiivsele teadmisele, et otsused oleksid ikka teadmistepõhised, mitte ei tugineks oletustele. Kaalusime erinevate huvigruppide huve, mis kattub meie missiooniga leida tasakaal inimlike soovide ja keskkonnaga seotud võimaluste vahel,“ ütles Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo juhataja Taavi Tattar.

Eesti Metsa Abiks MTÜ ja Seltsing Inimsõbralik Nursipalu esitasid Nursipalus toimunud raadamise osas kaebuse Tallinna halduskohtusse, mille kohus tagastas 22. novembril 2017 läbivaatamatult. Seejärel esitasid kaebajad kohtule määruskaebuse, mille osas hetkel kohtu seisukoht puudub.

„Mõistame kohalike elanike ja looduskaitsjate muret Keretü loodusväärtuste säilimise pärast. Nursipalu puhul on tehtud kompromiss kahe olulise teema osas – looduskaitse ja riigikaitse. Oleme moodustamas loodusväärtuste kaitseks Keretü looduskaitseala ning seal, kus oli võimalik, lubame arendada ka riigikaitset. Keretü kaitseala moodustamine kui ühe leevendava meetme rakendamine on meil töös ning ala kinnitatakse tõenäoliselt juba sel kevadel,“ selgitas Tattar.

EKO valis aasta keskkonnateo ja -kirve saajat 15. korda. Keskkonnateo tiitli pälvisid seekord Asko Lõhmus ja Raul Rosenvald panuse eest teadusargumentatsiooni toomisel avalikku metsadebatti.

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 05/01/2018 09:00:14