1,5 miljoni euro eest tekib kergliiklusteede võrk

Võru linnapea Anti Allas.

Võru piirkonna kergliiklusteede võrguks sõlmimine peaks lõpule jõudma veel sel aastal, kui valmib viiekilomeetrine kergliiklustee.

Hiljuti selgusid Tartu tänava ja Lõuna-Eesti haigla vahelise jalg- ja jalgrattatee rajamise riigihanke võitjad. Projekt on kolmeosaline ja töid asuvad tegema kaks ettevõtet: OÜ Aigren ja OÜ Asfaldigrupp. Lepingud sõlmitakse selle nädala lõpus ja tööde tegemiseks on aega kuus kuud peale lepingu sõlmimist. Projekti esimene osa on Võru vallavalitsuse, teine ja kolmas linnavalitsuse vastutada.

Linnapea Anti Allase sõnul on rattateede arendamine linnakodanikele oluline. „Linna arengukava koostamise käigus toimunud erinevatel kohtumistel väljendati seda korduvalt. Oluliseks peetakse senise rattateede võrgu sidumist ühtseks tervikuks ja seetõttu on tänavu rajatav viie kilomeetri pikkune lõik suur samm selles suunas,” ütles ta.

Tee ühendab Võru vallas paiknevad teed linna teedega ühtseks tervikuks ehk siis Väimelast ja Parksepast on võimalik läbi linna sõita kuni Kubijani. See tagab parema ligipääsu teenustele ja töökohtadele. „Erilist rõõmu teeb see, et lahendatud saab Jüri ja Pikka tänavat ühendav Luha tänava lõik, mis saab lõpuks valgustatud kergliiklustee. Kuna Pikal tänaval paiknevad linna olulised ettevõtted ja paljud inimesed kasutavad nimetatud Luha tänava lõiku tööleminekuks ka pimedal ajal, muutub nende liikumine palju turvalisemaks,” ütles Allas.

2016. aasta suvel rahuldas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) Võru linna kolm piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetuse programmile esitatud projektitaotlust, kokku 4,17 miljoni euro väärtuses. Kergliiklustee jaoks saadi toetust 1 270 627,26 eurot. Linna omafinantseering on 175 355,32 eurot ja Võru valla kaasfinantseering 48 873,02 eurot.

Erinevad teelõigud

Esimese teeosa ehitaja on Aigren, umbes kilomeetrise tee maksumus käibemaksuta on 226 240 eurot. Tee kulgeb Võru-Valga maantee ja Kasaritsa-Kubja tee ristmikust mööda Kasaritsa-Kubja tee parempoolset külge kuni Lauluväljaku tee ristmikuni. Edasi mööda Kubja-Reedo teed tee parempoolsel küljel ja sealt edasi RMK Võru metskonna maal mööda metsaala kuni lauluväljakuni. Kubja laululava territooriumil kulgeb kergliiklustee maaüksuse Laululava idapoolsel küljel, ületab Kubja oja ning olemasolevat liikumisteed kasutades jõuaks Laululava lõunanõlvale. Laululava maaüksuse lõunanõlvast kuni AS Lõuna-Eesti Haiglani kulgeb tee RMK Võru metskonna maaüksusel.

Teise teeosa rajab Asfaldigrupp, umbes 2,3-kilomeetrise tee maksumus käibemaksuta on 390 000 eurot. Tee kulgeb Võru linnas Koreli tänavaga külgneval Räpina maantee ja Luha tänava vahelisel alal ning Luha tänavaga külgneval Jüri ja Pika tänava vahelisel alal.

Kolmanda teeosa teeb jällegi Aigren, umbes 1,7-kilomeetrise tee maksumus käibemaksuta on 294 821 eurot. See osa hõlmab Võru linnas Tartu tänavaga külgnevat linnapiiri ja Lembitu tänava vahelist ala ning Koreli ojaga külgnevat Tartu tänava ja Räpina maantee vahelist ala.

Autor: Aksel Lõbu
Viimati muudetud: 13/04/2017 08:41:23