Küsitlus

Kas lastetoetusi tuleks tõsta?

MIS SAI EDASI: Miks ja kuidas ikkagi premeeriti linnaettevõtte juhte?

Möödunud nädalal kirjutas LõunaLeht, et linnaettevõtet AS Võru Vesi on tabanud premeerimistuhin ning asutuse nõukogu on lahkuvale juhile Sairos Hõrakule määranud 6600 euro suuruse preemia. Lisaks lubab leping linnafirma juhil ametist lahkudes kaasa võtta kuue kuu palga. Veel määrati hiljuti preemiad ka lahkuva nõukogu liikmetele. Eelmisel nädalal ei õnnestunud LõunaLehel – suuresti nõukogu liikmete kidakeelsuse pärast – saada selgitusi, miks, kuidas ja mille eest linnafirma juhile priske preemia määrati. Kas vahepeal on asjaosaliste – kes rahva poolt võimu juurde valituna peaksid ju justkui ka rahvale selgitusi andma – keelepaelad lahti läinud ning mida arvab kogu sellest loost uus nõukogu?

ASi Võru Vesi eelmisel neljapäeval toimunud üldkoosolekul määrati ettevõttele uus nõukogu. Endistest nõukogu liikmetest on jätkamas vaid poliitiliselt sõltumatu keskkonnaministeeriumi veeosakonna projektide büroo juhataja Antti Tooming. Uute nimedena on alates möödunud neljapäevast nõukogus Helga Ilves, Toomas Paur, Mati Kitsik ja Kurmet Müürsepp, vahetades välja Tiit Tõntsu, Roland Lusti ja Marko Tiisleri.

Antsla vallavolikogu esimees Kurmet Müürsepp ütles eelmise nõukogu otsuseid kommenteerides, et kui nõukogu liige võtab vastu otsuse ning hääletab mingi ettepaneku poolt või vastu (nõukogu põhikirjas seisab, et nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda või jääda erapooletuks – MG), siis sellest tulenevalt peaks tal olema nii palju oskust ja teavet, et oma otsust ka põhjendada.

„On ka kolmas võimalus, et nad ei kommenteeri ja siis tulebki neid niimoodi võtta, et ju nad siis ei oska kommenteerida,“ ütles Müürsepp, kuid nentis, et eelmise nõukogu otsust premeerimist mitte põhjendada on teistel üsna raske kommenteerida.

Olles olnud napilt nädal ASi Võru Vesi nõukogu liige, ei ole Müürsepal veel olnud võimalik tutvuda protokollidega, milles seisavad Hõrakule määratud preemia põhjendused. „Võib-olla selles protokollis on kõik nii ära põhjendatud,” oletas Antsla valla esindaja nõukogus. „Võib-olla nendega tutvudes oskan ma väga täpselt öelda ja võib-olla on kõik õige. Esmapilgul on väga raske öelda, miks need preemiad peavad olema nii suured ja miks neid makstakse sellisel ajal.“

Võru linnapea Anti Allas ütles tekkinud olukorda kommenteerides, et loomulikult peaksid kõik nõukogu liikmed põhjendama linnaettevõtte raha kulutamist ning eriline vastutus lasub juhi premeerimise põhjendamisel isikul, kes sellise ettepaneku on teinud – ning see põhjendus peaks ettepaneku juures ka juba kirjas olema.

„Kes vastava ettepaneku teinud on, hetkel veel ei tea, kuid lähimad paar nädalat peavad vastuse andma nii mõnelegi küsimusele seoses ASiga Võru Vesi,“ lubas Allas.

Roland Lust, kes eelmisel nädalal palus küsimused endale kirjalikult saata, ei ole hoolimata meeldetuletustele LõunaLehele seni vastanud, mille eest ikkagi otsustas nõukogu Hõrakule preemiat maksta. Ka aastate jooksul igakuist 450-eurost nõukogu liikme tasu saanud Tiit Tõnts keeldus eelmisel nädalal kommentaare andmast, väites, et ei ole enam Võru Veega seotud.

Marko Tiisler, kes eelmisel nädalal oli väidetavalt reisil, aga soostus sel nädalal lõpuks premeerimisotsusele veidi valgust heitma. Tiisler ütles, et otsus premeerida Sairos Hõrakut 6600 euroga tekkis nõukogus ühise arutelu käigus ning konkreetset inimest, kes sellise ettepaneku oleks teinud, ei olnud.

Põhjuseks, miks Hõrakule nii suur preemia määrata otsustati, on Tiisleri sõnul mitmete tulemuslike projektide lõpuleviimine eelkõige Antsla vallas. „Põhjus ongi Antsla veeprojekti edukas lõpetamine ja Antslas Võru Vee poolne opereerimine ja ülevõtmine,“ ütles.

Tema sõnul tuli Antslas teenuse pakkumisega ette mitmeid probleeme. „See oli väga problemaatiline. Hanke võitjad seal ei suutnud edukalt lõpule viia tööd ja asi läks teisele ringile. Lisaks kliendibaasi programmide ehitamine ja muud probleemid ja nüüd veidi rohkem kui pool aastat hiljem on see edukalt lõpetatud ja nõukogu otsustaski premeerida aktsiaseltsi juhatajat,“ selgitas Tiisler ning lisas, et väheoluline pole ka kliendibaasi kasv. Kui palju ettevõtte kliendibaas Hõraku juhtimisel suurenenud on, Tiisler täpselt öelda ei osanud.

Mäletatavasti laekus enne eelmise LõunaLehe trükkiminekut lehele ka info, et Võru Vee üldkoosolek (Antsla esindaja Tiit Tõnts ning Võru esindaja Jüri Kaver) otsustasid määrata preemiad ka veefirma senisele nõukogule (sealhulgas Tõntsule) – ühe kuu tasu ehk ca 450 euro ulatuses. Kuidas võiksid otsustajad seda otsust põhjendada?

Jüri Kaverit ei õnnestunud LõunaLehel sel nädalal tabada. Telefoni kutsungitooni põhjal võis oletada, et endine linnapea viibib välismaareisil. Tiit Tõnts aga teatas sedakorda, et viibib mitmepäevasel abipolitseiniku koolitusel ning palus küsimused saata meilile. Kui Antsla valla endine esindaja veefirmas küsimustele vastab, toob LõunaLeht need ära järgmises lehenumbris.

 

 

Autor: MARIA GONJAK, VIDRIK VÕSOBERG
Viimati muudetud: 05/12/2013 10:08:58

Lisa kommentaar