Volikogu liikmete arukusest sõltub osa külade tulevik

Soontaga küla Valgamaal Puka vallas.

Kui Meremäe vallavolikogu arvestas 26 küla soovi Võrumaaga liituda, siis Põlvamaa Mikitamäe volikogu otsustas viie küla soovi eirata. Ka Valgamaa Puka vallavolikogu on lõpuks üksmeelele jõudnud ja seal tehti rahvaküsitlus.

Meremäe vallavolikogu esimees Arno Vares ütles, et volikogu otsustas häältega kuus poolt ja viis vastu pöörduda Vastseliina vallavolikogu poole liitumissooviga.

Varese sõnul ei soovi 26 küla elanikud loodava Seto vallaga liituda. „Meremäel elab 1100 inimest, kellest ligi pooled soovivad Võrumaa alla minna,” lausus ta ja lisas, et äraminekuks tuleb ka rahvaküsitlus korraldada.

Vares märkis, et haldusterritoriaalse reformiga seotud seadustes on tühimikke: „Praeguste seaduste järgi on maksev volikogu otsus, mitte rahvaküsitluse tulemus.” Ta tunnistas, et kui Vastseliina vallavolikogu on nende soovile vastu, võivad vaidlused hakata.

Vastseliina volikogu esimees Urmas Juhkam nimetas olukorda keeruliseks, sest Vastseliina vald on ise sundliidetav.

„Nii Meremäe kui ka meie peame selles küsimuses rahvaküsitluse tegema. Vastseliina peab arvestama ka meiega liituva Orava vallavolikogu seisukohaga, sest meil on Oravaga kokkulepe, et kooskõlastame olulised küsimused,” rääkis Juhkam. Ta lisas, et lõpliku otsuse teeb valitsus.

Mikitamäel otsustati teisiti

Põlvamaa Mikitamäe vallavolikogu otsustas häältega 6 : 5 mitte lubada viiel külal Räpina vallaga liituda.

Volikogu esimees Feliks Raudkett märkis, et see, kas volikogu otsus jääb lõplikuks, pole veel kindel, kuid praegu ei soovi volikogu küll viit küla Räpina alla lasta. „Kui me neil ära laseme minna, ei säili Setumaa terviklikkus. Meid jääb alla 3500 inimese ja siis ei saa Seto valda moodustada,” põhjendas Raudkett. Ta lisas, et vald on küladesse investeerinud, eriti palju Lüübnitsasse.

Raudkett tunnistas siiski, et viie küla elanikel võib volikogu otsuse suhtes vimm jääda, mille saab tema sõnul ületada läbirääkimiste ja selgitustega.

„Kui nende külade esindajad tahavad, saavad nad oma sooviga kõrgemale poole, ka valitsuse poole pöörduda, sest seaduse järgi on neil selleks õigus,” lisas ta.

Raudkett oletas, et ka Meremäe küladel ei lubata Võrumaaga liituda, sest Meremäe on samuti sundliidetav vald nagu Mikitamäegi.

Mikitamäe vallas on ligi 900 inimest, kellest üle 200 elaniku elab Räpinaga liituda soovivas viies külas.

LõunaLeht palus riigikogu põhiseaduskomisjoni liikmel Anneli Otil kommenteerida, millised võimalused oma soovi elluviimiseks on neil küladel, kus volikogu on külaelanike tahte vastu hääletanud. Paraku ei leidnud Ott vastamiseks aega.

Võõpsu on üks viiest külast, mille elanikud soovivad Räpinaga liituda. Küla esindaja Tiina Paasik ütles, et tema tegeleb vaid Võõpsu probleemiga. „Ma ei soovi selle teema kohta ajakirjandusele informatsiooni jagada,” sõnas ta.

Mikitamäe naabervalla Värska elanik Toomas (nimi muudetud) ütles, et mõistab Paasiku keeldumist. „Rahvaküsitluse ajal tehti kampaaniat ühekülgselt ja see ajas paljudel elanikel harja punaseks ka ajakirjanduse vastu. Kampaania kajastamine ajakirjanduses on inimesed tülli ajanud ja teinud nad meedia vastu umbusklikuks,” rääkis ta.

Puka territoorium jaguneb kolmeks

Valgamaa Puka vallavolikogu mõnehäälsest enamusest eesotsas varem kohtulikult karistatud volikogu esimehe Aleksander Sven Essega kui oma valla külade elanike soovide eirajast on LõunaLeht varemgi kirjutanud. Nüüdseks on õnneks rahvaküsitlus toimunud nii Soontaga külas kui ka Aakre kandi külades.

Volikogu aseesimees Arno Kangro nimetas oluliseks sammuks, et volikogu koalitsioon jõudis lõpuks üksmeelele rahvaküsitluse korraldamises.

„Ligi 1500 elanikuga Puka vald kaob Eesti kaardilt. Aakre kandi kuues külas on üle 500 elaniku, neist hääleõiguslikke 400. Küsitlus näitas, et selle kandi inimesed pooldavad Rõngu-Elva suunal liitumist. 30 elanikuga Soontaga külas hääletas enamik Tõrva piirkonnaga ühinemise poolt,” rääkis Kangro. Ta lisas, et Puka valla territoorium jaotub kolme omavalitsuse vahel. Kolmas osa, sealhulgas Puka alevik, liitub Otepääga.

Küsimusele, kes või mis on sellise närvesööva ja pikaleveninud segaduse taga, vastas Kangro lühidalt, et volikogu esimehel on olnud mingid omad mõtted, mida ta on püüdnud ellu viia. Loomulikult on Essel volikogus olnud mõttekaaslasi.

Puka vallavanem Heikki Kadaja märkis, et segaduste taga on ilmselt olnud nööritõmbajaid, kuid tuleviku suhtes on vallavanem optimistlik. „Usun, et volikogu liikmed ei takista enam Aakre kandi külade ja Soontaga küla minekut.”

Loodan siiralt, et volikogu liikmetel on nii palju tervet mõistust ja arukust seekord rahva tahtele vastu tulla,” lisas Kangro.

Autor: Mari-Anne Leht
Viimati muudetud: 16/03/2017 06:31:23