Küsitlus

Kas sa elad kaasa jalgpalli Euroopa meistrivõistlustele?

Tõrva kaasab linnakodanikud eelarve koostamisse

Tõrva raekoda. Foto: Tõrva linnavalitsus

Alates 10. detsembrist on kõigil tõrvakatel ja Tõrva linna sõpradel võimalus välja pakkuda ideid ja mõtteid, kuidas võiks 2015. aastal kõige otstarbekamalt kasutada 10 000 euro suurust summat.

Tõrva linnapea Maido Ruusmann selgitas, et väljapakutavate ideedena on ennekõike eelistatud linlaste jaoks vajaliku objekti rajamine või korrastamine, kuid samas ei ole välistatud ka mõne linna jaoks olulise ja kasutoova ürituse toetamine.

„Oluline on, et ettepaneku maksumuseks võib olla kuni 10 000 eurot ja sellest investeeringust või tegevustest peaksid kasu saama võimalikult paljud tõrvakad," lisas Ruusmann. Esitatavad ideed peaksid pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses ning ideede elluviimine ei või kaasa tuua ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele.

Ettepanekuid saab esitada kuni 31. jaanuarini 2015 Tõrva linna koduleheküljel.

Peale ideevooru tähtaja lõppemist koguneb nõuandev komisjon, mis sõelub esitatud ideede hulgast välja need ettepanekud, mis ületavad 10 000 euro suuruse eelarve või ei ole mingil muul põhjusel elluviidavad. Komisjoni ülesandeks on välja valida kuni 10 ideed, mis pannakse rahvahääletusele.

Veebruaris on kõigil vähemalt 16-aastastel Tõrva linna kodanikel võimalus anda omapoolne hääl väljapakutud ideedele!

Kaasav eelarve on paljudes riikides kasutatav menetlus, kus kohalik kogukond saab eelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida, tehes ettepanekuid omavalitsuse elu edendamiseks ja hääletades parimate ideede poolt.

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 12/12/2014 08:29:40

Lisa kommentaar