Küsitlus

Milline haldusreformi tagajärg paneb enim vanduma?

Ilm täna
Võru
12°
Põlva
12°
Otepää
11°
Tartu
12°
Antsla
12°
Valga
12°
Räpina
13°
Tõrva
12°
Võru
13°
Põlva
13°
Otepää
12°
Tartu
13°
Antsla
12°
Valga
13°
Räpina
13°
Tõrva
12°
Võru
11°
Põlva
12°
Otepää
11°
Tartu
12°
Antsla
11°
Valga
12°
Räpina
12°
Tõrva
12°

Värska Vesi võitis vaidluse PRIAga, võiduks on ligi 600 000 eurot

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia
ASi Värska Vesi tootmishooned. Foto: Ivo Kruusamägi/Wikipeedia

AS Värska Vesi võitis vaidluse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga (PRIA) ning saab ameti käest ligi 600 000 eurot uute naturaalset mahla sisaldavate toodete tootmise võimekuse loomiseks koos PET-tootmisliini arendamisega.

„PRIA toetus kaasfinantseerib meie järgmise kahe aasta investeeringuplaani ja keskusest eemal asuva ettevõttena on sellest suur abi,” väljendas otsuse üle rõõmu ASi Värska Vesi juhatuse esimees Urmas Jõgeva. „Projekti raames vahetame välja osa tootmisliiniseadmeid kvaliteetsemate ja uusi tootmisvõimalusi pakkuvate vastu, samuti investeerime tootmisvõimekuse parandamisse. Kokkuvõttes aitab investeering kaasa ka töökohtade kasvule Värskas.”

Urmas Jõgeva sõnul jõuavad uued seadmed Värskasse detsembrikuu jooksul ja paigaldatakse jaanuaris.

PRIA ei soovinud algul ASile Värska Vesi toetust anda. Miks? PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasik: „AS Värska Vesi taotles PRIA vahendusel toetust maaelu arengukava 2014–2020 meetmest „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus”.

Meetme määrusest tuleneb, et taotleja peab investeeringu abil soetatud seadmetega töötlemisel kasutama toorainena ELi toimimise lepingu lisas 1 nimetatud põllumajandustoodet. Tootmisprotsessi väljundiks võib olla ka toode, mis ei kuulu lisa 1 loetellu. ASi Värska Vesi taotluses oli valdava toorainena märgitud vesi, sh mineraalvesi ja gaseeritud vesi, see ei kuulu lisa 1 loetelu põllumajandustoodete hulka. Ainus lisa 1 loetellu kuuluv tooraine selle projekti juures oli marjamahla kontsentraat, aga selle koguseline osakaal veega võrreldes on väheoluline.”

Seetõttu jättis PRIA toetustaotluse esialgu rahuldamata, leides, et jookide valmistamisel on peamiseks koostisosaks vesi, mis ei ole põllumajandustoode.

Värska Vesi polnud PRIA otsusega rahul, pöördus juriidilise abi saamiseks advokaadibüroo NOVE poole, kes esitas koostöös kliendiga PRIA otsuse peale vaide. Selles taotleti varasema otsuse kehtetuks tunnistamist ja uue otsuse tegemist, millega investeeringutoetus rahuldada.

„AS Värska Vesi oli seisukohal, et toetuse määramise regulatsioon ei võimalda jätta toetust määramata ning eristada olulisi ja mitteolulisi koguseid,” põhjendas NOVE vaide esitamist. „Oluline on, et sisendina kasutatav toode oleks põllumajandustoode.”

Vaide esitamise tulemusena rahuldas PRIA vaide, tunnistas senise otsuse kehtetuks ja võttis taotluse uuesti menetlusse. Taotluse teistkordsel läbivaatamisel rahuldas PRIA investeeringutoetuse saamise taotluse ning otsustas määrata toetuse ASile Värska Vesi kogusummas 593 252,40 eurot.

Otsustavaks sai õigusaktide ebatäpsus

Vaidemenetluses esindas ASi Värska Vesi edukalt Võrust pärit NOVE vandeadvokaat ja partner Veikko Puolakainen, kes on spetsialiseerunud keerukamatele majandusalastele kohtuvaidlustele.

NOVE kommenteeris, et tegemistoli sisulises mõttes keeruka vaidlusega, kuna toetuste maksmist käsitlev ELi- kui ka riigisisene regulatsioon on äärmiselt mahukas. Vaide edukuse tagas põhjalik kliendipoolne eeltöö ja ühine koostöö vaide aluseks olnud sisulistes küsimustes. PRIA nõustus, et toetuse määramise reeglites ei ole võimalik eristada töötlemise sisendiks olevate põllumajandustoodete koguselisi piirmäärasid. Vaide rahuldamise tulemusena õnnestus vältida pikka kohtuvaidlust ning kliendil on võimalik toetuse määramise tulemusena keskenduda oma põhitegevusele.”

Lisaks viitas NOVE asjaolule, et toetuse maksmise peamine eesmärk konkreetse meetme raames oli toetada maapiirkondades tegutsevaid ettevõtjaid, arendada ettevõtlust ja edendada maaelu ning suurendada ettevõtete konkurentsivõimet. Värska Vee kavandatava investeeringu kogumaht on Kagu-Eesti kontekstis märkimisväärse suurusega, mis täidab ühtlasi regionaalpoliitilisi eesmärke.

Maris Sarv-Kaasik kommenteeris, et PRIA otsus oma seisukohta muuta sündis nö üle noatera. „Kaalukeeleks selle juhtumi puhul ei olnud mitte advokaadi koostatud materjali suur mahukus ja keerukus, vaid see üks tõsiasi, et ükski õigusakt – meetme määrus, maaelu arengukava ega ELi regulatsioonid – ei sätesta täpselt, kui suur peab töötlemisprotsessis olema põllumajandustoote osakaal sisendtoorainena. Sellest tulenevalt ei saa ka PRIA nõutava tooraine liiga väikese osakaalu tõttu taotlust rahuldamata jätta.”

PRIA rahuldas vaide ja võttis taotluse uuesti menetlusse. Värska Vee taotlus rahuldati ja määrati toetus summas 593 252,40 eurot. Toetust ei maksta välja kohe määramise ajal, vaid siis, kui klient viib investeeringu ellu ja esitab maksetaotluse koos vajalike dokumentidega.

Lisaks märkis Maris Sarv-Kaasik, et vaiete rahuldamine on tavapärane osa PRIA tööst. Mullu laekunud 345 vaidest rahuldas PRIA täielikult või osaliselt 131.

Ta juhtis tähelepanu ka asjaolule, et kuna PRIA toetuste maht on piiratud, tähendab ASi Värska Vesi võit muuseas ka seda, et mitmetele teistele samuti oma ettevõtte arendamiseks toetust küsinud ettevõtetele saab toetusi jagada väiksemas mahus.

 

Värska Vesi on Eesti suurima veebrändi Värska Originaal tootja ja turustaja, mis teeb regulaarselt investeeringuid nii tootmisesse, logistikasse kui turundusse. Eelmisel aastal ehitas ettevõte uue veekäitluskeskuse Värska Allikavee jaoks.

 

Autor: Ülle Harju, ylle@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 05/10/2017 10:53:46

Lisa kommentaar

image with code
Koodi uuendamiseks kliki siia